Ratkaisuja yritysten datanhallinnan haasteisiin 

Vaatimukset ruokaketjun datanhallinnalle ovat jo nyt suuret ja tulevat kasvamaan lähivuosina. Food Data Finland -hankkeessa datanhallinnan haasteisiin haetaan ratkaisuja alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja kaupan yhteistyön avulla.

Data koskettaa elintarvikealalla kaikkia. Markkinointitekstit tulee saada liikkumaan ketterästi eri kanavissa. Tuotetiedot täytyy tuottaa omien kanavien ja pakkausten lisäksi asiakkaille ja kuluttajille.

Vastuullisuusraportointi edellyttää entistä enemmän yksityiskohtaista tietoa koko arvoketjusta. Johto kaipaa todennettua tietoa päätöksenteon tueksi ja niin edelleen. Jos dataa ei ole saatavilla, tai se ei ole rakenteeltaan yhdenmukaista, sen toistuva etsiminen ja paikkaansapitävyyden varmistaminen luovat tehottomuutta. 

Lähestyvät EU:n lainsäädännön muutokset tuovat uusia vaatimuksia ruokaketjun toimijoille. Dataa pitää pystyä tarkastelemaan aiempaa kokonaisvaltaisemmin. ESG-raportointi (Environmental, Social, Governance) muuttuu pakolliseksi isoille ja listatuille yrityksille vuonna 2024 uuden direktiivin myötä. EPR-vaatimukset (Extended Producer Responsibility) lisäävät valmistajien tuotteen elinkaarenaikaisia vastuita, ja kuluttajille kattavampaa tuotetietoa tarjoava digitaalinen tuotepassi (Digital Product Passport) on valmisteilla Euroopan komissiossa.  

Data pitää saada virtaamaan 

Yritysten sisällä tulisi olla yksiköiden rajat ylittävää datayhteistyötä. Ruokaketjussa kulkevan datan tulisi olla rakenteeltaan yhdenmukaista, jotta tarvittavat tiedot ovat eri toimijoiden käytettävissä ja hyödynnettävissä. Tietoa pitäisi pystyä jatkossa välittämään yhä tehokkaammin sekä yrityksen sisällä että yritysten välillä ja todistamaan tieto oikeaksi myös viranomaisille. 

Ratkaisua tähän ei kuitenkaan kannata hakea yksin. Jos jokainen funktio, yksittäinen yritys tai alihankintasuhde määrittää oman tapansa asioiden kuvaamiseksi ja todentamiseksi, tiedonkulku tyssää nopeasti, eikä tieto ole keskenään vertailtavissa. Tarvitaan alan yhteistyötä. 

Haluatko lukea koko artikkelin?

Artikkeli on saatavilla digilehden käyttäjille.

Siirry digilehteen