Englannin- ja venäjänkielinen opas elintarviketurvallisuudesta suomalaisin opein

Itä-Suomen yliopisto tekee yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien kehitysyhteistyöohjelman (UNDP) kauppaa tukevassa Aid for Trade -ohjelmassa, joka toteutetaan Kirgisiassa ja Tadžikistanissa Suomen ulkoministeriön rahoituksella. Keskeisenä tavoitteena on parantaa elintarviketurvallisuuttaa ja -laatua YK:n kestävän kehityksen ei nälkää -tavoitteen mukaisesti.

Tavoite korostaa riittävää, turvallista ja ravitsevaa ruokaa, joka on yksilöllisten mieltymysten mukaista ja mahdollistaa aktiivisen ja terveellisen elämäntavan. Kestävä ruuantuotanto on tärkeää myös kansanterveydellisten hyötyjen saavuttamiseksi, mikä linkittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen kolme: terveyttä ja hyvinvointia.

Osana tätä yhteistyötä Itä-Suomen yliopisto koulutti vuonna 2019 kirgisialaisia ruokaturvallisuus- ja laatuvastaavia, jotka työskentelivät elintarvikeyrityksissä, yliopistoissa tai ruokaturvallisuus- ja laatukonsultteina. Koulutus on poikinut uuden, suomalaista elintarviketurvallisuutta ja laadunhallintaa käsittelevän oppaan: From Farm to Fork- A Guide to Finnish Food Safety and Quality Management. Sen ovat kirjoittaneet elintarvikebiotekniikan emeritusprofessori Atte von Wright ja kehitysyhteistyön erityisasiantuntija Roseanna Avento.

Teoksessa esitellään suomalaisia käytänteitä ruokaturvallisuus- ja laadunhallintaan pellolta pöytään sekä EU:n lainsäädäntöä, mikrobiologista ja kemiallista turvallisuutta sekä hygieniaa. Teoksessa korostetaan HACCP:n (Hazard Analysis and Critical Control Points) merkitystä osana elintarviketurvallisuuden hallintaa ja esitellään toimijoiden yhteistyö koko elintarvikeketjun läpi, toimijoiden tehtävät ja koulutuksen merkitys.

Suomalaista osaamista ei voi kopioida, mutta toimintoja voidaan soveltaa huomioiden paikalliset olosuhteet, lainsäädäntö, kulttuurit ja yritysten toiminta. Opas on saatavilla englanniksi ja venäjäksi painettuna ja sähköisenä versiona. Lisäksi on tehty video yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Savonian Ruokalaakso -hankkeen ja Pohjois-Savon Liiton Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon -hankkeen (VERKA) kanssa.

Opas on saatavilla osoitteessa https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3453-6/ (englanti)

ja https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3495-6/ (venäjä)

ja video osoitteessa https://youtu.be/88tvUKpMDSA