KE 3/2018, teema, Hyvät viestintätaidot korostuvat digitalisaation edetessä

Teksti: Pirjo Huhtakangas

Monipuoliset viestintätaidot korostuvat teknisten ja digitaalisten taitojen ohella lähivuosien työtehtävissä.

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Mika Wilén ManpowerGroupista kertoo, että teknologia ja digitalisaatio ovat lopulta vain välineitä.
− Niiden hyödyntämiseen tarvitaan edelleen kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka ovat ihmiselle tyypillisiä ja joita ei ainakaan toistaiseksi pystytä korvaamaan roboteilla tai tekoälyllä. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi vaativa ongelmanratkaisukyky, kriittinen ajattelu, luovuus, ihmisten johtaminen, koordinointi, tunneäly, arvostelukyky, päätöksentekokyky, palveluhenkisyys, neuvottelutaidot ja kognitiivinen joustavuus, Wilén kiteyttää.
Nämä asiat nousivat esille työnantajien vastauksissa ManpowerGroupin Osaamisen vallankumous 2.0 -kyselytutkimuksessa, johon osallistui 20 000 työnantajaa 42 maassa. Tutkimuksen mukaan työnantajat arvostavat niin sanottuja pehmeitä taitoja. Monilla toimialoilla on vaikea saada henkilöstöä, jolla olisi sekä riittävä ”digiymmärrys” että ”pehmeää osaamista”.

Kohdemaita ympäri maailmaa
Osaamisen vallankumous 2.0 -tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuoden 2016 lopussa ja uudestaan vuoden 2017 lopussa. Tutkimuksella on selvitetty, miten työnantajat arvioivat automaation, robotiikan ja digitalisaation vaikuttavan työpaikkojen määrään yrityksen eri toiminnoissa kahden vuoden aikajänteellä tutkimushetkestä. Vuonna 2016 työnantajista 12 prosenttia arvioi henkilöstön vähenevän ja 19 prosenttia lisääntyvän digitalisaation seurauksena. Vuonna 2017 vastaavat luvut olivat 10 prosenttia ja 20 prosenttia.
− Näissä luvuissa ei ole muutosta, mutta joidenkin maiden sijoitus on jonkin verran muuttunut. Kokonaisuuden kannalta merkittävä ero vuoteen 2016 on se, että silloin Intia oli tutkimuksessa mukana ja kuului suurimpien henkilöstövähentäjien joukkoon, Wilén summaa.
Vuoden 2017 kyselyssä olivat mukana Argentiina, Australia, Belgia, Brasilia, Bulgaria, Costa Rica, Espanja, Etelä-Afrikka, Guatemala, Hollanti, Hongkong, Irlanti, Israel, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Kolumbia, Kreikka, Meksiko, Norja, Panama, Peru, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Taiwan, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari, Uusi-Seelanti, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

Automaatio korvaa hallintotyötä
Tutkimuksen mukaan IT-toiminnoissa tarvitaan lisää ammattitaitoisia työntekijöitä, mutta miten käy muiden ammattiryhmien?
− Vaikka voisi ajatella, että esimerkiksi IT-yrityksissä haetaan nimenomaan kovaa substanssiosaamista, 65 prosenttia henkilöstöään lisäävistä IT-työnantajista pitää viestintätaitoja tärkeimpinä ominaisuuksina. Samansuuntaisia kommentteja saimme, kun koostimme #Tietotyö2018 -raportin, johon tuottivat sisältöä IT-alan asiantuntijat, Wilén tarkentaa.
Automaatio, robotiikka, digitalisaatio ja muu ICT-osaaminen korostuvat, ja niitä taitavia ammattilaisia tarvitaan eniten lisää yrityksiin ympäri maailmaa. Perinteisiä hallinto- ja tukitoimintoja voidaan korvata automaatiolla edelleen, samoin esimerkiksi rahoituksen ja taloushallinnon tehtäviä.
− Henkilöstöhallintoa tarvitaan edelleen muun muassa varmistamaan ihmisten taitojen kehittämistä sekä sparraajina ja mahdollistajina muutosten läpiviemisessä. Asiakastyön osalta käytäntö on jo näyttänyt, että mitä enemmän maailma teknologisoituu, sitä enemmän käyttäjät tarvitsevat myös tukea. Toisaalta asiakaspalvelu muuttuu enemmän ihmisen ja teknologioiden yhdistelmäksi, Wilén kuvailee.

Robotit vievät työtehtäviä, eivät työpaikkoja
ManpowerGroupin globaalin tutkimuksen mukaan 86 prosenttia työnantajista aikoo pitää henkilöstömääränsä samana tai lisätä sitä automaation vuoksi seuraavan kahden vuoden aikana. Tutkituista 42 maasta 34:ssä valtaosa yrityksistä aikoo vähentämisen sijasta kasvattaa henkilöstömääräänsä digitalisaation takia.
Organisaatioiden sisällä vaikutus vaihtelee toiminnosta toiseen. Työntekijämäärän uskotaan kasvavan eniten IT-toiminnoissa, mutta osaajia kaivataan runsaasti myös asiakaspalvelutoiminnoissa. Vastaavasti hallinnossa ja tukitoiminnoissa työntekijämäärän ennakoidaan vähenevän eniten.
Inhimillisiä vahvuuksia arvostetaan nyt enemmän kuin koskaan. Yli puolet kyselyyn osallistuneista yrityksistä uskoo kirjallisten ja suullisten viestintätaitojen olevan arvokkain pehmeä taito. Seuraavina tulevat yhteistyö- ja ongelmanratkaisukyky.
Digiaikana menestykseen ei aina tarvita korkeakoulututkintoa, vaan halua oppia ja kehittää osaamistaan jatkuvasti. Inhimillisiä vahvuuksia ovat taidot, jotka täydentävät teknologiaa ja vähentävät uhkaa jäädä automaation jalkoihin.
Robotit eivät vie työpaikkoja, vaan työtehtäviä. Työantajat uskovat vaihtuvuuden lisääntyvän huomattavasti, kun uutta osaamista syntyy ja vanhat taidot menettävät merkityksensä. Digivallankumouksen kärjessä ovat valmistus- ja tuotantotoiminnot, joissa väkeä tulee ja menee ja joissa työnantajat ennakoivat suurinta vaihtuvuutta: sekä työntekijämäärän kasvua (24 %) että vähenemistä (19 %).
Neljäs teollinen vallankumous ruokkii huipputeknisen valmistusteollisuuden syntyä uudelleen. Teollisuudessa työvoiman osaamista mukautetaan ja oikeita digitaitoja etsitään kokeiluilla, ja muut toimialat seuraavat perässä.
HR- ja taloushallinnossa tehdään enemmän tuloksia vähemmällä. Näiden toimintojen tehtäväksi jää huolehtia muutoksen tehokkuudesta, kun organisaatiot ottavat käyttöön uutta tekniikkaa, mukauttavat henkilöstömääriään ja kehittävät osaamista tekniikan hyödyntämiseksi.
Kaikki työntekijät tarvitsevat digitaalisia taitoja sekä ongelmanratkaisu- ja yhteistyökykyä, koska digitalisaatio etenee yhä uusille aloille. Nyt tarvitaan tekijöitä, joilla on halu ja kyky oppia tarpeellisia taitoja työllistyäkseen jatkossa. Johtajien keskeisin haaste on auttaa ihmisiä kehittämään taitojaan ja valmistautumaan nopeasti muuttuvaan työelämään.

LISÄTIETOAJ:
tietopankki.manpower.fi