Ongelmien ratkaisija ja toimintojen kehittäjä

Atrian energia- ja vastuullisuuspäällikkö Eero Yliselä työskentelee ammatissa, jossa hän pääsee toteuttamaan itseään. Lapsena ja nuorena Yliselällä ei ollut varsinaista unelma-ammattia, mutta häntä on aina kiinnostanut ongelmien ratkaiseminen ja asioiden kehittäminen.

− Nykyisessä työtehtävässäni nämä ominaisuudet tulevat tarpeeseen. Tehtäviini kuuluu Atria Suomen energiankäytön ja ympäristövastuullisuuden edistäminen. Myös Atria-konsernin energian käytön ja raportoinnin kehittämisen koordinointi kuuluu työnkuvaani, Yliselä tiivistää.

Hän valmistui vuonna 2013 filosofian maisteriksi pääaineenaan soveltava fysiikka. Pro gradu -tutkielmansa hän teki Jyväskylän yliopistossa otsikolla Paperirainan lämmityksen vaikutus vedenpoistoon paperikoneen puristinosalla.

− Olen aina tykännyt matematiikasta. Fysiikassa koin mahdollisuuden päästä soveltamaan matemaattista osaamistani sekä tutkimaan luonnonilmiöitä, Yliselä kertoo opiskeluvalinnastaan.

Valmistumisen jälkeen hän on työskennellyt energiatehokkuusasiantuntijana päätehtävänään teollisuuden ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Energiakolmio Oy:ssä, Enegia Oy:ssä ja EcoReal Oy:ssä.

− Elintarvikealalle siirryin tullessani Atrialle toukokuussa 2018. Aikaisempi työurani koostuu energia-alan työtehtävistä. Atrialle siirtyessäni minua kiehtoi muun muassa mahdollisuus vaikuttaa ison yhtiön energian käyttöön liittyviin valintoihin. Tällä tavoin voin omalta osaltani edistää suomalaisen teollisuuden kestävää toimintaa, Eero Yliselä kertoo.

Työ ja vapaa-aika tasapainossa

Yliselä työskentelee pääasiassa tekniikan organisaation henkilöstön kanssa, mutta tekee tiivistä yhteistyötä myös laatu- ja tuotanto-organisaatioiden kanssa. Työ tarjoaa sekä haasteita että ilon aiheita.

− Palkitsevaa on huomata myönteistä kehitystä energian käytössämme. On ollut myös ilo huomata, miten positiivisesti energia- ja ympäristöasioihin suhtaudutaan läpi organisaation. Haastetta tuo ison yhtiön ja organisaation mukana tulevat erilaiset näkökulmat, jotka on huomioitava miettiessämme muutoksia nykyisiin järjestelmiin, Yliselä summaa.

Hän toivoo, että pystyisi tulevaisuudessa yhä vahvemmin edistämään kestävää kehitystä: esimerkiksi energian käyttöön liittyvien ratkaisuiden kehittämistä yhä isommassa mittakaavassa.

Henkilökohtaisessa elämässä on tärkeää säilyttää tasapaino työn ja muun elämän välillä.

− Läheisten ihmisten tapaaminen ja harrastukset ovat hyviä keinoja siihen. Mieluiten vietän vapaa-aikani pienen tyttäreni kanssa touhutessa ja hänen kehitystään seuratessa. Myös liikunta on tärkeä osa vapaa-aikaani: harrastan suunnistusta, lenkkeilyä, hiihtoa ja kuntosalilla käyntiä.

Vastuullisuuden arvostus nousee

Nuorille opiskelijoille hän haluaa kertoa, että elintarvikesektori on mielenkiintoinen ja muuttuva ala, johon maailman megatrendit vaikuttavat voimakkaasti.

− Tästä syystä ala pysyy vireänä, ja uuden oppiminen on jatkuvaa. Vastuullisuus on yhä kasvava näkökulma yritysmaailmassa, mikä takaa sen, että vastuullisuuden arvostus nousee yhä tulevaisuudessa. Vastuullisuuden parissa työskennellessä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan kestävään kehitykseen, Eero Yliselä kertoo.

Yleisenä vinkkinä hän neuvoo nuoria olemaan avoimia uusille tilaisuuksille ja tavoittelemaan rohkeasti unelmiaan.