KE 4/2016, s. 35: Pakkaaminen & Logistiikka: Uusi työkalu pakkaustestaukseen

Tekesin ja yritysten rahoittamassa Valuepack-hankkeessa on kehitetty uusi tutkimustyökalu Package Value Toolkit pakkauskonseptien kuluttajatestaukseen. Idea työkalusta syntyi havainnosta, että yhä useammin pakkaukset jäävät kehittämättä niiltä yrityksiltä, jotka hyötyisivät siitä eniten.
− Ja jos pakkauksia uudistetaan, 95 prosenttia pakkausuudistuksesta ei käytännössä muuta yrityksen markkinaosuutta suuntaan eikä toiseen, toteaa Pakkaustutkimus – PTR ry:n toimitusjohtaja Virpi Korhonen.
Varsinkaan pienissä yrityksissä ei Korhosen mukaan uskalleta investoida pakkaussuunnittelun, vaikka yhä useammin se on yrityksen ainoa painettu mainos. Hyödyntämätöntä potentiaalia on siis runsaasti, vaikka Suomessa on tarjolla paljon korkeatasoista pakkaussuunnittelu- ja muotoiluosaamista.
− Lähdimme yhdessä suunnittelutoimistojen kanssa kehittämään helppokäyttöistä ja edullista työkalua pakkauskonseptien testaukseen. Työkalu suunniteltiin sellaiseksi, että pienimmilläkin yrityksillä on mahdollisuus ostaa testauspalvelua.
Työkalua voi hyödyntää suunnitteluprosessin eri vaiheissa, esimerkiksi vaihtoehtoisten konseptien tai valmiin pakkauksen testaukseen ennen lanseerausta. Tulokset tiivistetään yhteen kuvioon, jolloin yritysten aikaa ei kuluteta pitkien tutkimusraporttien lukemiseen.

Ajattelu muuttuu
Korhonen toteaa, että työkalujen suurin anti on yleensä siinä, että ne muuttavat ajattelua. Kun yritys saa nähtäväkseen oman pakkauksensa arvoprofiilin suhteessa kilpailijoihin, se tuo tavoitteellisuutta pakkaussuunnittelutoimeksiantoihin. Ammattimaisesti suunniteltu pakkaus luo tuotteelle uskottavuutta.
Varsinkin kalliimmilla tuotteilla pakkauksen pitää vastata tuotteen hinta-laatumielikuvaa. Kotikutoisuus voi olla tiettyyn asteeseen myyntivaltti, mutta usein se johtaa epämääräiseen laatumielikuvaan. Työkalun ensisijaisena tavoitteena on edistää käyttäjälähtöistä pakkaussuunnittelua suhteessa kustannus- ja tuotanto-optimoituun pakkaussuunnitteluun.

Mistä on kysymys?
Package Value Toolkit on pakkauskonseptien kuluttajatestaukseen kehitetty tutkimustyökalu. Työkalulla on mahdollista tutkia ja visualisoida pakkauksista koettua arvoa. Työkalu ohjaa kuluttajia arvioimaan ja vertailemaan konsepteja eri näkökulmista. Sitä voi hyödyntää sekä yksilöhaastatteluissa että ryhmäkeskusteluissa.
Työkalusta valmistettiin aluksi fyysinen korttiversio, ja tällä hetkellä siitä kehitetään digitaalista versiota.
Pakkauksesta syntyvää arvoa mitataan neljällä pääulottuvuudella, jotka rakentuvat 28 alaulottuvuudesta. Työkalun sisältämät mittarit on kehitetty yhteistyössä suunnittelutoimistojen kanssa.
Pakkaustutkimus – PTR ry osallistui työkalulla Viestintäalan tutkimussäätiön Think Ink -ideakilpailuun ja valikoitui 63 kilpailijan joukosta kahdeksan parhaan idean joukossa säätiön tukemalle kehittämisjaksolle, joka päättyy syyskuussa. Kilpailun voittaja ratkeaa marraskuussa 2016.
PTR vie eteenpäin työkalun digitalisointia ja kaupallistamista yhteistyössä Valuepack-hankeyritysten kanssa. Kaupallisen version arvioidaan olevan valmis loppuvuodesta, jolloin se on kaikkien yritysten hyödynnettävissä. Hankkeen tuloksia esitellään 30.11. Lahden Sibeliustalolla järjestettävässä WRAP IT! – Packaging Summitissa.

Lisätietoja:
Virpi Korhonen
toimitusjohtaja
Pakkaustutkimus – PTR ry
virpi.korhonen(at)ptr.fi

Muut teemajutut samasta lehdestä :