Vuoden professori Ursula Schwab: Tunnustus on tärkeä koko tieteenalalle 

Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab kokee, että oikean tiedon jakaminen mediassa on osa tutkijan työtä.

Professoriliiton Vuoden professoriksi 2024 valitsema Ursula Schwab on Suomen ensimmäinen ravitsemusterapian professori. Tieteenala toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä. 

– Tunnustus on tärkeä koko tieteenalalle. Se tekee alaa tunnetummaksi. Olen myös sanonut kaikille onnittelijoille, että kukaan ei tee näitä hommia yksin. Tutkijakollegat, yliopistoinfra ja tukipalvelut ovat välttämättömiä työn toteuttamiselle, Schwab sanoo. 

Schwab on työskennellyt käytännössä koko uransa samalla kampuksella, aluksi Kuopion yliopistossa, josta sittemmin tuli osa Itä-Suomen yliopistoa. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 1998 ruokavalion rasvan laadun vaikutuksesta elimistön sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan.  

Sokeri- ja rasva-aineenvaihdunta ovat pysyneet työlistalla siitä saakka. Schwab on tutkinut esimerkiksi ei-alkoholiperäisen rasvamaksan ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä ja hoitoa. 

Parhaillaan vertaisarvioitavana on tutkimusjulkaisu, jota Schwab pitää toistaiseksi tärkeimpänään. Siinä selvitetään noin 600 miespotilaan otoksen pohjalta, ehkäiseekö elintapaohjaus yhtä tehokkaasti diabetesta riippumatta siitä, onko potilaalla diabetekselle altistavaa geeniperimää vai ei, ja onko ohjauksen ryhmä- ja nettitoteutus yhtä tehokasta kuin yksilöohjaus. 

– Tämä on pisin ja suurin tutkimus, jossa olen ollut mukana. Projektin julkaisuja pyörii työpöydällä vielä pitkään, Schwab sanoo. 

Ohjaustavan arvioinnilla on merkitystä koko terveydenhuoltojärjestelmän kannalta: terveydenhuollon resurssit eivät käytännössä riitä yksilöohjaukseen kaikille tarvitseville. 

Schwab on parhaillaan mukana myös ikääntyneiden omaishoitajien ravitsemusta seuraavassa tutkimuksessa sekä hankkeessa, jossa selvitetään ulosteensiirron mahdollisuuksia laihduttamisessa. 

Potilastyö on tärkeää 

Ursula Schwab kertoo, että työajan seurannan perusteella hänen aikansa jakautuu melko tasaisina siivuina tutkimuksen, hallinnon, opetuksen, yhteiskunnallisten tehtävien ja kliinisen työn kesken. 

Hän on ottanut potilaita vastaan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa jo vuodesta 2002. Hän pitää sitä erittäin tärkeänä, jotta tuntuma potilaan arkeen säilyy. 

– En tiedä, suostuisinko edes opettamaan ilman kliinistä työtä, niin tärkeää ammattitaidon kannalta se on. 

Oman tutkimustyönsä lisäksi Schwab vaikuttaa monissa neuvottelukunnissa. Hänet valittiin juuri mukaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Hän on ollut tekemässä ikääntyneen ruokasuosituksia, jotka julkaistiin vuonna 2020, viime vuonna julkaistua ravitsemushoitosuositusta sekä uusia pohjoismaisia ravitsemussuosituksia. 

Hän myös osallistuu aktiivisesti ravitsemuskeskusteluun mediassa. 

– Ravitsemukseen liittyy paljon uskomuksia, ja keskustelut ryöpsähtelevät. Tutkimustiedon avulla niihin pystyy osallistumaan syvällä rintaäänellä. 

Ursula Schwabilla ei voi työnsä luonteen vuoksi olla säännöllistä harrastusta, mutta liikunta-annoksensa hän saa ympärivuotisesta työmatkapyöräilystä, kymmenen kilometriä suuntaansa. 

– Pyöräily on rauhoittavaa. 26 pakkasasteessa lähdin vielä pyörällä matkaan, mutta 34 astetta oli liikaa, Schwab tunnustaa.