Elintarvikealan koulutusta ukrainalaisille 

Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) järjestetään syksyllä 2023 koulutusta tilapäistä suojelua hakeville ukrainalaisille. Elintarviketeollisuudelle, erityisesti meijeriteollisuuden tarpeisiin on suunniteltu Food Safety, Quality and Security sekä Dairy Processing -koulutukset. Nämä toteutetaan HAMKin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla rahoituksella, joka on suunnattu biotalousalojen tutkinnonosien kehittämiseen ja vieraskielisen alkutuotannon ja jatkojalostuksen koulutuksen tarjoamiseen.  

Koulutusten tarkoitus on vahvistaa ukrainalaisten valmiuksia maansa jälleenrakennukseen. Hanke edistää myös ulkomaalaisen työvoiman tarjontaa Suomessa sekä huoltovarmuutta alkutuotannossa, meijerituotteiden prosessoinnissa ja elintarvikkeiden jalostuksessa.  

Koulutuskokonaisuudessa keskitytään alalla tarvittaviin perustietoihin ja -taitoihin. Tavoitteena on parantaa osallistujien valmiuksia työskennellä elintarviketeollisuudessa. Koulutus keskittyy elintarvikeraaka-aineiden turvallisen käsittelyn, tuotantohygienian, tuoteturvallisuuden varmistamisen ja maitotuotteiden jalostamisessa käytettävien perusprosessien opettamiseen.  

HAMKissa toteutetaan elintarviketeollisuuteen suuntautuneen koulutuskokonaisuuden lisäksi puutarha- ja metsätalouden koulutuskokonaisuudet. Osa koulutuksista on käynnistynyt keväällä 2023 ja opinnot voi suorittaa osittain verkossa ja osittain HAMKin kampuksilla. Koulutukset ovat herättäneet kiinnostusta alalla ja niistä toivottaan apua työvoimatarpeeseen. 

Projektin yhteistyötahoina toimivat muun muassa Suomen Punainen Risti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Puutarhaliitto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap sekä Oy Sigg-Plant Ab.