Digitalisaatio ei ole mauste, vaan pysyvää muutosta

Digitaaliset palvelut, asiakastiedon hyödyntäminen ja vastuullinen liiketoiminta ovat yritysarkkitehti Kai Kuikkaniemen ydintyötä. Kuikkaniemi on tuotantotalouden diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta. Hän on toiminut myös ohjelmistoyrittäjänä ja työskennellyt pitkään Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisellä teknologian tutkimuslaitoksella HIITissä. Tutkimuksen rinnalla hän väitteli Aallosta taiteiden tohtoriksi tutkien elokuvateatterikokemuksen digitalisoimista ja yleisövuorovaikutusta.

MyData -konseptin kehittäminen ja siitä kirjoittaminen osana HIITin tutkimuksia antoi uralleni uutta suuntaa. Sen avulla perehdyin ihmiskeskeiseen ja läpinäkyvään asiakastiedon hallintaan. S-ryhmään tulin alkuun selvittämään, miten MyData -ajattelua voitaisiin soveltaa S-ryhmässä, muistelee Kuikkaniemi.

SOK:n yritysarkkitehtina Kuikkaniemi tekee työtä tietojärjestelmien ja liiketoimintaprosessien parissa.

– Olen ainutlaatuisessa tilanteessa: talo tarjoaa hyvät resurssit tehdä ja kehittää, ja ympärillä on osaamista, Kuikkaniemi kiittelee.

Ihmisläheiset arvot luovat työn imua ja asiakasomistajakonsepti pitkäjänteisyyttä. Kun kertynyttä asiakasomistajatietoa on paljon, on uudenlaisen hyödyn tuottaminen myös helppoa.

Digitalisaatio saa aikaan rakenteita

Digitalisaation takia maailma on monimutkaistumassa, ja kytkentöjen hallitseminen on vaikeaa. Järjestelmien mallintaminen ja kehittäminen kiehtovat.

– Tiedon hankinta, hallinta ja hyödyntäminen täytyy ymmärtää kokonaisuutena. Teknologian lisäksi asiakastiedon hallintaan liittyy lainsäädännöllisiä, yhteiskunnallisia ja kaupallisia näkökulmia, Kuikkaniemi muistuttaa.

Paljon tietoa on vasta syntymässä. Uutta tietoa ja hyötyä syntyy, kun tieto jalostuu toimijoiden läpi kulkiessa, kuten elintarviketeollisuuden ravinto- ja tuotetiedot ja niiden käyttö asiakkaille näkyvissä palveluissa.

S-ryhmän Omat Ostot -palvelussa asiakas voi tarkastella muun muassa ostostensa hiilijalanjälkeä.

– Tiedon keruu tarkkaan mietittyyn hallintamalliin on mahdollistanut tämän hiilijalanjälkilaskurin teon. Se vaatii paljon yhteistyötä ja luottamusta eri toimijoiden kanssa, kuvailee Kuikkaniemi.

Digitalisaatio luo uudenlaista kykyä käsitellä tietoa, ja tieto virtaa myös kahteen suuntaan. Digitaalisten palveluiden avulla tuotettu asiakasymmärrys ja asiakastarpeiden ennustaminen voivat vaikuttaa vaikkapa kaupparyhmän valikoimaan.

‒ Se mitä verkosta etsitään, kiinnostaa kuluttajia ja liiketoiminnan kehittäjiä. Voisi ajatella, että asiakastieto ja sen hallinta on ihmisille tapa kommunikoida järjestelmien kanssa.

Suuri murros henkilötietojen hallinnassa

Omista tiedoista on tulossa merkittävämpi osa arkea. Niiden avulla voidaan tuottaa parempia palveluita, mutta tieto myös konkretisoi kuluttajalle omia toimia.

– Tieto omasta käyttäytymisestä voi olla sysäys käytöksen muuttumiselle, Kuikkaniemi muistuttaa.

Ostotapahtuman jälkeen tiedot tallentuvat sekunneissa. Nyt Omat ostot -palvelussa kuluttaja voi tarkastella ostohistoriaa, mutta analyysit tulevat jatkossa muuttumaan reaktiivisemmiksi: tiedon pohjalta voidaan tehdä esimerkiksi suosituksia, Kuikkaniemi paljastaa.

Ennen tiedot ovat olleet osa taustajärjestelmää, nyt tieto kuoriutuu esiin toimivaksi ja hyödynnettäväksi.

– Datan murroksen läpi eläminen on inspiroivaa. Tässä yhdistyvät ihmisen käyttäytyminen, teknologia ja liiketoiminta, Kuikkaniemi kertoo.

Ketteryyttä arkeen

Palveluiden ja ohjelmistojen kehitykseen on ketteriä menetelmiä. Siksi on tärkeää hahmottaa ketteryyttä myös omassa työssä, itsensä johtamisessa: tieto ei asu vain teorioissa.

– Itse dokumentoin tavoitteitani ja kehittymistä. Pilkon matkaa ja seuraan, mikä toimii. Minulla on viikoksi tehtävälista, josta ruksin tehdyt pois. Oma kvartaalisuunnitteluni on tosin vielä kehitysvaiheessa.

Kai Kuikkaniemi sanoo, että kodin ja työn tasapaino syntyy työilmapiiristä.

– S-ryhmässä ihmisten odotetaan kunnioittavan toisten vapaa-aikaa. Tutkijana päivät olivat paljon pidempiä. Minulla on kotona kaksi alle kouluikäistä lasta. Aina nopeasti saa palautetta: keskitytkö meihin vai johonkin muuhun, Kuikkaniemi naureskelee.

Hän on tyytyväinen, että etätyön myötä työtä ja liikuntaa pystyy yhdistämään. Hän voi seurata esitystä vaikkapa metsässä juosten.