Painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden lainsäädäntö päivittyy

Lainsäädäntö määrittää tarkasti painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden pakkausmerkintöjä. Lokakuusta 2022 alkaen toimijoiden tulee tehdä ilmoitus viranomaiselle uusista markkinoille saatettavista painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista.

Painonhallintaan tarkoitetutulla ruokavalionkorvikkeella tarkoitetaan vähäenergiaisissa laihdutusruokavalioissa käytettävää elintarviketta. Ne on tarkoitettu terveille laihduttaville aikuisille tai terveydenhuollon ohjauksessa myös muille henkilöille.

Niillä voi korvata päivittäisen ruokavalion kokonaan eli niistä saa riittävän päivittäisen määrän kaikkia välttämättömiä ravintoaineita käyttöohjeiden mukaisesti käytettynä. Niitä käytetään melko lyhytaikaisesti, tyypillisesti enintään kahdeksan viikon ajan, terveydenhuollon ohjauksessa mahdollisesti pidempäänkin.

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet kuuluvat erityisille ryhmille tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan lainsäädännön piiriin (asetus (EU) 609/2013). Lisäksi komissio on julkaissut delegoidun asetuksen, jossa säädetään tarkemmin painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumuksesta ja merkinnöistä (asetus (EU) 2017/1798) ja jota sovelletaan 27.10.2022 alkaen. Painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden pakkausmerkintöjen tulee silloin olla asetuksen vaatimusten mukaiset. Lisäksi tehokkaan valvonnan takaamiseksi uusista tuotteista tulee lokakuusta alkaen tehdä ilmoitus viranomaiselle.

Uusi asetus koskee nimenomaan painonhallintaan tarkoitettuja ruokavalionkorvikkeita. Sen sijaan ateriankorvikkeet, joilla on tarkoitus korvata vain yksi tai kaksi ateriaa päivässä, eivät ole tämän asetuksen piirissä. Ateriankorvikkeiden kohdalla tulee noudattaa elintarviketietoasetuksen yleisten pakkausmerkintävaatimusten lisäksi muun muassa terveysväiteasetuksessa annettuja vaatimuksia. Mikäli ateriankorvikkeeseen on lisätty vitamiineja tai kivennäisaineita, tulee toimijan tehdä täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta kirjallinen ilmoitus Ruokavirastolle.

Koostumus- ja pakkausmerkintävaatimukset asetuksesta

Painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumuksen tulee noudattaa asetuksessa 2017/1798 annettuja koostumusvaatimuksia. Näiden lisäksi tuotteille on tiettyjä pakollisia pakkausmerkintöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi maininta riittävän päivittäisen nesteensaannin tärkeydestä sekä maininta siitä, että valmisteista saa käyttöohjeen mukaisesti nautittuna riittävän päivittäisen määrän kaikkia välttämättömiä ravintoaineita.

Lisäksi painonhallintaan tarkoitetuissa ruokavalionkorvikkeissa voidaan käyttää mainintaa hyvin alhaisesta energiasisällöstä (VLCD = very low calorie diet) silloin, kun valmisteen energiasisältö on alle 3 360 kJ (800 kcal) päivässä, tai vaihtoehtoisesti mainintaa alhaisesta energiasisällöstä (LCD = low calorie diet) valmisteen energiasisällön ollessa 3 360–5 040 kJ (800–1 200 kcal) päivässä.

Painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ei saa esittää minkäänlaisia terveysväitteitä eikä ravitsemusväitteitä. Lisättyä kuitua koskevaa ravitsemusväitettä voidaan kuitenkin käyttää, jos valmiste sisältää kuitua vähintään kymmenen grammaa. Tuotteiden markkinoinnissa ei voi myöskään viitata niiden käytöstä mahdollisesti seuraavaan laihtumisen nopeuteen tai määrään.

Ilmoitusvelvollisuus käyttöön

  • Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet, jotka on saatettu markkinoille 27.10.2022 jälkeen, ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä.
  • Suomessa elintarvikealan toimijan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Ruokavirastolle markkinoille saatettavista valmisteista.
  • Ilmoitusvelvollisuus ei koske ennen 27.10.2022 markkinoille saatettuja valmisteita.
  • Ilmoitukseen tulee liittää malli tuotteen pakkausmerkinnöistä.


ARTIKKELIA ON KORJATTU 8.11.2022: Jutun alkuperäisessä versiossa kerrottiin, että ilmoitusvelvollisuus koskee sekä ennen että jälkeen 27.10.2022 markkinoille saatettuja tuotteita. Tosiasiassa se koskee ainoastaan tämän ajankohdan jälkeen markkinoille saatettuja tuotteita.