KE 4/2016, s. 38: Pakkaaminen & Logistiikka: Pienille valmistajille kehitteillä edullinen pakkausyksikkö

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on kehitteillä pientuottajille suunnattu pakkausyksikkö, jolla voidaan hoitaa kartonkipakkauksen valmistus, täyttö ja suljenta. Laitteen valmistus ja kokoonpano alkavat tänä syksynä. Samalla kehitetään uusiutuvia, biopohjaisia pakkausmateriaaleja vaihtoehdoksi muovimateriaaleille.
Työ tehdään Pakkaamo 2020 – lähi- ja luomuruokapakkaamisen demonstrointi- ja pilotointiympäristö -hankkeessa, jossa ovat mukana myös Åbo Akademi ja VTT.
Kehitteillä oleva pakkausyksikkö on nykyisiä ratkaisuja kompaktimpi ja palvelee lähi- ja luomuruuan pienpakkaajia aiempaa monipuolisemmin, koska siihen yhdistetään kartonkipakkauksen valmistus, täyttö, suljenta ja laadunvarmistus. Kokonaisuus on investointikustannuksiltaan edullinen ja sovellettavissa erikokoisiin tiloihin ja tarpeisiin.
‒ Uusi yksikkö mahdollistaa kartonkipakkausten yksittäis- ja pienerävalmistuksen prässäystekniikalla ja pakkauksen suljennan kuumapalatekniikalla. Lisäksi kehitämme kartonkimateriaaleja ja painotekniikoita, joilla voidaan esimerkiksi hidastaa bakteerien toimintaa, parantaa ruuan säilyvyyttä, turvallisuutta, tuotteiden varastointia, personoitavuutta ja lisäarvoa, kehittämispäällikkö Mika Kainusalmi Lappeenrannan yliopistosta kertoo.

*Uusia keinoja kilpailukyvyn edistämiseen*Elokuun loppuun 2017 kestävässä Pakkaamo 2020 hankkeessa on tähän mennessä muun muassa kartoitettu kotimaisten lähi ja luomuruokatoimijoiden pakkaustarpeita ja näkemyksiä tulevaisuuden trendeistä.
Parhaillaan on tekeillä Ison-Britannian, Italian, Ranskan, Saksan ja Tanskan lähi- ja luomuruokapakkaamisen benchmarking-tarkastelu, jossa selvitetään muun muassa kohdemaiden lainsäädännöt sekä tyypilliset pakkaukset ja niiden ominaisuudet.
Hankkeessa on kehitetty myös digipainatukseen soveltuvia, biopäällysteisiä pakkauksia erityisesti marja- ja vihannestuotteille. Kehitteillä on lisäksi painoteknologialla toteutettuja lämpötila- ja pilaantumisantureita, joilla voidaan havainnoida sekä ruuan pilaantumisessa vapautuvia kaasuja että pakkauksen ympäristön tilaa.
‒ Tutkimuksen avulla pyritään löytämään uusia keinoja suomalaisen kartonki- ja elintarviketeollisuuden sekä lähiruokatuotannon kilpailukyvyn ylläpitämiseksi, tutkijatohtori Ville Leminen Lappeenrannan yliopistosta tiivistää hankkeen tavoitteet.

Tuottajien toiveena ekologisemmat pakkaukset
Tuotantotalouden opiskelija Roosa Laaja kartoitti diplomityössään kotimaisten lähi- ja luomuruokatoimijoiden pakkaustarpeita sekä näkemyksiä lähi- ja luomuruokatuotteiden tulevaisuuden trendeistä. Toimijoihin lukeutui luomu- ja lähiruuan tuottajia, jalostajia, tukkuja, kauppoja, suurtalouskeittiö, logistiikkayrittäjä ja mikrobiologian asiantuntija. Kartoituksessa oli mukana neljä tuoteryhmää toimitusketjuineen: liha, kala, sienet ja marjat.
Haastatellut toivoivat, että pakkaukset olisivat tulevaisuudessa ympäristöystävällisempiä, erottuisivat paremmin joukosta ja että ne suunniteltaisiin asiakaslähtöisemmin sekä käyttötarkoitukseensa paremmin soveltuviksi.
Tällä hetkellä toimijat pakkaavat pääsääntöisesti muoviin ja pahvilaatikoihin. He suhtautuivat muoviin varauksella, sillä siitä tulee paljon jätettä eikä materiaali ole ympäristöystävällinen. Kartonki nousi selkeästi sopivimmaksi pakkausmateriaaliksi, mutta sitä ei pidetty riittävän kestävänä. Pakkaajat toivoivat enemmän tietoa erityisesti luonnonmukaisista ja paremman säilyvyyden takaavista pakkausvaihtoehdoista.
Lähi- ja luomuruuan kysynnän kasvu perustuu pitkälti muutoksiin kuluttajien asenteissa ja ostovoiman kasvuun. Lähiruuan ostamiseen motivoivat muun muassa tietoisuus ruuan alkuperästä ja oman alueen hyvinvoinnin edistäminen. Luomutuotteiden valinnassa painotetaan ruuan ja tuotantotapojen puhtautta, ekologisuutta ja tuotantoeläinten hyvää kohtelua. Nämä tiedot selviävät VTT:n tekeillä olevasta selvityksestä, jossa tarkastellaan luomu- ja lähiruoan pakkaamista ja markkinoita Euroopassa.

Lisätietoja:
mika.kainusalmi(at)lut.fi

Muut teemajutut samasta lehdestä :