Kestävän kehityksen tavoite näkyy elintarviketieteiden tutkinnonuudistuksessa

Digitalisoituminen, kestävä kehitys ja opiskelijoiden toiveet näkyvät Helsingin yliopiston elintarviketieteiden kandi- ja maisteriohjelman uudistuksessa.

Helsingin yliopiston elintarviketieteiden kandiohjelma ja monikielinen maisteriohjelma uudistetaan vuonna 2023. Tutkintojen uudistamisessa on kuultu alan opiskelijoita, opettajia, tutkijoita, alumneja ja muita elintarvikealalla työskenteleviä. Ruokajärjestelmän tulevaisuuden haasteet ovat olleet merkittävä osa keskustelua, sillä elintarviketeollisuus työllistää edelleen yli puolet elintarviketieteiden maisteriohjelmasta valmistuneista. Tutkintojen rakennetta ja kurssitarjontaa on myös verrattu Pohjoismaiden ja Wageningenin yliopistojen välillä.

Laajempi ymmärrys elintarviketieteistä

Nykyisten tutkintojen tavoitteena kandivaiheessa on elintarviketieteiden laajemman kokonaisuuden ymmärtäminen, jota maisterivaiheen opintokokonaisuuksissa ja etenkin opinnäytetyössä syvennetään.

Opin määrä ei ole vähentynyt, vaikka erityisalojen yksityiskohtainen tieto on tiivistynyt. Tiivistymisen on koettu johtavan akateemisen tietotaidon ohenemiseen tietyillä raaka-ainekeskeisillä erityisaloilla. Valtaosa elintarvikealan toimijoista vaikuttaa kuitenkin tyytyväiseltä elintarviketieteiden maistereiden osaamiseen. Kyselyn perusteella viisi vuotta työelämässä olleista elintarviketieteiden maistereista 80 prosenttia on tyytyväisiä koulutukseensa. Toivottuja yrittäjyystaitoja ja innovaatiokoulutusta tullaan jatkossa sisällyttämään opintoihin enemmän.

Opiskelijat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä

Valinnaisten kurssien ja opintokokonaisuuksien suosio kertoo opiskelijoiden kiinnostuksen kohteista. Pyrkimys kestävämpään tulevaisuuteen heijastuu opiskelijoiden valinnoissa erityisesti siten, että esimerkiksi vilja- ja palkokasveja käsitteleville kursseille on enemmän halukkaita kuin lihateknologian kursseille.

Kuitenkin sekä maito- että lihateknologian valinnaisille laboratoriokursseille on osallistunut viime aikoina noin kaksi kolmasosaa elintarviketieteiden kandiopiskelijoista. Tämä on hyvä, sillä perinteisten elintarvikkeiden raaka-aineiden teknologian osaaminen luo perustan myös vastaavanlaisten kasvipohjaisten tuotteiden valmistamiselle.

Kestävän kehityksen opintojakso tulee sisältymään elintarviketieteiden kandiopintoihin ja laajempi opintokokonaisuus valinnaisena maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kaikkiin kandiopintoihin. –

Kandiohjelmassa lisää verkkokursseja

Elintarviketieteiden kandiohjelmassa tehtiin muutoksia, joissa näkyy opetuksen digitalisoituminen. Pilottina syksyllä 2020 avoimen yliopiston verkkokurssina aloitettu Ruoka 1.0 on tulevana lukuvuonna osa tutkintovaatimuksia. Suosittu kurssi tarjoaa ”pellosta pöytään” –katsauksen koko ruokajärjestelmään.

Jatkuvan opetuksen tarjontaa tullaan jatkossa laajentamaan tuomalla ravitsemustieteen kurssien tapaan myös muita elintarviketieteiden kandiopintoja verkkoon. Uudessa kandiohjelmassa kurssit kasvipohjaisista ja eläinperäisistä elintarvikkeista ja niiden valmistusprosesseista korvaavat aiemmat maito-, liha- ja viljakurssit.

Maisteriohjelmassa enemmän valinnanvaraa

Erityisesti opiskelijoiden toivomuksesta tutkintorakenteeseen lisättiin uusia opintokokonaisuuksia, joissa on mahdollista tehdä maisterintutkielma. Tällaisia opintokokonaisuuksia ovat ruuan aistittavan laadun ja elintarvikkeiden pakkaamisen ja elintarviketurvallisuuden opintokokonaisuudet.

Näiden opintokokonaisuuksien laajuus on hieman pienempi kuin pääopintokokonaisuuksien. Opiskelija valitsee pääopintokokonaisuuksista yhden saadakseen riittävät elintarvikekemialliset tai -teknologiset tiedot ja taidot.

Elintarviketieteiden maisteriohjelman tutkintorakenne 2023–26.