KE 6/2010, s. 25: Työssä oppiminen on hedelmällistä yksilölle ja yritykselle

Elintarviketalouden PD-ohjelman ensimmäinen yritykselle räätälöity koulutus käynnistyi vuoden 2009 alussa. Koulutukseen osallistuu kymmenen Atria Suomi Oy:n työntekijää, ja se on osa Atrian kaksivuotista Atria Trainee -ohjelmaa.

Elintarviketalouden PD-ohjelma on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yhdessä toteuttamaa täydennyskoulutusta, joka on suunnattu elintarvikealan korkeakoulutetuille ammattilaisille tai alan vaihtajille. Ohjelmaa on toteutettu vuodesta 1996 alkaen.

Atrialle räätälöidyssä toteutuksessa elintarviketalouden opinnot on suunnattu yrityksen kannalta keskeisiin ja kiinnostaviin teemoihin. Merkittävä osa ohjelman yksilöllisistä opinnoista suoritetaan työssä oppimalla, mikä tarkoittaa suunniteltuja, ohjattuja ja raportoituja työtehtäviä, projekteja sekä työnkiertoa.

Yrityksen sisällä on paljon osaamista ja taitoa, jota ohjelman akateeminen ja teoreettinen opetus auttaa jäsentämään syvälliseksi tiedoksi, käsitteiksi ja kyvyksi kehittää omaa työtä. Tällainen oppimisen muoto on käytännössä osoittautunut hyvin hedelmälliseksi. Työssä oppiminen on akateemisessa maailmassa hieman vieras käsite, mutta tulee varmasti lähivuosina tutummaksi muun muassa korkea-asteen oppisopimustyyppisten koulutusten myötä.

Hyvien kokemusten innoittamana suunnitelmissa on tarjota PD-ohjelmaa myös muille elintarvikealan yrityksille ja toimijoille. Lähiopetus on tähän asti toteutettu pääosin Seinäjoella, mutta sekin on mahdollista järjestää lähempänä asiakasta.

Yritykselle on helppoa, että pitkäkestoisessa koulutuksessa ulkopuolinen kumppani huolehtii ohjelman eteenpäin viemisestä, sisällön yksityiskohdista ja käytännön järjestelyistä. Koulutuksen suunnittelija huolehtii myös tiedonkulusta sekä opiskelijoiden ohjauksesta, kannustamisesta ja palautteen antamisesta. Yrityksen sisällä eniten työpanosta tarvitaan työssäoppimisen mahdollistamiseen, tukemiseen ja sisäisiin ohjauskeskusteluihin. Omassa työssä kehittyminen hyödyttää osallistujan lisäksi välittömästi myös yritystä.

Sofia Eklund
koulutussuunnittelija
Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti