Luomuelintarvikkeiden kysyntä kasvaa

Luomuruuan myynti kasvaa nopeasti maailmalla ja Suomessa, ja luomulla on kansainvälisesti tunnettuna brändinä ja tuotantotapana paljon vientipotentiaalia.

Luomu sertifioituna menetelmänä kiinnostaa kuluttajia, jotka arvostavat puhdasta ja ympäristöystävällisesti tuotettua ruokaa. Luomutuotteita vietiin Suomesta vuonna 2018 vajaan 30 miljoonan euron arvosta. Euroissa laskettuna EU on USA:n jälkeen toiseksi suurin yhtenäinen luomumarkkina-alue maailmassa, ja EU-maista Saksassa on suurin luomumarkkina. Vuonna 2018 luomua myytiin Suomen vähittäiskaupoissa noin 335 miljoonalla eurolla. Suomessa luomusektori on viime vuosina kehittynyt ja luomuelintarvikkeita valmistavien yritysten määrä lisääntynyt.

Markkinapotentiaalia monissa tuoteryhmissä

Luomutuotteita suositaan puhtauden, hyvän maun ja ympäristöystävällisyyden takia. Tuoreen luomun kuluttajabarometrin mukaan 32 prosenttia suomalaisista käyttää aktiivisesti eli vähintään kerran viikossa luomutuotteita, neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin tehdyssä kyselyssä. Säännöllisesti eli vähintään kerran kuukaudessa luomua käyttävien osuus on pysynyt samana (24 % suomalaisista), mutta satunnaisesti luomua käyttävien suomalaisten osuus (34 %) on hiukan laskenut.

Luomun aktiivikäyttäjät painottavat valikoimien laajentamista, ja lähes kolmannes heistä kokee valikoimien laajentuneen merkittävästi. Kyselyyn vastanneista 80 prosenttia hankki luomuelintarvikkeet päivittäistavarakaupasta. Tärkeimpiä syitä ostaa luomuelintarvikkeita ovat puhtaus, joka sisältää lisäaineettomuuden ja jäämättömyyden, sekä yhä useammin myös hyvä maku.

Pro Luomun alkuvuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan markkinapotentiaalia löytyy monista eri tuoteryhmistä. Erityisesti kotimaiset luomumarjat ja niistä valmistetut tuotteet kiinnostavat. Kasvisten kulutus kasvaa, ja lisää valikoimaa kaivataan kasviproteiinituotteisiin, tuoreisiin luomuvihanneksiin sekä laadukkaisiin, erityisesti kasviksista tehtyihin valmisruokiin. Näiden lisäksi lisää valikoimaa toivotaan terveellisiin välipalatuotteisiin, lihavalmisteisiin ja leipiin.

Puhtaus, turvallisuus, terveellisyys, hyvä maku ja laatu korostuivat kuluttajien motiiveina ostaa luomutuotteita. Kuva: Paula Myöhänen

Tarjonta-aukkoja etenkin kotimaisissa luomutuotteissa

Kaikilla Suomen suurimmilla päivittäistavarakaupan ryhmittymillä on valikoimissaan luomutuotteita, ja niiden määrä on ollut kasvussa. S- ja K-ryhmällä on luomutuotteita myös omissa private label -tuotteissaan, ja Lidl-ketjulla on oma rekisteröity tavaramerkki luomutuotteille.

Luonnonvarakeskuksen vetämän Luomubuumi-hankkeen (2018−2021) myymälätarkastelun perusteella luomun myymälänäkyvyys vaihtelee kaupparyhmittäin ja myymälöittäin. Osa myymälöistä on järjestänyt hedelmä- ja vihannesosaston luomutuotteet yhteen paikkaan, luomua tuodaan esille hyllypuhujilla, ständeillä tai pelkästään hintamerkintöjen yhteydessä. Tuotteiden valmistajien omat ratkaisut näkyvyyden ja erottuvuuden lisäämiseksi ovat silti tarpeellisia. Itse tuotteissa valmistajien ydinviesti ja myyntiargumentti on usein pelkästään se, että tuote on luomua.

Myymälätarkastelun perusteella tarjonta-aukot ovat erityisesti kotimaisessa luomussa. Tarjontaa on, mutta raaka-aineet ja/tai valmistajat ovat usein ulkomaisia. Vahvana trendinä on tuote- ja pakkauskokojen pieneneminen. Minikokoisten vihannesten tarjonta on lisääntynyt, ja joukkoon on tullut myös joitakin luomutuotteita.

Kauppojen hyllyihin on tullut tuotteiden erilaistamiseksi ja helppokäyttöisyyden lisäämiseksi erilaisia sekoituksia vihannesten värisekoituksista eri raaka-aineista valmistettuihin sekoituksiin. Kuluttajat arvostavat tuotteiden helppokäyttöisyyttä. Edellä mainitut ja muut ruokatuotteiden uudet suuntaukset antavat aineksia kehittää uusia luomutuotekonsepteja.

Tutkimustiedosta tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin

Luomubuumi-hankkeessa tuotetaan yleistajuisia artikkeleita tuoreiden, kansainvälisesti julkaistujen luomututkimusten tuloksista edistämään alan toimijoiden keinoja viestiä luomutuotannon hyödyistä. Artikkelit sisältävät tutkimuksen tiivistelmän sekä linkin alkuperäiseen tutkimukseen.

Artikkelien aihepiirit painottuvat elintarvike- ja ravitsemustutkimukseen, mutta artikkeleita on kirjoitettu myös perustuotannosta, ympäristövaikutuksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tänä vuonna on julkaistu artikkeleita esimerkiksi maidon ja broilerinlihan laadusta, luomuruokien terveyshyödyistä, mustikkatuotteiden prosessointimenetelmistä, elämäntyylistä, mikrobiston ja terveyden kytkennöistä, ruuan luonnollisuuden mittaamisesta julkisissa hankinoissa, viljelymenetelmien monimuotoisuusvaikutuksista, satotasoista, agroekologisesta symbioosista ja tuotannon ilmastovaikutuksista. Artikkelit ovat vapaasti saatavilla Luomuinstituutin kotisivuilla osoitteessa luomuinstituutti.fi

Luomubuumi -hanke kokoaa yrittäjiä verkostoitumaan

Yrityksille ja alan toimijoille on järjestetty työpajoja Helsingissä, Oulussa ja Mikkelissä yhteistyössä alueellisten hankkeiden kanssa. Seinäjoella pidettiin työpaja marraskuussa, ja kevättalvella se pidetään Jokioisilla. Työpajojen ohjelmista tiedotetaan muun muassa Aitoja makuja – tapahtumakalenterissa.

ProLuomun ja FennoPromon MarketWise-hanke on esitellyt kotimaassa sekä Saksassa ja Britanniassa messuilla ja kaupoissa keräämiään tietoja luomutuotteista sekä luomutuotteiden markkinapotentiaalista. Yritysten ideoita ja tuotekehitystarpeita on koottu uusien tuotekonseptien kehittämiseksi. Ensi vuonna Luomubuumi-hankkeen työpajoissa kerrotaan hankkeen tuotoksista.

Luomubuumi-hankkeessa kehitetään tuotekonsepteja, joiden pohjana ovat markkinatutkimukset, yritysten tarpeet ja uudet raaka-aineet. Kuva: Paula Myöhänen

Lähteitä:

Luomun kuluttajabarometri 2019

Pro Luomu 2019a. Luomuelintarvikkeiden vientiselvitys

Pro Luomu 2019b. Luomuelintarvikkeiden mahdollisuudet ja markkina-aukot kaupan valikoimissa.

Luomun kulutus yleistyy

Vuoden 2019 luomun kuluttajabarometrin mukaan luomua käyttää säännöllisesti 2,2 miljoonaa suomalaisaikuista. Määrä on 150 000 enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Yli puolet suomalaisista käyttää luomua säännöllisesti, muutamasta kerrasta viikossa kertaan kuukaudessa.

Luomun käyttö on laajentunut entistä tasaisemmin eri väestöryhmiin, pääkaupunkiseudulta muualle maahan, eri tuloluokkiin ja muidenkin kuin korkeakoulutettujen keskuuteen. Kasvu erityisesti nuorten miesten ja ikääntyneiden naisten osuudessa korostuu.

Käyttöaikeiden perusteella luomun suosio jatkuu. Aktiivikäyttäjät ja muut säännölliset käyttäjät aikovat lisätä luomutuotteiden käyttöä jatkossa. Luomuvalikoimien koetaan laajentuneen, mutta aktiivikäyttäjät kaipaavat parempaa saatavuutta ja lisää valikoimia.