Jyväskylän yliopisto

Väitös: Ruokahävikin vähentäminen ei yksin tee elämäntavasta kestävää – tarvitaan rakenteellisia muutoksia

Maailman väestön ravitseminen planeetan ekologisen kantokyvyn rajoissa edellyttää merkittäviä muutoksia ruokajärjestelmissä, ja ruokahävikin vähentäminen on tästä näkökulmasta välttämätöntä. Hävikin vähentämisellä tavoiteltava kestävyys näyttäytyy kuitenkin perustavien muutosten tavoittelun sijaan nykyisen elämänmuodon turvaamisena.

Antibiootit kiihdyttävät kasvua immuniteetin kustannuksella

Antibiootteja on käytetty lähes 100 vuotta taistelussa bakteeriperäisiä infektioita vastaan. Pian antibioottien teollisen tuotannon alettua ja niiden käytön yleistyttyä myös eläintuotannossa huomattiin, että antibioottien lisääminen eläinten ruokaan vauhdittaa tuotantoeläinten kasvua. Biologista mekanismia ilmiön taustalla ei kuitenkaan tunneta. Vastikään julkaistussa tutkimuksessa Jyväskylän ja Helsingin yliopiston tutkijat valottavat tätä mekanismia. Tutkimuksen tulos viittaa vahvasti siihen, että antibioottien kasvua kiihdyttävä vaikutus saavutetaan immuniteetin kustannuksella.

Johtaja: Tapasi ajatella taloudesta saattaa olla haitallinen

Talousasioiden ajattelu kokonaisuutena on yllättäen monen johtajan kompastuskivi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan jokaisen johtajan pitäisi tulla tietoisemmaksi omasta taloudellisesta ajattelutavastaan ja hyötyjen lisäksi tunnistaa myös siihen liittyvät riskit. Liian vahva taloudellinen ohjaus saattaa kääntyä itseään vastaan, ja rajoittaa strategista ajattelua sekä liiketoiminnan kehittämistä.