Yhteiskunnallinen yritys analyysipalveluiden tarjoajana  

KVVY Tutkimus Oy tarjoaa elintarviketeollisuudelle laboratorioanalyysi- ja asiantuntijapalveluita seitsemällä paikkakunnalla.

KVVY Tutkimus Oy on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen omistama yhteiskunnallinen yritys. Yhdistys on perustettu vuonna 1961, ja toiminnan laajennuttua KVVY Tutkimus Oy irtautui siitä yritykseksi vuonna 2018. Alun perin vesi- ja ympäristöpalveluista lähtenyt toiminta on laajentunut kattamaan elintarvikealan analytiikka-, asiantuntija- ja tutkimuspalvelut.  

Suomalaisen työn liitto on myöntänyt yritykselle oikeuden käyttää yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä, jonka mukaisia arvoja KVVY noudattaa esimerkiksi siten, että osa yrityksen voitoista käytetään vesistöjen suojeluun. Yritykselle on myönnetty myös Avainlippu-merkki. 

Puhtauden varmistus kiinnostaa 

Viime vuosina elintarviketeollisuudessa on kasvanut kiinnostus tilojen puhtauden varmistamiseen. Puhtautta varmistetaan muun muassa ottamalla pintapuhtausnäytteitä, ilmanäytteitä ja tuotenäytteitä. Vaikka asiakas voi ottaa itse näitä näytteitä, välillä on hyvä käyttää ulkopuolista näytteenottajaa. Käyttämällä ulkopuolista näytteenottajaa varmistuu, että näytteitä otetaan monipuolisesti eri paikoista ja ilman kytköksiä puhdistuksen suorittajaan. 

KVVY:n näytteenottajat käyvät paikan päällä ottamassa erilaisia näytteitä.  

– Käymme esimerkiksi säännöllisesti teollisuudessa, ruokaloissa ja ruokakaupoissa ottamassa tuote- ja pintapuhtausnäytteitä. Tarvittaessa voimme myös noutaa asiakkaan itse ottamat näytteet. Elintarviketeollisuuden yritykset käyttävät säännöllisesti myös sertifioituja talousvesi- ja jätevesinäytteenottopalveluitamme, kertoo KVVY:n asiakkuuspäällikkö Sari Aarikka-Heino

Pikamenetelmien suosio kasvussa  

Elintarvikehuoneistonäytteiden, mikrobiologisten, ravintoainesisältö-, orgaanisten, epäorgaanisten ja alkuaineanalyysien lisäksi KVVY auttaa tulosten vertaamisessa lainsäädännön ohjearvoihin sekä tekee säilyvyyskokeita. Yritykseltä saa apua myös pakkausmerkintöjen kanssa ja omavalvonnan suunnittelussa.  

– Meillä on myös ympärivuorokautinen päivystys yllättäviä tilanteita ja kiireellisiä toimintaa vaativien tapausten varalle, lisää KVVY:n analytiikkapalveluosaston johtaja Marjo Toivo.  

Analyyseissä nopeus on kasvava trendi ja pikamenetelmiä käytetään yhä enemmän perinteisten menetelmien ohessa.  

– Tuotannossa tehtävä seuranta voi antaa varhain viitteitä mahdollisista poikkeamista. Laboratoriossa tehtävien pikamenetelmien avulla saadaan varmistettua tilanne, ja mahdollisiin ongelmiin päästään nopeasti kiinni. Esimerkiksi listeria voidaan määrittää nopealla PCR-menetelmällä, opastaa Toivo. Hän muistuttaa, että menetelmien valinnassa on aina kuitenkin mentävä laatuvaatimukset ja lainsäädännön vaatimukset edellä.  

KVVY:ssä on huomattu, että yrityksissä tehdään sopimusvalmistusta jatkuvasti enemmän. Sopimusvalmistajana toimiminen tuo erityisesti pienille yrityksille usein lisää tuoteturvallisuusvaatimuksia esimerkiksi sopimusvalmistusta ostavan yrityksen sertifioidun laatujärjestelmän takia. 

– Mikrobiologimme auttavat, kun yrityksissä suunnitellaan, mitä analyysejä uudesta tuotteesta kannattaa teettää, kertoo Aarikka-Heino.   

Laaja asiantuntemus on rikkaus 

KVVY:ssä työskentelee noin 170 henkeä seitsemällä paikkakunnalla. Laboratorioita on Tampereella, Vaasassa, Raumalla, Jyväskylässä, Porissa ja Hämeenlinnassa. Näytteitä otetaan vastaan myös Sastamalassa. Elintarviketeollisuusnäytteiden parissa yrityksessä työskentelee mikrobiologeja, kemistejä, laboratorioinsinöörejä ja laborantteja.  

– Meillä on paljon eri taustaisia ihmisiä töissä ja työskentelemme monella paikkakunnalla. Olemme kuitenkin paljon yhteydessä toisiimme. On iso rikkaus, että asiantuntemusta ja paikallista tuntemusta löytyy monesta vinkkelistä, iloitsee Aarikka-Heino.   

LISÄTIETOJA: kvvy.fi 

KVVY Tutkimus Oy on Elintarviketieteiden Seuran uusimpia kannattajajäseniä.