Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuolto valittiin vuoden laadukkaimmaksi

Vuoden Valvontayksiköksi 2020 on valittu Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuolto, johon kuuluvat Lappeenrannan seudun ja Imatran seudun ympäristötoimet. Kisassa olivat mukana kaikki valtakunnallista laatujärjestelmää käyttävät kunnalliset ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt.

Arviointiperusteiden mukaan “Vuoden valvontayksikkö on asiantunteva ja laadukas organisaatio, joka järjestelmällisesti arvioi omaa toimintaansa ja pyrkii jatkuvasti parantamaan sitä. Laadunhallinta on suunnitelmallista ja tavoitteisiin on päästy hyvin.”

– Tämä näkyy Etelä-Karjalan toiminnassa monin tavoin ja eniten tästä hyötyvät valvonnan asiakkaat eli kuntalaiset ja yritykset, Outi Lepistö laatujärjestelmän kehittäneestä asiantuntijaverkosto EnviroVetistä kertoo.

Etelä-Karjala on osallistunut aktiivisesti laatujärjestelmään kuuluviin koulutuksiin ja interkalibrointeihin ja käynyt tulokset kootusti läpi omassa organisaatiossa. Tämä mahdollistaa oman toiminnan vertailun valtakunnalliseen tasoon. Samalla on saatu parannettua kehittämistä vaativia käytäntöjä.

Maakunnallista yhtenäisyyttä

Etelä-Karjalassa sisäiset auditoinnit ja muut laadunhallinnan toimenpiteet on tehty kahden naapuriyksikön välillä, jolloin saadaan yhtenäistettyä sekä laatua että valvontaa koko maakunnan alueella.

– Toiminnassa havaitut poikkeamat on käsitelty riittävässä laajuudessa ja niiden syitä on hienosti pohdittu juurisyyanalyysin kautta. Mukana ovat riskinarvioinnin näkökulmasta oleelliset asiat, kuten valvonnassa asetetut määräajat ja toimenpiteiden loppuunsaattaminen, arviointiraatiin kuuluva Lepistö jatkaa.

Nyky-yhteiskunta edellyttää viranomaisilta lainsäädännön noudattamisen lisäksi asiantuntemusta ja todennettua laadunvarmistusta.

– Tässä on Etelä Karjalassa onnistuttu hyvin, Lepistö kehuu. Erityisen ilahduttavaa on, että auditoinneilla on arvioitu myös hallintolain ja oikeusperiaatteiden toteutumista terveydensuojeluvalvonnassa.

– Kun käytetään merkittävää julkista valtaa, kuten
ympäristöterveydenhuollon tehtävissä, on erittäin tärkeää huolehtia asiakkaiden puolueettomasta ja tasapuolisesta kohtelusta ja oikeusturvan toteutumisesta, Lepistö painottaa.

Pitkäjänteistä laatutyötä

Hyvänä kakkosena ja kunniamaininnan saaneena oli Pietarsaaren kaupungin ympäristöterveys, jossa laatutyötä on tehty pitkäjänteisesti jo vuosien ajan. Työntekijät ovat kouluttautuneet sisäisiin auditointeihin
ja auditoinneilla havaitut poikkeamat on Pietarsaaressakin käsitelty kattavasti. Korjaavat toimenpiteet on aina kuitattu toteutetuiksi, jolloin saadaan laadunhallintaan ryhtiä, johdonmukaisuutta ja jatkuvaa parantamista. Laadunhallinta on lisäksi nivottu yhteen SHQS-järjestelmän kanssa, joka entisestään syventää laatutasoa.

– Laadun kehittäminen on pysyvä ja jatkuva prosessi, Outi Lepistö tiivistää.

– Hyvin toimiva laadunhallinta tukee perustyötä ja maksaa laatuun käytetyn ajan takaisin tyytyväisempinä asiakkaina ja tehokkaampana toimintana.

LaatuNet on asiantuntijaverkosto EnviroVetin kehittämä ympäristöterveyden valtakunnallinen laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmä on ollut käytössä kunnissa vuodesta 2018 alkaen.