Ympäristö on huomioitava elintarvikekuljetuksissa

Vastuullisemman logistiikan tarve kasvaa. Maapallon sietokyvyn ja kestävyyden varmistamiseksi logistiikan tulee pyrkiä lyhentämään ja yksinkertaistamaan toimitusketjuja sekä vähentämään materiaalien, energian ja veden kulutusta ja jätettä.

Valtamerten happamoituminen ja ilmaston lämpeneminen vaikuttavat merkittävästi ekosysteemiin, mikä on luonut painetta uusiutuvien energiamuotojen etsimiseen. Askeleet kuljetusten hiilijalanjäljen pienentämiseen lähtevät liikkeelle päästöjen tiedostamisesta.

Biopolttoaineet ovat tehokas tapa vähentää CO2-päästöjä kuljetuksissa välittömästi. Lentorahdissa, merirahdissa sekä maantiekuljetuksissa on jo nyt tarjolla biopolttoaineella tuotettuja ratkaisuja.

Kuljetusten päästöjä voidaan vähentää myös ottamalla käyttöön uutta teknologiaa. Esimerkiksi Kuehne+Nagel Suomen uusittu maantierahtikalusto on 30 prosenttia aiempaa polttoainetehokkaampaa ja varustettu GreenTech-moottorilla. Uuden kaluston hyödyt vähentävät ympäristön kuormitusta 65 prosenttia aiempaan kalustoon verrattuna.

Asiantuntijuutta tarvitaan

Tuoretuotteiden kuljettamiseen vaaditaan asiantuntijuutta sekä lähtö- että määrämaassa. Monissa elintarvikkeissa tarvitaan lisäksi kattavaa lämpötilan hallintaa reaaliaikaisesti.

Myös kosteuden hallinta IoT-anturien avulla on tärkeä osa tuoretuotteiden säilyvyyden varmistamista. Jos kuljetuksen aikana esiintyy poikkeamia, niihin pystytään teknologian avulla puuttumaan heti. Tuoretuotteiden tilaajan ja lähettäjän on varauduttava myös yllättäviin käänteisiin. Muun muassa äkilliset sääilmiöt, paikallinen infrastruktuuri sekä työvoima- ja kapasiteettipula voivat yhdessä lakien, säädösten ja määräysten kanssa aiheuttaa yllätyksiä matkan varrella.

Kuljetuksille on eri maissa asetettu vienti- ja tuontikriteereitä sekä terveysmääräyksiä, joiden avulla tuoteturvallisuus voidaan varmistaa. Tullattavissa elintarvikekuljetuksissa on huomioitava EU:n ja Suomen lainsäädännön vaikutukset. Tuotteille ei saa olla asetettu tuontikieltoja, ja tuotteita EU:hun maahantuovan yrityksen tulee olla rekisteröitynyt ja hankkinut maahantuontia edellyttävät todistukset. Elintarvikevirasto valvoo yhdessä Tullin kanssa elintarviketuotteiden maahantuontia.

Maa-, meri- ja lentorahdit vaihtoehtoina

Suomen ja Euroopan välillä maanteitse kuljetettavat elintarvikelähetykset hoidetaan pääsääntöisesti täysinä autoina tai osakuormina -25 C – +25 C asteessa. Lähetykset kuljetetaan suoraan lähettäjältä vastaanottajalle kylmäketjun ylläpitämiseksi. Reaaliaikainen seuranta ja olosuhteiden säätäminen tuotteille sopivaksi kaksisuuntaisen satelliittipaikannusjärjestelmän avulla mahdollistavat kuljetusten räätälöidyn toteutuksen ja jatkuvan seurannan.

Lentorahdista on tarjolla lukemattomia reititysvaihtoehtoja, joiden kautta kuljetetaan tuotteet pakasteista kasveihin ja elintarvikkeisiin. Ennalta määritellyt lämpötila-alueet kuljetuksen ja varastoinnin aikana takaavat, että tuote pysyy tuoreena ja korkealaatuisena niin lentokuljetuksen, lastauksen kuin lastin purun kriittisissä vaiheissa.

Merirahti taas mahdollistaa katkeamattoman kylmäketjun hallintaa isommillekin erille. Vaihtoehtoja löytyy erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi reefer-kontit pakastetuotteille. Myös merirahdissa tehdään kattavasti kylmäketjun hallintaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden säilyttämiseksi. Integroitu kylmäketjuratkaisu asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä takaa kuljetukset tuoreena ovelta ovelle.

Kuva: Kuehne+Nagel


Globaalit kuljetusriskit muuttuvassa maailmassa

Toimitusketjut ovat alasta riippumatta olleet myllerryksessä jo useamman vuoden ajan. Covid-pandemia ja viimeisimpänä Ukrainassa alkanut sota ovat entisestään lisänneet epävarmuutta globaaliin kuljettamiseen, ja seuraukset tulevat näkymään vielä vuosien päästäkin.

Eräs suuri lieveilmiö on kuljetuskapasiteetin puute. Esimerkiksi merirahtien hintojen voimakas nousu.

ja merikonttien saatavuusongelmat ovat olleet monelle toimijalle erittäin suuri haaste. Uusien ja kustannustehokkaiden kuljetusjärjestelyiden löytäminen ei aina ole mahdollista.

Uusi ja tuntematon pitää usein sisällään myös riskejä. Onko alun perin edulliseksi ajateltu vaihtoehto sittenkään edullinen, jos toimitusvarmuus ja palvelun laatu heikkenevät? Myös nämä seikat pitäisi pystyä arvottamaan kokonaiskustannuksia arvioitaessa.

Jatkuvuussuunnittelulla voidaan pienentää toimitusketjun riskejä. Vaihtoehtoisten kuljetusreittien, rahdinkuljettajien ja kuljetusmuotojen ylläpito mahdollisuuksien mukaan on erittäin tärkeää yllättävien tilanteiden varalta. Jatkuvuussuunnittelun tulisikin kattaa koko kuljetusketju aina raaka-ainekuljetuksista asiakkaalle menevän lopputuotteen toimitukseen asti.

Vallitsevassa ja muuttuvassa maailmantilanteessa kuljetuksiin liittyviä, vielä osittain tuntemattomia riskejä tulee aina olemaan. Tärkeää onkin pyrkiä hallitsemaan ja minimoimaan niitä, jotta toimintaa voidaan harjoittaa mahdollisimman hyvällä tasolla.

Markus Hytönen
If Vakuutus
Cargo Risk Engineer

Kuva: Getty Images