KE 6/2016, Hankinnat & Vastuullisuus, Lyhyt ja läpinäkyvä ruokaketju paras

Lyhyt, jäljitettävä ja läpinäkyvä, määrittelee Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo ihanteellisen ruokaketjun alkutuotannosta kuluttajan pöytään.

Matti Kalervo muistuttaa, että muun muassa monesta suomalaisesta lihapakkauksesta löytyvät tuotantotilan tiedot.
‒ Se kiinnostaa joitakin kuluttajia ja viestii, että tuotantoketju on jäljitettävä. Osa kuluttajista on aidosti kiinnostunut esimerkiksi _Laatuvastuu_-tuotteista ja valmis maksamaan piirun verran enemmän, jos tuotantoeläinten hyvinvoinnista pidetään hyvää huolta, hän tarkentaa.
Laatuvastuu-merkitty liha on tuotettu tiloilla, jotka kuuluvat eläinten terveydestä ja tuoteturvallisuudesta huolehtivaan sertifioituun, kansalliseen laatujärjestelmään. Laatuvastuu pohjautuu Eläinten Terveys ETT ry:n ylläpitämään sikojen terveydenhuolto- ja seurantajärjestelmään Sikavaan.
Kuluttajien valinnoilla on väliä, sillä yksistään K-kaupoissa käy päivittäin noin 900 000 asiakasta.

Laaja vastuullisuusohjelma
Keskon vuoteen 2020 saakka ulottuva vastuullisuusohjelma koostuu kuudesta pääteemasta. Sen mukaan yritys pitää huolta taloudestaan, työntekijöistään ja asiakkaistaan, on hyvä toimija yhteisössään, hoitaa hankinnat vastuullisesti ja pitää huolta ympäristöstä.
‒Kun asiakas tulee K-kauppaan, hän voi olla varma, että vastuullisuus- ja tuoteturvallisuusasiat ovat kunnossa, Matti Kalervo vakuuttaa.
Kesko hankkii tavaroita ja ruokaa noin kuudestakymmenestä maasta 20 000 tavarantoimittajalta, joista suoria elintarvikkeiden riskimaatoimittajia on 65. Kaikki riskimaatoimittajat on auditoitu, kauppojen omaa hankintaa ohjeistettu ja tehty sosiaalisen vastuullisen auditointeja. Keskon elintarvikehankintojen kotimaisuusaste on 80 prosenttia.
Kesko kiinnittää erityistä huomiota hankintaketjun ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin ja keskittyy niiden valvonnassa ensisijaisesti riskimaiden tavarantoimittajiin. Riskimaiksi luokitellaan Business Social Compliance Initiative -aloitteen (BSCI) mukaisesti maat, joissa on olemassa riski ihmisoikeuksien ja työoikeuksien loukkaamiselle.
BSCI on kaupan, maahantuojien ja muiden liike-elämän toimijoiden käyttämä sosiaalisen laadunvalvonnan malli, jossa on määritelty toimintaperiaatteet tavoitteiksi ja vähimmäisvaatimuksiksi kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien noudattamisessa. Järjestelmän kautta voidaan vaikuttaa esimerkiksi riskimaiden tavarantoimittajien työoloihin.

Tusina toimintaohjetta
Keskon suomalaisten yhtiöiden suorat ostot riskimaiden tavarantoimittajilta ovat vuositasolla noin 1–2 prosenttia konsernin kaikista ostoista. Kesko edellyttää riskimaissa toimivilta tavarantoimittajiltaan sosiaalisen vastuun sertifiointia tai auditointia ja on sitoutunut BSCI:n toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct).
‒ Edellytämme koko Keskon henkilökunnalta ja yhteistyökumppaneilta K Code of Conduct -ohjeisiin perehtymistä, Matti Kalervo kertoo.
Ohjeisto sisältää 12 toimintaohjetta ja kertoo selkeiden esimerkkien avulla, mitä työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta odotetaan muun muassa ihmisoikeuksia, ympäristöä ja reilua kauppaa koskevissa toiminnoissa.
Myös Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) hankinnan eettiset normit perustuvat YK:n ja BSCI:n toimintaperiaatteisiin. PTY:n eettiset normit päivitettiin tammikuussa 2016.
‒ Isot pelurit taitavat hommansa, mutta pienten joukossa on niitä, jotka ovat ulkoistaneet omavalvonnan viranomaisille, vähät välittävät sosiaalisesta vastuusta ja ovat hintahäiriköitä. Tämä on epäreilua kaupankäyntiä, Matti Kalervo harmittelee.

Kansainvälistä menestystä
Kesko on valittu Maailman sadan vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla sijalle 15 ja samalla maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi (Food & Staples Retailing). Maailman vastuullisimpien yritysten lista julkistettiin World Economic Forumissa tammikuussa 2016.
Maailman sadan vastuullisimman yrityksen listan yrityksiä arvioitiin 12 kestävän kehityksen mittarilla taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun osa-alueilla.
Marraskuussa 2015 Kesko valittiin ensimmäistä kertaa CDP:n Climate A -listalle, johon valittujen 113 yrityksen katsotaan toimivan esimerkillisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Pirjo Huhtakangas

***********************
Kampanjoita ja sitoumuksia

K-kauppa on tehnyt vastuullisuutta parantavia sitoumuksia, ja se on mukana monenlaisissa vastuullisuuskampanjoissa perustyön lisäksi.

Kinkkutemppu
Kinkkurasvat kerätään talteen kotimaisen biodieselin raaka-aineeksi. Rasvajätteestä tuotetun polttoaineen hiilijalanjälki on tavalliseen fossiiliseen dieseliin verrattuna jopa 90 prosenttia pienempi. Paistinrasvoista valmistettu polttoaine luovutetaan hyväntekeväisyyteen.
Kinkkutemppu-palautuspisteitä tulee olemaan useita kymmeniä ympäri maata pääosin K-ruokakauppojen ja Neste liikenneasemien yhteydessä. Paistorasva neuvotaan laittamaan huuhdeltuun, tyhjään maito- tai mehutölkkiin hyvin teipattuna ja hyydytettynä. Lassila & Tikanoja toimittaa rasvan keräysastiat ja hoitaa kuljetukset, Honkajoki käsittelee rasvan ja Neste valmistaa siitä dieseliä Porvoon jalostamolla.

Biojätteestä kaasua ja uusia tuotteita
Keskon päivittäistavarakauppa, Gasum, Myllyn Paras ja Wursti aloittivat vuonna 2015 yhteistyön, jossa kaupan biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa. Kierrättämällä jätteet biokaasuksi ja hyödyntämällä energian uusien tuotteiden valmistuksessa vähennetään vuodessa hiilidioksidipäästöjä 380 tonnia. Se vastaa yli kolmea miljoonaa ajettua kilometriä henkilöautolla. Myllyn Paras valmistaa biokaasuenergialla pakasteesta myytäviä pasteijoita ja Wursti nakkeja, makkaroita ja leikkeitä.

Tuottajalle kiitos
K-ruokakauppojen asiakkailla on ollut tammikuusta 2016 alkaen mahdollisuus tukea suomalaisia ruuantuottajia ostamalla Pirkan Tuottajalle kiitos -tuotteita. K-ryhmä maksaa lisätuen suoraan tuottajille. Tuotteen hintaan sisällytetty lisätuki on tuotteesta riippuen 3–30 senttiä, eli noin viisi prosenttia.

Ruoka-apu
Yhdeksän K-kauppiasta kymmenestä lahjoittaa ruokaa hyväntekeväisyystoiminnan kautta jaettavaksi. Lahjoitettava määrä on 1,5 prosenttia Keskon päivittäistavarakaupan viiden miljardin euron vuotuisesta liikevaihdosta. Ruoka-apu pienentää kaupan hävikkiä.

Sinivalkoinen jalanjälki
Suomalaisen Työn Liiton, Keskon sekä elintarvike-, käyttötavara- ja rakennustuoteteollisuuden yhteinen Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja tähdentää, että arkisilla ostopäätöksillä on suuri merkitys. Jos jokainen suomalainen käyttäisi 10 euroa kuukaudessa enemmän suomalaisiin tuotteisiin, maahan syntyisi vuositasolla 10 000 uutta työpaikkaa.

Soijasitoumus
Kesko, Arla Suomi, HKScan Finland ja Unilever Finland ovat perustaneet yhteistyössä WWF Suomen kanssa suomalaisen soijasitoumuksen. Vuoteen 2020 mennessä niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, Round Table on Responsible Soy (RTRS)- tai ProTerra-sertifioitua soijaa. Sitoumus kattaa suomalaisen tuotantoketjun ja ulkomaisen hankinnan.