KE 4/2016, s. 26: Koneet, laitteet & prosessit: Kauppojen kylmälaitteiden alimitoitus nostaa sähkölaskuja

Kylmätekniikan asiantuntijat ovat huolestuneet etenkin kauppojen kylmälaitteiden alimitoituksen yleistymisestä kilpailun kiristyessä. Pienemmät investointikustannukset kostautuvat isompina sähkölaskuina.
Alfa Laval Nordic Oy:n kylmätekniikkayksikön päällikkö Hannu Viikilä on mukana Suomen Kylmäliikkeiden Liiton hallituksessa ja katsoo asiaa laajemmasta näkökulmasta. Tietoa on tarjolla laajasti myös omassa yrityksessä, joka on maailman johtava lämmönvaihtimien toimittaja.
‒ Asiakkaiden vaatimukset Euroopassa vaihtelevat pohjoisesta etelään. Pelkään, että eteläeurooppalainen tapa alimitoittaa lämmönvaihtimia leviää Pohjois-Eurooppaan, Viikilä sanoo.
Hänellä on vuosikymmenien kokemus kylmäalalta. Ensin hän työskenteli LVI-suunnittelijana ja aloitti vuonna 1989 myynti-insinöörinä silloisella Alfa Laval Zetalla. Vuonna 1996 hän otti vetovastuun yrityksen lämmönvaihdinosastosta.
‒ Alimitoituksella investointikustannukset ovat kyllä pienemmät, mutta se kostautuu jälkikäteen. Esimerkiksi erään porkkanavaraston jäähdytyksen laiteinvestoinneissa säästyi 20 000 euroa alimitoituksen vuoksi, mutta porkkanat kuivuivat ja menettivät painoaan. Myyntihinnassa menetettiin 100 000 euroa, ja porkkanoiden laatu heikkeni, Viikilä kuvaa alimitoituksen jälkilaskua asiakkaalle.

Sertifiointivaatimus parantaisi tilannetta
Elintarvikealalla alimitoituksen ongelmaa on lähinnä kaupoissa, sillä teollisuudella ja kaupan keskusliikkeillä on hyvää kylmäosaamista. Eroja löytyy myös eri maiden kesken.
‒ Ruotsissa asiakkaat vaativat jo tarjousvaiheessa, että kylmälaitetoimittaja on Eurovent-sertifioitu, mutta Suomessa hyvin harvoin, Viikilä kertoo.
Viikilä sanoo, että serfitioituja laitteita käyttäessään asiakas tietää tarkasti, mitä hän saa.
‒ Teho on ilmoitettu selvästi: missä olosuhteissa se saavutetaan. Myös laitteiden sähkönkulutus, painehäviö ja äänitaso ovat sertifioituja arvoja, samoin lämmönsiirtopinta-ala. Mitoituksista voidaan kertoa mitä tahansa, mutta käytännössä näiden todentaminen voi olla jopa mahdotonta, Viikilä täsmentää.
Hän vakuuttaa, että oikea mitoitus tulee loppuasiakkaalle halvemmaksi. Alimitoituksella voidaan puristaa investointihinnoista pois 10‒20 prosenttia, mutta säästö syödään nopeasti.
‒ Loppuasiakkaan pitää olla tietoinen siitä, mitä on ostanut ja että laitteet toimivat sovitulla tavalla. Samanlainen laite, jossa on vähemmän lämmönsiirtopintaa, tarvitsee suuremman lämpötilaeron antaakseen saman tehon kuin suuremman pinta-alan laite. Tämä merkitsee suurempaa sähkökulutusta kompressorille. Suurempi lämpötilaero myös kuivaa ilmaa enemmän, mikä näkyy tuotteiden kuivumisena ja suurempana jään kertymisenä höyrystimiin. Tämä lisää sulatuksen tarvetta ja nostaa osaltaan energiankulutusta, Viikilä kertoo.

Ennakoiva huolto olisi tarpeen
Entä laiminlyödäänkö kylmälaitteiden huoltoja? Viikilän mukaan ennakoivaa huoltoa kyllä markkinoidaan, mutta käytännössä monessa kaupassa tehdään vain pakollinen vuosihuolto eli lain kirjaimen täyttävä vuototarkastus.
‒ Lämmönsiirtopintojen tehosta se ei kerro. Hellepiikki ei tee hyvää alimitoitetuille laitteille. Tarvitaan varapuhaltimia, tai kylmälaitteiston ulkoyksikköä joudutaan jäähdyttämään kastelemalla. Jos teho on heikko, laitteisto tippuu herkästi pois päältä, Viikilä summaa.
Kovin paljon uutta teknologiaa ei ole tulossa ilmalämmönsiirtimiin, mutta asiantuntijat keskustelevat kylmäainevaihtoehdoista ja kokeilevat uudenlaisia lämmönsiirtoaineita.
‒ Fysiikan lakien armoilla ollaan. Laitosparannuksia on tehty ja tehdään, ja levylämmönvaihtimet kehittyvät. Seuraava askel on automatiikan kehitys: laitteet alkavat kommunikoida huoltotarpeen kanssa, Viikilä kertoo.

*Pirjo Huhtakangas’

*****************************************************************

Eurovent-sertifiointi

Eurovent (European Committee of Air Handling and Air Conditioning Equipment Manufacturers) on eurooppalaiseen standardiin (EN) perustuva sertifiointiohjelma ilmajäähdytteisille lauhduttimille (EN-327), puhallinhöyrystimille (EN-328) ja nestejäähdyttimille (EN-1048).
Eurovent-sertifikaatti on riippumaton, kolmannen osapuolen vahvistus ilmastointi- ja jäähdytystuotteiden suorituskyvystä.
Sertifiointiohjelma takaa asiakkaille, että heidän valitsemiensa laitteiden suorituskyky on valmistajan ilmoittamien teknisten arvojen mukainen.
Saadakseen tuotteelle Eurovent-sertifioinnin valmistaja toimittaa Euroventille suorituskyvyn arviointia ja sertifiointia varten erilaisia teknisiä tietoja: nimellistilavuus, puhaltimien tehot, ilman virtaustiedot, painehäviö (nestepuoli), lämmönsiirtopinta-ala, ääni- ja kylmäainetiedot ym.
Sertifiointiohjelman kautta Eurovent pyrkii auttamaan asiakkaita säästämään energiaa, parantamaan tuottavuutta ja varmistamaan paremmin ympäristönäkökohdat.
Kun järjestelmät testataan yhdenmukaisella standardilla, ne ovat vertailukelpoisia. Laitteiden sertifiointi takaa ostajalle, että ne toimivat optimaalisesti.

Lisätietoja:
http://www.eurovent-certification.com/index.php?lg=en

Muut teemajutut samasta lehdestä :