KE 5/2010, s. 23: Kylmälaitteita saa asentaa ja huoltaa vain pätevä kylmälaiteliike

Kylmälaitteiden asennus- ja huoltotyöt tulee teettää Tukesin rekisterissä olevilla kylmälaiteliikkeillä. Asennus- ja huoltotöitä ei saa tehdä itse, eikä niitä saa teettää epäpätevällä asennusliikkeellä. Pätevyydet voi tarkistaa helposti yrityksen tai henkilön nimellä Tukesin rekisteristä.

Pätevyys- ja urakoitsijarekistereistä apua

Ympäristönsuojelulaissa edellytetään, että kylmälaitteita asentavien ja huoltavien yritysten tulee olla Tukesin rekisterissä. Myös yritysten vastuuhenkilöiden ja asentajien nimet tulee löytyä Tukesin rekisteristä. Tukesin rekisteriin pääsee vastuuhenkilöksi tai asentajaksi vain kylmäalan tutkinnon suorittamisella.

Urakoitsijarekisterissä on tällä hetkellä yhteensä 537 kylmälaiteliikettä, joilla on toimintaoikeudet jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden asennus- ja huoltotöihin. Pätevyysrekisterissä on yhteensä 935 vastuuhenkilöä ja asentajaa, joilla on pätevyys jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitealalle.

On todennäköistä, että kylmälaiteliikkeiden ja pätevien henkilöiden lukumäärät kasvavat huomattavasti, kun jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitealan siirtymäkausi päättyy ensi vuoden heinäkuussa (4.7.2011).

Tämän vuoksi Tukesin kotisivuilla on erillisenä Excel-taulukkona luettelo aiemman lainsäädännön pätevyysvaatimukset täyttäneistä kylmälaiteliikkeistä. Näillä liikkeillä on pätevyysalueensa mukaiset täydet toimintaoikeudet siirtymäkauden päättymiseen saakka.

Kylmäalan pätevyysvaatimukset koskevat otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kylmälaitteiden asennus- ja huoltotöitä sekä jätehuoltoa. Valtioneuvoston asetuksen (452/2009) liitteissä 1 ja 2 on luettelot näistä aineista. Pätevyysvaatimukset eivät koske kylmälaitoksia ja -laitteita, joissa käytetään kylmäaineena ammoniakkia tai hiilidioksidia.

Myös sähköpätevyys on tarkistettava

Urakoitsijarekisterin hakutulos kertoo myös sen, onko kylmälaiteliikkeellä sähköurakointioikeudet. Kylmälaitteiden asennuksessa ja huollossa tarvittavat sähköasennukset tulee teettää siihen oikeutetulla sähköurakoitsijalla.
Jos kylmälaiteliikkeellä ei ole sähköurakointioikeuksia, on sähköasennukset teetettävä pätevällä sähköurakoitsijalla. Ei-ammattilaisen tekemät sähkötyöt voivat johtaa hengenvaaraan.

Markus Kauppinen
Tukes
markus.kauppinen(at)tukes.fi

**************************

Kylmäalan pätevyysrekisterit

Kylmäalan pätevyysrekisterit on lisätty sähköurakoitsijoiden rekisteriin:
• Urakoitsijarekisterissä ovat ne yritykset, joille on myönnetty kylmälaiteliikkeen todistus. Urakoitsijarekisteristä voi tehdä kylmälaiteliikkeiden hakuja yrityksen nimen, vastuuhenkilön nimen, toimintaoikeuden ja kunnan avulla.
• Kylmäalan pätevyysrekisterissä ovat ne henkilöt, joille on myönnetty vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyystodistus. Pätevyysrekisteristä voi tehdä vastuuhenkilön ja asentajan henkilöhakuja nimen, toimintaoikeuden ja kunnan avulla.

Kylmälaiteliikkeiden toimintaoikeudet jakautuvat seuraavasti jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa:
• Alle 3 kg kylmäainetta sisältävät laitteet: rekisterissä merkintä e3
• Vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävät laitteet: rekisterissä merkintä y3.

Lisätietoja:
www.tukes.fi -> Kylmäalan rekisterit