KE 3/2016, s. 30: Resurssitehokkuus & Digitalisaatio: Uusi energiatehokkuussopimuskausi 2017–2025 on käynnistymässä

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on hallinnoinut vuodesta 2008 lähtien elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluvaa elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaa. Sopimuskausi päättyy tänä vuonna. Uutta, vuodet 2017–2025 kattavaa sopimuskautta on valmisteltu yhteistyössä muiden elinkeinoelämän järjestöjen, työ- ja elinkeinoministeriön, Motivan ja Energiaviraston kanssa. Myös uusi sopimus perustuu alan yritysten omaehtoisiin energiansäästötoimenpiteisiin, joiden toteuttamista tuetaan tietyin ehdoin.
Sopimus on keskeinen osa kansallisia toimenpiteitä, joilla toteutetaan energiatehokkuusdirektiivin velvoitteita. Toimijoiden omaehtoisuuteen perustuva lähestymistapa on jäsenmaiden keskuudessa poikkeuksellinen. Se on myös tuottanut tuloksia; aktiivisten yritys- ja kuntatason toimenpiteiden ansiosta kuluvalla sopimuskaudella energiaa on säästynyt vuositasolla yli 600 000 omakotitalon vuosittaista energiankulutusta vastaava määrä. Hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet yli 3,5 miljoonaa tonnia. Sopimukset ovat keskeinen keino toteuttaa kansallista energia- ja ilmastostrategiaa.
ETL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 20.4.2016 uuden elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimuksen kaudelle 2017–2025. Varsinainen, ylätason elinkeinoelämän puitesopimus allekirjoitetaan sopimusosapuolten kesken Säätytalolla 14.10.2016, minkä jälkeen elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan liittyminen on mahdollista alan yrityksille. Liittymisprosessin nopeuttamiseksi yrityskohtaisia liittymisasiakirjoja otetaan vastaan ETL:ssä käsiteltäväksi kuitenkin jo kesäkuusta alkaen.
Uutta sopimuskautta koskevaa tietoa on koottu verkkosivuille http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/. Sivustolla löytyy tietoa sopimusjärjestelmästä sekä siihen liittyvistä yrityskohtaisista tavoitteista ja hyödyistä. Sieltä voi lisäksi ladata yrityskohtaiset liittymiskirjat tutustuttavaksi. Sivuston sisältö täydentyy vielä muun muassa yritysten käyttöön suunnatulla viestintämateriaalilla.

Lisätietoja:
Anna Vainikainen
toimialapäällikkö
Elintarviketeollisuusliitto ry
anna.vainikainen(at)etl.fi

Muut teemajutut samasta lehdestä :