Pohjanmaan jaoston puheenjohtaja tahtoo jakaa tietoa ja toimitiloja

Pohjanmaan jaoston (PJ) puheenjohtaja Markus Ojala vaikuttaa paikallisissa ruokasektorin hankkeissa. Hän uskoo yhdessä tekemiseen ja Pohjanmaan elintarvikevetovoimaan ja jakaisi mielellään SeAMKin resursseja myös laajemmalle.

Pohjanmaan jaosto on vielä nuori jaosto. Puheenjohtaja Markus Ojala on ollut mukana hallituksessa siitä lähtien, kun se perustettiin vuonna 2019. Työkseen hän toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä.  

SeAMKin ruokasektoriin liittyvät hankkeet ovat työllistäneet Ojalaa pian viiden vuoden ajan ja kerryttäneet kokemusta niin kasviproteiinien kuin elintarvikeyritysten ja -laboratorioiden digitalisoinninkin parista. Tällä hetkellä hän on mukana eurooppalaisessa HIGHFIVE (enHancing dIgital and Green growtH in the Food processing industry via Interregional innoVation invEstments) – hankkeessa, joka auttaa Interregional Innovation Investments-rahoituksen tuella ruokasektorin pk-yrityksiä siirtymässä kestävään kasvuun ja toiminnan digitalisoimiseen. 

Pohjanmaan jaosto toimii paikallisesti ja siihen on tervetullut mukaan ruokateollisuudenalasta riippumatta. Yhtenä toiminnan tavoitteena Ojala pitää jaoston vaikutusalueen laajentamista ja tiedon liikkumista Seinäjoen ammattikorkeakoulun ulkopuolelle. 

— Meillä on Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen alueen ympärillä tiivis verkosto ja elintarviketeollisuuteen joko suoraan tai välillisesti liittyviä foorumeita ja yhteistyötahoja, joiden kanssa käymme keskusteluja. Olisi hyvä, jos koko Pohjanmaa saataisiin verkostoitumaan vielä paremmin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun ruokayksiköllä on iso opetuksessa ja hankkeissa toimiva tiimi, ja välillä jäädään vähän liikaa oman porukan keskelle, hän sanoo. 

Ojala toivoo, että Pohjanmaan jaoston kautta voitaisiin paitsi levittää tietoa kaikille alueen toimijoille, myös kuulla, mitä muilla on vireillä ja mitä voitaisiin tehdä yhdessä. 

— On tärkeää, että päästään tekemään asioita kimpassa.  Sitä kautta saadaan enemmän hyötyä kaikille, hän summaa. 

Menovinkkejä pohjanmaalaisille 

SeAMKin vanhoissa laboratoriotiloissa kokoontuneen molekyyligastronomiakerhon toiminnan elvyttäminen ja tuominen nykyisiin, myös ulkopuolisille avoimiin opetusravintolatiloihin ja elintarvikelaboratorioon kiehtoisi Ojalaa jaostotoimintamielessä. Se olisi hyvä keino järjestää säännöllistä, hauskaa ja rentoa toimintaa, joka auttaa osallistujia tutustumaan ja verkostoitumaan. Toinen tavoite jaostotoiminnalle on tapahtumien järjestäminen. 

— Sen lisäksi, että ammattikorkeakoulun fasiliteetit olisivat myös jaostolaisten käytettävissä, heitä kiinnostaisivat varmasti yritysvierailut. Pohjanmaan alueella on paljon mielenkiintoisia elintarvikealan toimijoita, joihin muut Elintarviketieteiden Seuran jaostot ovatkin käyneet tutustumassa useampaan kertaan. Varmasti mielekkäitä vierailukohteita löytyy vielä lisää, Ojala sanoo. 

Alan tulevista tapahtumista hän haluaa vinkata Pohjanmaan jaoston jäsenille kesäkuussa järjestettävästä ERIAF (European Regions in Agrifood and Forestry) – konferenssista. Kyseessä on eurooppalaisten maakuntien verkosto, joka keskittyy sekä ruokaan että maa- ja metsätalouteen. Tapahtuman aikana Seinäjoelle saapuu vajaa 300 vierasta noin sadasta Euroopan maakunnasta, ja sen yhteydessä pidettävä tieteellinen posterinäyttely on hyvä paikka verkostoitua. 

Lisäksi Ojala muistuttaa jäsenistöä HIGHFIVE –hankkeen rahoitushausta, joka on auki maaliskuun lopulle. 

— Jos on Länsi-Suomen alueella toimiva ruokasektorin pk-yritys, jolla on elintarvikealan digitalisointiin tai kestävään kehitykseen liittyvä hanke, kannattaa laittaa hakemus, sillä rahoituksen määrä on hyvä, hän sanoo. 

Ojalan toissa vuonna alkanut puheenjohtajapesti saa hyvin todennäköisesti jatkoa myös tulevana keväänä. Vaikka viime kausi olikin hektinen eikä vapaa-ajasta juurikaan riittänyt ammennettavaksi jaostotoiminnalle, on tulevaisuus toivottavasti aktiivisempi. Ojala arvostaa ETS:n tekemää työtä. Kehittyvä Elintarvike –lehti saa suorastaan ylistystä. 

— Se on parasta sitten viipaloidun leivän, kuten amerikkalaiset sanoisivat, hän hymyilee.