KE 5/2016, Koulutus & kansainvälistyminen, Mentorointi tukee ammatillista kasvua

Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi ry on tarjonnut vuodesta 1998 lähtien mentorointia elintarvikealan opiskelijoille. Tänä syksynä vuoden kestävään ohjelmaan lähtee mukaan yhdeksän mentorparia.

Ohjelman mentoreina toimivat Laurea-ammattikorkeakoulun yliopettaja, Alkon eläkkeelle jäänyt laboratorionjohtaja, ravitsemustieteen ja lääketeollisuuden asiantuntija, myyntiorientoitunut elintarvikealan osaaja, maa- ja metsätalousministeriön virkamies, Nielsenin asiakaspäällikkö, Valion markkinointi- ja viestintäpäällikkö, elintarvikekehityksen tutkimusprofessori sekä Eviran ylitarkastaja. Mentoroitavien pääaineet ovat markkinointi, kuluttajaekonomia, ravitsemustiede, mikrobiologia sekä elintarvike-ekonomia ja -teknologia. Keskeinen yhdistävä tekijä mentoroitavilla on opintojen suuntautuminen elintarvikealaan.
Mentorointi antaa opiskelijalle käytännön tietoa alasta, kontaktin työelämään ja perustan urasuunnittelulle. Myös mentori saa tuoretta näkemystä uusista trendeistä, käsityksen elintarvikealalta valmistuvan opiskelijan valmiuksista ja ennen kaikkea innokkaan keskustelukumppanin.

Molemminpuolista kehitystä
Aiemmin Mentor-klubin hallituksessa mukana ollut Rukki Finland Oy:n perustaja, ETM Laura Hyvärinen kertoo, että Mentor-ohjelman tavoitteena on ollut muun muassa tuoda säännöllisyyttä klubin mentorointi-toimintaan. Ohjelman avulla saadaan aiempaa useampia opiskelijoita mukaan mentorointiin, ja toimintaa on helppo jatkaa, vaikka opiskelija-aktiivit vaihtuvat.
‒ Olen iloinen, että toiminta jatkuu vielä nyt kahdeksan vuotta myöhemminkin. Mentori toimii kannustajana ja asettaa mentoroitavalle myös positiivista painetta saavuttaa ohjelman alussa määritellyt tavoitteet. Onnistunut mentor-suhde edellyttää mentoroitavalta aktiivista asennetta, epämukavuus alueille menemistä ja pohdintaa sekä mentorilta kuuntelukykyä ja omien kiireiden unohtamista. Kun suhde on luottamuksellisella ja avoimella pohjalla, molemminpuolinen kehitys mahdollistuu, Hyvärinen tiivistää.
Mentor-klubin hallituksen puheenjohtaja, MMK Iida Loivamaa kehottaa olemaan valmis haastamaan itsensä, koska sillä tavalla saa eniten ohjelmalta. Mentorin roolissa keskeistä on kuunnella, tukea ja neuvoa kuulemansa pohjalta suoran ohjeistuksen sijaan. Mentorin avulla mentoroitava oppii näkemään mahdollisuuksia ja rohkaistuu tarttumaan niihin.

Ohjelma on yhteistyötä
Tyypillinen mentor-ohjelmaan osallistuva opiskelija on pian valmistumassa ja ehtinyt jo katsella tai hakeakin työpaikkaa. Ohjelma on työelämän tietouden jakamista, kasvamista, haastamista ja työkalujen tarjoamista tukemaan nuoren omia valintoja ja päämäärien saavuttamista.
Ohjelman yhteistapaamiset tarjoavat laaja-alaisempaa näkemystä, kun kaikki osallistujat keskustelevat yhdessä. Lisäksi tapaamisissa pyritään tekemään konkreettisia harjoituksia, jotka edistävät oppilaan valmiuksia esimerkiksi työhaastattelutilanteessa. Mentor-parien yksilötapaamiset syventävät enemmän omia kiinnostuksen kohteita. Keskustelusuhde kannustaa nuorta tuomaan esille omat kantansa, lisää esiintymisvarmuutta ja parantaa ulosantia.

Kymmenen vuotta mentorina
Laurea-ammattikorkeakoulun yliopettaja, FT, ETL Jarmo Heinonen on ollut Mentor-klubin mentorina kymmenen vuotta. Hänen mielestään klubi on todella tärkeässä asemassa kiireisessä työmaailmassa. Se on hyödyllinen varsinkin ensimmäistä työpaikkaa hakevalle ja auttaa myös niitä, jotka harkitsevat alanvaihtoa tai ajattelevat urakehitystä.
Heinosen mukaan eniten yhteisistä keskusteluista on saanut irti sekä mentoroitava että mentori, kun mentoroitava on itse ehdottanut keskusteluaiheita. Parhaat rupatteluhetket ovat olleet korkeintaan parituntisia ja aina ennakkoon sovittuja, jotta osapuolet voivat valmistautua ajoissa.
Jarmo Heinosen mielestä mentoriksi haluavan on oltava hyvä kuuntelija, mutta myös pienet tehtävät auttavat mentoroitavaa hahmottamaan itseään ja ympäristöään. Itsetuntemukseen löytyy valtavasti kirjoja, mutta niitä ei tule lukeneeksi kiireisen opiskelun lomassa.
Helsingin kaupungin Hankintakeskuksen palvelupäällikkö, ETM Jutta Vesterinen oli kaudella 2014‒2015 Jarmo Heinosen mentoroitavana. Hän koki saaneensa ohjelmasta hyviä ajatuksia ja vinkkejä myös työelämään.
‒ Gradun ja työnhaun lisäksi Jarmon kanssa mietittiin tarkemmin tulevaisuuttani ja toiveitani pidemmällä tähtäimellä, Vesterinen kertoo.
Mentor-ohjelma ei ole vain opiskelijaa varten, vaan myös mentori voi kehittyä. Ohjelma on haaste myös mentorille ja herättää aina uusia ajatuksia.
‒ On hauskaa nähdä, miten alalle hakeutuva opiskelija löytää itsestään uusia puolia ja saa näkemystä työelämästä ja työelämään siirtymisestä, Jarmo Heinonen korostaa.

Iida Loivamaa
puheenjohtaja

Reetta Taskinen
PR- ja some-vastaava

Mari-Liis Vaatmann
taloudenhoitaja

Jussi Jaatinen
varapuheenjohtaja

Mentor-klubi
mentorklubi-hallitus(at)helsinki.fi
www.mentor-klubi.fi
Facebook: Mentor-klubi
Instagram: mentor_klubi

**************************
Mentor-ohjelman tavoitteet

Mentorointi on erinomainen työkalu kasvaa työntekijänä ja ihmisenä. Nuorella opintojaan viimeistelevällä on mielessä kysymyksiä ja epävarmuutta. Riittävätkö taitoni tähän, miten osoitan pätevyyteni tai ymmärrän omat vahvuuteni? Siirtyminen työelämään ja uusiin tehtäviin on haastavaa, ja kaikki kulminoituu ensimmäisen, mieleisen oman alan työpaikan löytymiseen.
Vuorovaikutteinen mentorsuhde luo myös vaateen kohdella sen toista osapuolta tasaväkisesti, vaikka mentoroitava voi aluksi pitää ohjelman kohteena itseään. Mentoroitava on kiinnostunut asioista, joista mentor voi jakaa tietoutta. Mentor voi opastaa, miten oppia tuntemaan itsensä ja työelämää, mikä antaa nuoren elämäntilanteeseen selkeyttä ja vahvistaa mentoroitavan uskoa itseensä.
Haasta itsesi, päivitä osaamisesi ja hyville tyypeille on töitä -oletukset ovat Mentor-klubin ajatusmaailman kulmakivi. Tarkoitus ei ole työllistyä mentor-ohjelman kautta, vaan saada tukea ja ohjausta kokeneelta työelämän konkarilta.
Ohjelma mahdollistaa verkostoitumisen oppimalla tuntemaan alan ympäristöä, yrityksiä, organisaatioita sekä elintarvikealan osaajia ja asiantuntijoita. Samalla pysyy mukana työelämän muutoksessa ja kenties luo pitkäaikaisen luottamussuhteen alan asiantuntijan kanssa.

Muut teemajutut samasta lehdestä Nro 5 / 2016: