Hyvä ilmanlaatu on elintärkeää tuotannolle

Elintarvike- ja juomateollisuuden tuotantoa ohjaavat laatustandardit, kuten BRCGS Food Safety (British Retail Consortium Global Standards). Viranomaisten vaatimukset edellyttävät tuotantotiloissa erittäin puhdasta ilmaa tuotteiden ja tuotantoprosessien erityispiirteiden vuoksi.

Puhdas ilma on elintärkeää sekä tuotannolle että liiketoiminnalle. Elintarvikkeet on tuotettava hyvien valmistustapojen mukaisesti tiukasti valvotussa ympäristössä, jossa hyvin pienet ja ei-toivotut hiukkaset tai molekyylit voivat olla tuhoisia ja johtaa tuotteiden pilaantumiseen ja lisääntyviin kustannuksiin.

Monilla elintarvike- ja juomateollisuuden aloilla, työpaikoilla ja niiden ympäristössä, esiintyvät tekijät voivat lisätä ilmassa leviävien epäpuhtauksien määrää.

Työpaikoilla koneet ja laitteet, pakkaukset sekä prosessissa käytettävät raaka-aineet voivat tuottaa pienhiukkasia ja kemikaalit molekyylisiä eli kaasumaisia epäpuhtauksia. Ympäristön teollisuuslaitokset ja liikenne tuottavat usein suuria määriä pienhiukkasia ja molekyylejä, jotka voivat kulkeutua ilmanvaihdon kautta tuotantotiloihin.

Korkeiden hygieniavaatimusten vuoksi tuotannossa tulee pitää huolta riittävän hyvästä ilmansuodatuksesta. Standardit määrittävät osan suodatuksen minimivaatimuksista, mutta parhaaseen lopputulokseen päästään erityisesti näihin olosuhteisiin kehitetyillä suodattimilla ja ilmanpuhdistimilla.

Paras tapa valita oikea suodatusratkaisu on kartoittaa olosuhteet suodatuksen asiantuntijan kanssa kokonaisvaltaisesti käyttämällä myös mittaustekniikkaa, koska kyse on epäpuhtauksista, joita ihmisen näkökyky ei erota.

Ilmansuodattimista saa lisätietoa QR-koodilla. Jokaisella suodattimella on oma tunniste. Kuva: Camfil

Kun halutaan pienentää ilmassa leviävien virusten ja bakteerien leviämisriskiä ilman suuria ilmanvaihtoremontteja, voidaan valita ruostumattomasta teräksestä valmistettu ilmanpuhdistin, jossa on vakiona HEPA H14 -pääsuodatin. Sen suodatusteho on riittävä virusten ja bakteerien sekä muiden pienhiukkasten pysäyttämiseen.

Myös hajujen ja kaasumaisten epäpuhtauksien, kuten formaldehydin, poisto onnistuu lisävarusteena saatavalla molekyylisuodatuksella. Laitteeseen voidaan yhdistää ilmanlaatua valvova sensori, joka lisää ja pienentää puhallintehoa havaittujen epäpuhtauksien määrän mukaan.

Oikeanlaisilla laitteilla voidaan pienentää riskejä huomattavasti, vaikka mikään ilmanpuhdistin ei yksistään takaa täysin steriilejä ympäristöjä.

Lisätietoja elintarvikealan ilmansuodatuksen standardeista: brcgs.com

*****************

Riskitekijät hallintaan

  • Ihmisestä toiseen ja mahdollisesti myös tuotteisiin tarttuvat virukset ja bakteerit pääsevät herkästi leviämään, elleivät riskitekijät ole hallinnassa.
  • Virukset ja bakteerit elävät ja leviävät helpommin kosteassa ja viileässä ympäristössä, kuten lihankäsittelyssä ja -jalostuksessa.
  • Työntekijät ovat kosketuksissa tuotteisiin, joiden pinnoilta pisaratartunta on mahdollinen. Käsi- ja laitehygienia sekä kasvomaskit pienentävät riskiä huomattavasti.
  • Työtehtävissä on vaikea ylläpitää etäisyyttä toisiin rajoitetun tilan/työskentelyalueen vuoksi.
  • Työntekijät matkustavat usein julkisilla liikennevälineillä.