Elintarvikeala on mielenkiintoisin toimiala

Elintarvikeala tarjoaa tehokkaita ratkaisuavaimia maailmanlaajuisiin ongelmiin, kuten nälänhätään ja ilmastonmuutokseen.

− Erityisesti suomalainen elintarvikeala on lähes jokaisella mittarilla edelläkävijä ja voi tarjota maailmalle kokoaan merkittävämmän roolin ratkaisujen kehittäjänä. Tämä avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ei ole mitään järkeä antaa kovalla vaivalla tehtyä työtä maailmalle ilmaiseksi. Kokonaisuutena elintarvikeala on toimialoista mielenkiintoisin, vakuuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) projektipäällikkönä työskentelevä Karri Kallio.

Hän valmistui bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta vuonna 2018 ja teki opinnäytetyönsä ruokapalveluketjun modernisoinnista teknologian avulla. Ennen projektipäällikön tehtävää Kallio on työskennellyt opintojen ohessa Osuuspankissa ja Atrialla vuosina 2013−2017 sekä aikataulujen salliessa äidin suvun maitotilalla Nivalassa ja isän suvun pientarvike- ja konekauppayrityksessä Virroilla.

Koulutuksen kehittäjä

Nykyisessä työssään Karri Kallio on päässyt kehittämään laaja-alaisesti Seinäjoen ammattikorkeakoulun elintarvikealan oppimisympäristöjä tilojen suunnittelusta toiminnan suunnitteluun. Lisäksi hän on ollut mukana yrityshankkeissa. Tällä hetkellä vaativin tehtävä on suunnitella ammattikorkeakoulun toimintaa uudistuneissa elintarvikealan tiloissa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Framin kampuksen tiloihin on rakennettu noin 200 neliön elintarvikelaitosta vastaava tila, jossa opiskelijat pääsevät oppimaan työskentelyä elintarvikkeiden valmistukseen suunnitellussa tilassa. Lisäksi on rakennettu pieni aistinvaraisen arvioinnin tila ja simulaatiohuone, johon rakennetaan parhaillaan elintarviketehtaan prosessisimulaatioympäristöä. Elintarvikelaboratorion yhteyteen on rakennettu myös kemian- ja mikrobiologian yhteinen laboratorio sekä pieni tutkimuslaboratorio.

− Meillä on kollektiivinen halu kehittää toimintaamme siten, että opiskelijamme saavat jo koulussa hyvän käsityksen elintarviketeollisuuden käytännön hygienia-, omavalvonta- ja laiteturvallisuusvaatimuksista, Kallio tarkentaa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tällä hetkellä tarjolla kolme ruoka-alaan liittyvää tutkintoa: restonomin, agrologin sekä bio- ja elintarviketekniikan insinöörin tutkinnot ja näihin liittyvät ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Kaikki koulutusohjelmat on sijoitettu saman katon alle. Opiskelijoita SeAMKin Ruokayksikössä on yhteensä noin 700 ja henkilökuntaa 50.

Ruokayksikkö tekee laajaa hankeyhteistyötä Seinäjoen yliopistokeskuksen ja yliopistojen kanssa.

− Olemme järjestäneet yhteistyössä Ruralia-instituutin ja Elintarviketieteiden Seuran kanssa myös elintarvikealan opiskelijoiden mentorointitilaisuuksia, joissa yritysten edustajat ovat päässeet mentoroimaan alan opiskelijoita työnhaussa, Kallio kertoo.

Monipuolinen vaikuttaja

Karri Kallio on lokakuussa perustetun Elintarviketieteiden Seuran Pohjanmaan jaoston johtoryhmän puheenjohtaja.

− Jaoston perustamista on mietitty jo pitkään. Haluamme kehittää seuran toimintaa Pohjalaismaakuntien alueella ja luoda helpon väylän tulla mukaan kehittämään toimintaa. Pohjalaismaakunnissa on paljon elintarvikealan toimijoita. Jaoston toivotaan kehittävän alueen toimijoiden verkostoitumista, järjestävän elintarvikealan opiskelijoille mentorointitilaisuuksia ja jäsenistön toivomia tapahtumia.

Elintarvikeala on Karri Kalliolle hyvässä mielessä sukuvika, eikä hän ole katunut päivääkään uravalintaansa.

− Elintarvikeala on suuren murroksen edessä, ja kehitystoimintaa tapahtuu jatkuvasti. Se jos mikä on mielenkiintoista, hän tähdentää.

Kallio on ollut mukana politiikassa aktiivisesti kymmenen vuotta, koska hän haluaa kehittää Suomea. Osaltaan kiinnostus vaikuttamiseen kumpuaa sukutaustasta: presidentti Kyösti Kallio oli hänen isoisänsä isoisä.

− Tällä hetkellä toimin Etelä-Pohjanmaan Keskustan piirin varapuheenjohtajana, nuorten piirin puheenjohtajana ja Seinäjoen kaupungin elinvoimalautakunnan varapuheenjohtajana. Opiskeluaikana olin opiskelijakunnan puheenjohtaja useampaan otteeseen, Karri Kallio kertoo.

Jos aikaa jää työn ja harrastusten lomassa, hän käy lenkillä ja salilla.