KE 3/2018, teema, MTK ottaa käyttöön lohkoketjuteknologian

Teksti: Pirjo Huhtakangas

MTK on pilotoimassa lohkoketjuteknologiaa osana töitäsuomesta.fi -palveluaan. Lohkoketjualusta yhdistetään töitäsuomesta.fi -työnvälityspalveluun, jossa käyttäjät hallinnoivat tietojensa jakamista viranomaisille. MTK aikoo lähestyä TE-toimistoja, työnantajia ja muita yhteistyötahoja päästäkseen eteenpäin pilotoinnissa, kokeilemalla esimerkiksi työtodistusten helppoa ja turvallista välittämistä.
− Lohkoketjua voivat käyttää töitäsuomesta.fi -palvelun käyttäjät. Lisäksi kartoitamme yhteistyökumppaneita, kertoo elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola 317 000 jäsenen MTK:sta.

Päätösvalta tiedon omistajalle
Mäki-Hakola muistuttaa, että lohkoketjujen arvioidaan muuttavan tulevaisuuden tietojen siirtoa ja hallintaa enemmän kuin mikään teknologiamuutos aikaisemmin. Lohkoketjuissa erilaiset tiedot ovat hajautetusti, turvallisesti ja salatusti tallennettu eri puolille verkkoa isojen palvelimien sijasta. Moneen paikkaan hajautetusti tallentaminen tekee tietojen väärentämisen käytännössä mahdottomaksi.
− Lohkoketjut tuovat päätösvallan tiedon omistajalle, joka voi jakaa pääsyn omiin tietoihinsa riippumatta siitä, missä tieto on. Enää ei tarvita keskitettyä, jonkun organisaation rekisteriä, vaan tiedon omistaja jakaa tiedon. Samalla esimerkiksi erilaisten sopimusten tekeminen ja varmentaminen voidaan siirtää verkkoon. Kaikki tapahtumat tallentuvat lohkoketjuun aikajärjestyksessä, ja niiden muuttaminen jälkikäteen on mahdotonta, Mäki-Hakola selventää.

Rajattomat mahdollisuudet
MTK testaa lohkoketjuja töitäsuomesta.fi palvelussa, koska se on kohtuullisen yksinkertainen testialusta. Varsinainen pihvi maa ja metsätaloudelle löytyy mahdollisista käyttöön otettavista sovelluksista. Niitä voivat olla maataloudessa kertyvän tiedon hallinta, jakaminen ja hyödyntäminen: peltotyössä koneiden keräämä data ja maitotiloilla syntyvä data sekä tuotantoketjujen seuraaminen, esimerkiksi metsähakeketju metsänomistajalta loppukäyttöön.
− Muutamissa maissa maarekistereitä siirretään lohkoketjuihin. Sama voi toimia myös Suomessa. Ei enää muuttuvia peltopinta-aloja ja tietojen syöttämisiä, vaan varmat ja helposti saatavilla olevat tiedot, Mäki-Hakola toteaa.
Muita sovelluksia voivat olla mobiilimaksaminen ja ruuan verkkokauppajärjestelmä sekä sopimukset kumppaneiden kanssa. Käytännössä lohkoketjuteknologia tarjoaa rajattomat mahdollisuudet.
Lohkoketjuihin perehtyminen on tärkeää myös järjestön perusedunvalvonnan kannalta. Jos teknologia yleistyy, kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö ovat auttamattomasti vanhentuneita.
− Miten tulkitaan tiedon tallentamista tai jakamista, joka yhtäkkiä muuttuu paikallisesta globaaliksi? Miten suhtaudutaan uudella tavalla varmennettuihin sopimuksiin, jos verkkoteknologia itsessään varmentaa, eikä esimerkiksi kaupanvahvistajia enää tarvita. Miten EU:n maatalouden tukijärjestelmiä maksatuksineen ja raportointeineen pitää muokata, jos yksinkertaistamiseen päästään lohkoketjujenkin avulla, kysyy Mäki-Hakola.