KE 5/2010, s. 34: Kylmässä viihtyvät LED-valoputket säästävät energiaa

VTT ja Itä-Suomen yliopisto ovat käynnistäneet Tekes-rahoitteisen ENEFIR-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää teollisuusprosessien ja rakennusten energiankulutuksen seurantamenetelmiä sekä uusia mittaus- ja instrumentointikonsepteja ja analysointityökaluja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Tutkimuksessa selvitetään myös LED-valaistuksen vaikutusta tilojen kokonaisenergiankulutukseen ja LED-valoputkien säästöpotentiaalia sähkölämmitteisissä ja -jäähdytteisissä tiloissa. Mittauksia kehitetään pilottikohteiksi valituissa rakennuksissa eri puolilla Suomea.

Kaksivuotisessa hankkeessa on mukana julkisen alan toimijoita ja yrityksiä: Kuntaliitto, Pieksämäen ja Kuopion kaupungit, Rautavaaran kunta, Valtavalo Oy, Andritz Oy, Putki-Masa Oy, Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy, FinnEnergia ja Motiva Oy.

Ensimmäisiä tutkimustuloksia on jo saatu

VTT on tutkinut yhdessä Valtavalo Oy:n kanssa eroja LED-valoputken ja tavallisen loisteputken lämpötiloissa valojen ollessa päällä. Näiden tutkimusten mukaan LED-valoputken keskiosan lämpötila pysyy viiden tunnin palamisen jälkeenkin alle 29 asteen, kun loisteputkessa se nousee 39 asteeseen. Tämä laskee esimerkiksi valaistujen kylmälaitteiden ja -tilojen aiheuttamia jäähdytyskustannuksia, kun jäähdytyslaitteita käytetään pienemmällä teholla.

VTT:n tutkimusten mukaan loisteputken pintalämpötila on heti virran kytkennästä alkaen suurempi kuin LED-valoputken. Tämä johtuu loisteputken tuottamasta hukkalämmöstä. Jäähdytetyissä tiloissa hukkalämpö täytyy kompensoida jäähdyttimellä, joka kuluttaa sähköä. Parhaimmillaan kylmätilojen energiasäästöt saadaan moninkertaisena, kun valaistuskulut laskevat vähintään 70 prosenttia ja jäähdytyskulut pienenevät merkittävästi. LED-valoputki antaa valaistavaan tilaan kuitenkin saman valon kuin yleisesti käytössä olevat valaistusmuodot.

LED-valoputki viihtyy viileässä tilassa

LED-valoputket pitävät viileistä olosuhteista. Niiden valaistusvoimakkuus voi olla kylmemmissä tiloissa jopa suurempi kuin tavallisessa huoneenlämmössä. LED-valoputkien käyttöikä pidentyy kylmässä ja valaistuksen huoltoväli pitenee. Jäähdytetyt tilat ja kylmälaitteet ovatkin oiva kohde LED-valoputkille. Ne sen sijaan kuoleutuvat sitä nopeammin, mitä lämpimämmässä niitä käytetään, joten ne sopivat erityisen hyvin käytettäväksi kylmiin tiloihin, kylmäkalusteisiin, ulkotiloihin ja parkkihalleihin.

Oheisessa kuvassa lämpötilaerot näkyvät selkeästi. Huomattava lämpötilaero ilmenee LED-valoputken ja loisteputken päätylämpötiloissa. Päätyosat pysyvät LED-valoputkessa noin 32 asteessa. Loisteputkessa päätyjen lämpötila nousee sen sijaan jopa yli 57 asteeseen. LED-valoputken päissä ei ole loisteputkille tyypilliseen tapaan hehkulankoja, jotka nostavat päätylämpötilat korkeaksi.

Anna Korpi

Lisätietoja ENEFIR-hankkeesta: http://www.vtt.fi/news/2010/04022010.jsp