Datasta tietämystä sensoreiden, robottien ja netnografian avulla 

Digitalisaatio on mahdollistanut 1980-luvulta lähtien ennen näkemättömän liiketoiminnan tuhoutumisen, kehittämisen ja murroksen.

Digitalisaatio on luonut useita erilaisia datalähteitä ja mahdollistanut useiden erilaisten datalähteiden hyödyntämisen liiketoiminnassa. Osa datan lähteistä ovat organisaatioille kullanarvoisia, kun taas osa tuotetusta datasta on arvotonta.  

Datan arvo riippuu liiketoiminnan kehittämistarpeesta ja datan käyttökelpoisuudesta liiketoiminnan kehittämisessä, ei itse datan määrästä. Data itsessään ei riitä, vaan datasta täytyy löytää informaatiota. Informaatio kerryttää tietämystä ja viisautta. Tätä kutsutaan DIKW-pyramidin (data information knowledge wisdom) periaatteeksi.  

Sensori- ja robottidata avuksi 

Elintarviketeollisuudessa voidaan käyttää uusia tutkimusmenetelmiä kuten sensori- ja robottidataa. Uudet menetelmät keräävät talteen sensoridataa erilaisista käyttökohteista kuten maidonjakeluautoista, tehdashalleista tai muista koneista ja laitteista sekä tarvittaessa ihmisistä. Tällaista paikkadataa voidaan käyttää muun muassa reittisuunnittelussa ja varastojen tehokkuuden parantamisessa.  

Varastoroboteista tai sadonkorjuuroboteista on saatavissa tietoa esimerkiksi siitä, kuinka kypsiä viinimarjat ovat ja kuinka paljon viinirypäleitä robotti on korjannut.  

Haluatko lukea koko artikkelin?

Artikkeli on saatavilla digilehden käyttäjille.

Siirry digilehteen