Antti Mikkelä

Antti Mikkelä työskenteli aiemmin tutkijana Ruokaviraston Riskinarviointiyksikössä.