Teemajutut 2008

Nro 1 / 2008: Ammattikeittiöt ja teollisuus kumppaneina

14 Suomen ravintolakartta 2015
18 Tulevaisuuden ammattikeittiö on tuotantolaitos
20 Imago syntyy käytännön toiminnasta
22 Tähtäimessä kumppanuus
24 Tulevaisuuden missiona: Viitteelliset päiväsaantimerkinnät ammattikeittiöidenkin ruokalistoihin
26 Ammattikeittiön ruokatuotantoprosessi on vaativa
28 Suurkeittiösuunnittelu vaatii yhteistyötä ja erikoisosaamista
30 Keskity siihen minkä osaat parhaiten
32 Kylmävalmistus pitkän tähtäimen vaihtoehto
34 Kymijoen Ravintopalvelut Oy uskoo kylmäkeittiöön
36 Yhteinen ohjeistus helpottamaan julkisten toimijoiden elintarvikehankintoja
38 Pietarin ravintola-ala toivoo elintarvikeketjun modernisoitumista
40 Koko elintarvikealan yhteistyöllä tehoa HoReCa -palveluihin
44 Uutuudet syntyvät asiakkaiden innoittamana
48 Ideoita kestäviin ruokapalveluihin

Nro 2 / 2008: Ekotehokas liiketoiminta − energia ja vesi haasteena

18 Mitä on ekotehokas elintarviketuotanto?
20 Kasvispainotteinen ruokavalio Keventää ympäristökuormaa
22 Työkalu oluen tuotantoketjun ekotehokkuuden tarkasteluun
23 Mittatikku – työkalu tuotteiden ja kulutuksen ympäristövaikutusten havainnollistamiseen
24 Ekologinen ajattelu alkaa muuttua teoiksi
25 Jäte vai tuote?
26 Veden kierrätys ei saa olla itsetarkoitus
30 Vettä voi kierrättää elintarviketuotannossa
32 Elintarviketeollisuus- ja vesihuoltopooli rakentavat yhteistyötä
34 Investointituet ohjaavat energian tuotannon ja käytön valintoja
36 Jäteveden hukkalämmön talteenotto säästää energiakustannuksissa
37 Huoltovarmuus ensisijaisesti yhteyksien toimivuutta kriiseissä
38 St1 Biofuels Oy rakentaa Suomeen uusia bioetanolitehtaita vauhdilla
40 Energiakustannusten hallintaa elintarvikeketjussa
42 Energiaa kuluu tarpeettomasti jokaisessa tuotantolaitoksessa
44 Sähköenergian kulutus kasvaa tasaisesti
46 Rypsiöljyä pellosta pöytään ekotehokkaasti

Nro 3 / 2008: Terveys ja ravitsemus tuotekehityksen ajureina

20 Henkinen ja fyysinen liikkuvuus supertrendejä
24 Yhteistyöstä apua Amerikan raitilla
26 Seurailijasta edelläkävijäksi tuotekehityksessä
28 Suomalaiset gluteenittomat tuotteet Britannian free from -tuotemarkkinoille
30 Terveellisen ravitsemuksen trendit 2008
32 Japani kasvattaa osuuttaan suomalaisten marjojen ja marjatuotteiden vientimaana
34 Elintarvikeala on haastettu Terveystalkoisiin Etelä-Pohjanmaalla
36 Sydänmerkki-ruokaa palvelutiskistä
38 Terveyttä ohjelmoidaan varhaislapsuuden ravitsemuksella
40 Iäkkäiden ravitsemustilaa pitää arvioida säännöllisesti
42 Terveellisen makumaailman haasteet
44 Erot makean mieltymyksissä ovat osittain synnynnäisiä
45 Tutkija toivoo: Marjojen tuotekehitykseen rohkea ote
46 Tutkittuja tuotteita painonhallinnan tueksi
48 Maidolla on monia mahdollisuuksia
49 Tutkimuksesta terveysväitteitä
50 Fruktoosin valmistus Suomessa täyttää 40 vuotta

Nro 4 / 2008: Laatu, hygyenia ja vastuullisuus kilpailuvaltteina

14 Laboratorioiden hyväksymismenettely on keskitetty Eviraan
16 Elintarviketutkimuksia tehdään lähes sadassa laboratoriossa
18 Savisesta Vantaanjoesta juomakelpoista vettä
20 Laatu ja hygienia – elintarviketeollisuuden kilpailuvaltit
22 Laboratorioiden määrä vähenee, miten käy palvelujen?
24 Pääkaupunkiseudun kuntalaboratorioiden yhdistäminen sujui kitkatta
26 Puhdastilat kiinnostavat elintarviketeollisuutta
28 Business to business -auditointien rooli on merkittävä pikaruokaketjussa
30 Pienten liha-alan laitosten omavalvonta- ja HACCP -ohje netissä
32 Muotoilu parantaa hygieniaa
36 Kansalaiset vaativat yrityksiltä kunnollisuutta
38 Elintarvikeketju viimeistelee vastuullisuuden mittareita
40 Yhteiseurooppalaiset pelisäännöt ohjaavat vastuullista hankintaa
42 Lisääntyvään vastuullisuuteen uusien innovaatioiden avulla
44 Hiilidioksidimittari elintarvikealan Linux?
46 Hiilijalanjälki ruokakaupan tuotteissa lähivuosina
48 Vastuullisuus on monitahoista – mistä apua omiin pohdintoihin?
50 Ympäristömerkeillä tehoa ympäristötyöhön

Nro 5 / 2008: Lähiruoka ja kansainvälistyminen erikoistumisen mahdollisuuksina

22 Ny Nordisk Mat -lähettiläs Kim Palhus: Lähiruoalle oma osaamiskeskus ja tukku
24 Jälkiruokaa tangosta
26 Kuluttajat toimivat eri tavoin eri maissa
28 Yhteistyöllä kohti kansainvälistymistä
30 Lähiruokaa kouluihin
32 Luomusiitakesieniä myös keskieurooppalaisiin pöytiin
34 Tanskalaista ruokaa – lähiruokaa
36 Saksalaiselta ruokareitiltä pontta Pohjois-Karjalaan
38 Lähiruoka taistelee pikaruokaa vastaan Amerikassa
42 Elämyksiä lähiruokatori Heinolan Heilasta
44 Maku ja Terveys – Gastronomian ja tutkijoiden liitto
45 Pakkaus on elintarvikkeen oleellinen osa Verkostoidu Futupackissa pakkausalan huipulle
46 Uusi indikaattori kehitteillä pakattujen tuotteiden laadun tarkkailuun

Nro 6 / 2008: Koulutus ja tutkimus työhyvinvoinnin ja kaupallistamisen edistäjinä

12 Ravitsemusfysiologian professori Riitta Korpela: Tavoitteena elintarvike- ja lääketieteen Saumaton yhteistyö
16 Amerikassa yhteistyö on välttämätöntä
18 Arjen kehittämisessä avain sairauspoissaolojen vähentämiseen
20 Pienryhmätoiminta on tuonut hyviä tuloksia Vaasan & Vaasan Oy:ssä
21 Koulutus on investointi – mutta mistä rahoitus?
22 Henkilöstön työhyvinvointi – strateginen kysymys elintarvikealalle
24 Tulevaisuuden johtaja on ihmisten johtaja
26 ”Ei hoppu hyväksi, ei kiire kunniaksi” Uusia näkökulmia kiireeseen ja oppimiseen
28 Ratkaisuja arjen ongelmiin monikulttuurisessa koulussa PUHUMALLA PARAS
30 Häirintään pitää puuttua työpaikalla
34 Ensimmäiset pakkausalan diplomi-insinöörit valmistuivat Lappeenrannasta
36 Elintarviketalouden PD-ohjelma vahvistaa osaamista
20 Pouttu Oy tuottavuuden ja hyvinvoinnin jäljillä