KE 3/2018, teema, Lähitulevaisuuden ruokakauppa on verkon ja kivijalan yhdistelmä

Teksti: Pirjo Huhtakangas

Lähitulevaisuudessa ei ole erikseen verkkokaupan ja kivijalan asiakkaita, vaan asiakas liikkuu saman asiointitapahtuman aikana joustavasti eri kanavien välillä.

Johtaja Jani Karotie K-ryhmän kaupan palveluista kertoo, että ruuan verkkokauppa on Suomessa ison kasvun kynnyksellä. K-ryhmä panostaakin siihen nyt vahvasti ja hakee oppia globaalilta edelläkävijältä Kiinasta tekemällä yhteistyötä maailman suurimman verkkokauppayhtiön Alibaban kanssa.
K-ryhmän verkkokauppa Kiinassa erottautuu muista toimijoista etenkin pohjoismaisuudella, tuotteiden korkealla laadulla ja turvallisuudella. Hankkeessa on mukana useita suomalaisia brändejä.
− Saatujen kokemusten pohjalta voidaan todeta, että Suomessa olemme jäljessä siinä, kuinka tuotteet tuodaan esille verkkokaupassa. Maailmalla verkkokauppaa myös markkinoidaan vahvemmin ja luovemmin, Karotie toteaa.
K-ryhmässä tarkastellaan verkkokauppaa kokonaisasiakkuuden kehittymisen kautta.
− Meidän tulee tarjota asiakkaalle mahdollisuus valita eri asiointikanavista se, joka on juuri siihen hetkeen paras. Tulevaisuudessa menestyy se kaupan alan toimija, joka osaa yhdistää inhimilliset kohtaamiset kivijalassa ja teknologian tuomat mahdollisuudet, Karotie kertoo.
Tätä käsitystä tukee K-ryhmän tekemä havainto, että verkkokauppaa käyttäneet suuntaavat yhä useammin myös kivijalkakauppoihin. Karotien mukaan ruuan verkkokaupassa on Suomessa merkittävää kasvupotentiaalia. Suomalaiset ovat jo tottuneet verkko-ostamiseen, mutta toistaiseksi ruuan ostaminen verkosta on ollut vielä maltillista.
− Pohja myös ruuan verkko-ostamiselle on kuitenkin luotu. Ostosten tilaaminen suoraan kotiin säästää aikaa ja helpottaa kiireistä arkea. Sille on tilausta tänä päivänä ehkä enemmän kuin koskaan, Karotie vakuuttaa.
Verkkokaupassa asioi koko ajan enemmän kuluttajia. Karotie ei erottelisi verkko-ostajien osuutta, koska ei ole olemassa erikseen verkkokaupan ja kivijalan asiakkaita, vaan saman asiointitapahtuman aikana liikutaan joustavasti kivijalan, verkon ja mobiilin välillä.

Verkkokauppapalveluja yli sadalla K-kaupalla
Keskon keskitetty K-kuljetus täydentää K-ruokakauppojen omatoimisia, paikallisia kotiinkuljetuspalveluita. Verkkokaupan palveluita tarjoaa tällä hetkellä yli sata K-ruokakauppaa, joista yli 60 kaupalla on käytössään kauppakohtainen kotiinkuljetus.
− K-kuljetus-kaupat muodostavat vain pienen osan verkkokaupoistamme, ja ruuan verkkokaupan laajeneminen tapahtuu jatkossakin ensisijaisesti kauppojen omien toimintamallien kautta, Karotie kertoo.
K-kuljetus-toimintamallissa kotiinkuljetuksen tehokkuus saadaan optimoimalla ajoreittejä entistä tarkemmin. Kuljetusten keskittäminen ja optimointi on mahdollista tiheään asutuilla, laajan asiakaskunnan alueilla.
− Tavoitteemme on laajentaa toimintamallia vaiheittain suurimpiin kaupunkikeskuksiin. Tuotteiden keräily tehdään kuljetustavasta riippumatta aina siinä verkkopalvelua tarjoavassa kaupassa, jonka asiakas on tilausta tehdessään valinnut, Karotie kertoo.
Verkkokauppapalvelua tarjoavia K-ruokakauppoja on ympäri maata etelästä pohjoiseen. Keskon arvion mukaan palveluiden piirissä on yli kolme miljoonaa suomalaista eli yli 60 prosenttia väestöstä. Tavoitteena on tämän vuoden aikana kasvattaa palvelua tarjoavien kauppojen määrä 140:een.
− Laajentamisessa ratkaisevassa asemassa ovat oman alueensa ja sen asiakkaat tuntevat kauppiaat. He ovat parhaita arvioimaan paikallisesti kysyntää ja verkkokaupan toimintaedellytyksiä ja sitä, mitkä asiointikanavat palvelevat asiakkaita parhaiten, Karotie toteaa.

Lapsiperheet ja eläkeläiset ostavat verkosta eniten
Tällä hetkellä tyypillisimpiä verkkokaupan asiakkaita ovat lapsiperheet, jotka tuovat ruuan verkkokaupan volyymista noin kaksi kolmasosaa. Eläkeläiset ovat toiseksi suurin asiakasryhmä.
− Pääkaupunkiseudulla tilanne on hieman erilainen: siellä toiseksi suurin asiakasryhmä ovat aikuistaloudet. Verkkokaupassa asioivat myös vaativammat asiakkaat, jotka ostavat paljon tuoretuotteita ja panostavat laatuun, Karotie tarkentaa.
Verkkokaupan keskiostos vaihtelee jonkin verran eri kauppojen ja kauppakokoluokkien välillä ja on noin 4−5-kertainen kivijalkakaupan keskiostokseen verrattuna. Osa asiakkaista asioi verkkokaupassa viikoittain, osa harvemmin.