KE 6/2010, s. 33: Verkkokoulutuksen suosio on lisääntynyt voimakkaasti

Jollas Instituutin koulutuspäällikkö ja verkkokoulutustiimin vetäjä Henrik Ikonen kertoo, että verkkokoulutuksen suosio on lisääntynyt voimakkaasti vuodesta 2007 lähtien. Instituutti on järjestänyt verkkokoulutuksia vuodesta 2003 alkaen.

Jollas Instituutti on S-ryhmän osaamisen kehittämisen keskus ja ammatillinen erikoisoppilaitos, joka valmentaa S-ryhmän kaikkia henkilöstöryhmiä myyjistä johtajiin ja tarjoaa palvelujaan kaikille liiketoiminnoille marketeista maatalouskauppaan.

– S-ryhmäläisillä on mahdollisuus kehittää osaamistaan perinteisen lähiopetuksen lisäksi Jollas Instituutin ylläpitämässä verkkokoulutusympäristössä. Jokaisella opiskelijalla on omat tunnukset verkkokoulutusympäristöön. Tällä hetkellä tunnuksia on noin 37 000, Henrik Ikonen täsmentää.

Verkossa opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti työajalla työpaikan koneella. Verkossa on mahdollista opiskella omaan työhön liittyviä itseopiskelupaketteja, jotka koostuvat teksteistä, kuvista, animaatioista, äänistä, videoista ja erilaisista harjoitteista.

– Olemme parhaillaan uudistamassa verkkokoulutusympäristöämme. Muutoksessa korvataan ensin nykyiset toiminnot, minkä jälkeen käyttöön otetaan lukuisia uusia ominaisuuksia. Lopputuloksena on monipuolinen, joustava ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö, Ikonen sanoo.

Sosiaalinen media tukemaan koulutusta

Uuden verkkokoulutusympäristön myötä sosiaalista mediaa on tarkoitus hyödyntää sekä itsenäisinä kokonaisuuksina että perinteisiä valmennuksia tukevana ja täydentävänä menetelmänä. Suunnitelmissa on toteuttaa esimerkiksi opintomatkoihin liittyviä matkaraportteja wikipedia-tyyppisesti. Jollas Instituutin järjestämille, pitkille valmennuksille avataan myös omat kurssisivustot verkkokoulutusympäristöön, jossa opiskelijat ja kouluttaja voivat käydä keskustelua muun muassa opintoihin liittyvistä asioista ja palauttaa oppimistehtäviä.

– Lisäksi ensi vuonna on tarkoitus aloittaa reaaliaikaiset verkkokoulutukset, joissa kouluttaja vetää tiettyjä koulutuskokonaisuuksia livenä verkossa, Ikonen tarkentaa.
Kun Jollas Instituutti lähti uudistamaan verkkokoulutusympäristöään, verkkokoulutustiimi kysyi käyttäjien toiveita. Kehitysideoita ja toiveita tulikin runsaasti, ja niistä useimmat toteutuvat uudessa verkkokoulutusympäristössä.

– Lisäksi tein kasvatustieteen maisterin tutkinnon pro gradu -tutkielmani aiheesta Verkkokoulutuksen vaikuttavuus työntekijöiden näkökulmasta S-ryhmässä. Sieltä saimme myös monia hyviä ideoita verkkokoulutuksen kehittämiseen, Henrik Ikonen kertoo.

Verkkokoulutuksen pitää olla helppokäyttöistä

Verkkokoulutusympäristön rakentamisessa ja kehittämisessä on ollut keskeistä varmistaa sen helppokäyttöisyys.

– Helppokäyttöisyys on nykyisen verkkokoulutusympäristön kehutuin ominaisuus, ja sen pyrimme säilyttämään jatkossakin. Tämä on saanut kiitosta myös iäkkäämmiltä opiskelijoilta, Ikonen iloitsee.

Tuhannet S-ryhmän työntekijät suorittavat vuosittain Jollas Instituutin verkossa olevia itseopiskelupaketteja. Esimerkiksi uuden työntekijän perehdyttämiseen suunnatun S-ryhmä tutuksi -verkkokoulutuksen suorittaa vuosittain noin 4 000 s-ryhmäläistä. Viime vuonna marketkaupan tilausjärjestelmiä käsittelevän verkkokoulutuksen suoritti noin 3 000 s-ryhmäläistä.

– Itsenäisten verkkokoulutusten lisäksi verkkoa hyödynnetään monissa pitkissä valmennuskokonaisuuksissamme esimerkiksi välijakson tehtävinä ja ennakkotehtävinä, jolloin verkko-opiskelu on kiinteä osa kaikkea valmennustoimintaamme. Verkko-opiskelu tuo monipuolisuutta valmennuksiin, tukee erilaisia tapoja oppia sekä mahdollistaa omatahtisen opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta, Henrik Ikonen tähdentää.

Pirjo Huhtakangas