Elintarviketeknologia vei voiton biotieteistä

Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSAn GMO -yksikössä harjoittelijana työskentelevä Henna Moilanen opiskeli ensin biotieteitä Kuopiossa, mutta siirtyi maisterivaiheessa opiskelemaan elintarviketeknologiaa Helsinkiin.

− Helsingin yliopiston elintarviketeknologian pääaineen kurssitarjonta houkutteli vaihtamaan koulutusohjelmaa, sillä halusin syventää elintarviketieteiden osaamistani. Lisäksi ystäväni suositteli elintarviketeknologian opiskelua Viikissä, Moilanen selittää valintaansa.

Alun perin Henna Moilanen aikoi suuntautua biokemiaan. Biotieteiden pääaineessa oli kuitenkin paljon suuntautumisvaihtoehtoja. Hän valitsi ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikan heti ensimmäisen lukukauden aikana, sillä se alkoi kiinnostaa biokemiaa enemmän.

− Vaikka pidin laboratoriotyöskentelystä, halusin sittenkin opiskella hieman käytännönläheisempää alaa, hän perustelee.

Moilanen valmistui luonnontieteiden kandidaatiksi vuonna 2010 Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta biotieteiden pääaineesta. Kandidaatin tutkielman aiheena oli Suolistomikrobien karakterisointi Temperature Gradient Gel Electrophoresis (TGGE) -menetelmällä. Maisterin tutkielma käsittelee kasviöljyjen varastointikestävyyden parantamista sumutuskuivauksella.

Henna Moilanen on työskennellyt opintojen ohessa muun muassa laadunvarmistukseen, tuotetietoihin ja pakkausmerkintöihin liittyvissä työtehtävissä. Nykyinen työ EFSAssa alkoi helmikuussa tiimissä, jossa tehdään riskinarviointia geenimuunneltujen kasvien turvallisuudesta elintarvike- ja rehukäyttöön.

− Olen ylläpitänyt tietokantaa hakemusasiakirjojen mukana toimitetuista tutkimuksista ja tarkastanut, noudattavatko tutkimukset OECD:n ohjeistuksia Good Laboratory Practice -vaatimuksista sekä tehnyt kirjallisuuskatsausta soijapavun lektiinien allergeenisuudesta. Olen myös osallistunut GMO -paneelin ja työryhmien kokouksiin ja erilaisiin sidosryhmätapaamisiin ja avustanut kokousmuistiinpanojen tekemisessä.

Kansainvälinen ura kiinnostaa

Kansainvälisyys on kiinnostanut Hennaa yläasteajoista lähtien, ja hän halusi opiskelijavaihtoon englanninkieliseen maahan.

− USA:n kulttuuri kiinnosti siinä vaiheessa kaikkein eniten, joten päädyin International Student Exchange Program -vaihto-ohjelman kautta kevätlukukaudeksi 2010 Springfieldiin Missouriin. Vuoden 2012 kesällä olin Wisconsin Dellsissä kesätöissä.

Italiaan Hennan päätyi töihin sattumalta ja ystävän myötävaikutuksella.

− Ystäväni oli Euroopan komissiossa harjoittelussa ja sai tiedon EFSAn harjoitteluhaun aukeamisesta. Lähetin hakemuksen harjoitteluun ja tulin valituksi. Päätin käyttää tilaisuuden hyväksi ja lähteä katsomaan, miltä työskentely EFSAssa ja elämä Parmassa vaikuttavat, Henna kertoo.

Harjoittelu EFSAssa päättyy tammikuun lopussa 2020, minkä jälkeen hän yrittää löytää töitä Tanskasta.

Kaikesta opiskelusta ja työkokemuksesta on ollut hyötyä, sillä opiskelu avartaa mieltä, kehittää kriittistä ajattelukykyä ja auttaa ymmärtämään erilaisia ilmiöitä ja syy-seuraussuhteita.

− Työelämässä voi soveltaa opintojen aikana omaksuttua tietoa ja hyödyntää tiedonhakutaitoja. Kaikista töistä olen oppinut jotakin uutta, ja kaikki työkokemukset ovat vieneet eteenpäin ja auttaneet saamaan uusia työtehtäviä, Henna kiteyttää.

Kestävä ruuantuotanto tärkeä asia

Elintarviketurvallisuuden ja -lainsäädännön työtehtävät ovat kiinnostaneet Hennaa jo pidemmän aikaa ja viime aikoina myös maatalous- ja elintarvikepolitiikka.

− Haluaisin työskennellä tulevaisuudessa sellaisissa tehtävissä, joissa voisin osaltani vaikuttaa siihen, että kuluttajien on helppo tehdä terveyttä edistäviä ruokavalintoja. Kestävä ruuantuotanto ja ilmastonmuutokseen reagoiminen ovat minulle tärkeitä asioita.

Ulkomailla asuessaan Henna on alkanut arvostaa todella paljon suomalaisen ruuan laatua ja sitä, että suomalaiset ovat ennakkoluulottomia ja kokeilevat rohkeasti uusia tuotteita ja ruokia eri kulttuureista.

− Kesälomalla Suomessa käydessäni yllätyin siitä, että jopa pienestä grillikahviosta sai kaurajäätelöä. Suomalainen elintarviketeollisuus reagoi nopeasti erilaisiin tarpeisiin ja trendeihin, Henna kehuu.

Opintoja pohtiville hän suosittelee elintarvikealaa, koska se tarjoaa paljon erilaisia työmahdollisuuksia ja tutkintoa voi käyttää valmistumisen jälkeen myös ulkomailla. Lisäksi talouden suhdanteet vaikuttavat elintarvikealalla vähemmän kuin monella muulla alalla.

− Voin suositella lämpimästi myös ulkomaan kokemuksia. Erilaisia kansainvälistymisvaihtoehtoja on nykyään runsaasti tarjolla. Kannustan kaikkia seuraamaan omia unelmiaan ja hakeutumaan itseä kiinnostaviin tehtäviin.