KE 3/2016, s. 27: Resurssitehokkuus & Digitalisaatio: Teollinen internet mahdollistaa ketterät kilpailukykyloikat

Teollinen internet (IoT) on ihmisten, laitteiden ja järjestelmien välistä, reaaliaikaista tiedonvaihtoa, joka vapauttaa työntekijät järkevämpiin töihin.

Esimerkiksi eri tehtaiden tuotantoa voi seurata käyttöliittymällä, joka visualisoi kartalle, missä tehtaassa on häiriöitä ja tarkentaa vian konetasolle asti 3D-kuvana. Näin vika päästään paikallistamaan ja korjaamaan nopeasti.
Liiketoimintajohtaja Antti Varis ja johtava konsultti Kari-Pekka Pitkänen (Roima Intelligence Inc.) vakuuttavat, että iso kilpailukykyloikka onnistuu teollisen internetin keinoilla, koska se siirtää käsityötä tietojärjestelmien hoidettavaksi.
− Suomen paperiteollisuus on jo pitkällä, mutta kärkiyrityksiä on vasta muutama per ala, he sanovat.

Tuotantoon tehoa ja läpinäkyvyyttä
Teollinen internet tekee ihmisten sekä tuotantolinjojen ja -laitteiden toiminnan läpinäkyväksi koko organisaatiolle. Konsernin johto näkee eri tehtaiden tilanteet ja pullonkaulat ja kunnossapito, missä on eniten kunnostustarvetta.
Myös materiaalien seuranta tarkentuu. Teollisen internetin avulla tiedetään, missä materiaalit ovat varastossa, tuotannossa ja tien päällä. Varaston arvoa voidaan tiputtaa, kun saadaan reaalikaista tietoa, mitä varastossa on, mitä sieltä on lähtenyt ja mitä sinne on tulossa.
Lisäksi omavalvonta tehostuu, ja tuotteiden laatu paranee. Omavalvonta-antureilla voidaan mitata muun muassa lämpötiloja, kosteutta ja pH-lukua. Tietojärjestelmä havaitsee esimerkiksi laatu- ja raaka-ainepoikkeamat ja kokoaa tiedot pilvipalvelimelle.
− Teollisen internetin etuja ovat läpinäkyvyys ja reaaliaikaisuus. Hukka materiaaleissa ja ajankäytössä pitää minimoida. Enää ei ole varaa tehdä päätöksiä väärien tietojen pohjalta, Antti Varis ja Kari-Pekka Pitkänen linjaavat.

Asennukset eivät keskeytä tuotantoa
IoT-sovellusten asennustyöt eivät keskeytä tai hankaloita merkittävästi tuotantoa, koska ne voidaan tehdä tuotantoprosessia häiritsemättä. Tulevaisuuden digitalisaation road map -suunnitelmat tehdään pitkällä tähtäimellä, mutta suunnitelmissa voi edetä ketterästi pala kerrallaan. Esimerkiksi pakkauslinja on usein helpoin aloituspaikka, jonka jälkeen voidaan edetä taikinantekoon ja paistoon.
− Langattomat anturit tuodaan pakkauslinjalle mittaamaan muun muassa käyntiaikaa ja tuotantomääriä, joista kertyy koko ajan tietoa pilveen. Tämä on erittäin edullinen ratkaisu, Antti Varis tähdentää.
IoT-ratkaisujen takaisinmaksuaika on helppo laskea, ja jo pienillä askelilla saadaan hyötyjä irti. Lisäksi on tärkeää, että työntekijät ovat mukana jo esiselvityksen teossa, jotta järjestelmästä saadaan tuotannossa kaikki hyöty irti.

Keino säilyttää työpaikat Suomessa
Antti Varis ja Kari-Pekka Pitkänen painottavat, että siirtyminen papereista ja exceleistä teolliseen internetiin antaa mahdollisuuden säilyttää tuotantoa Suomessa.
− Näemme elintärkeänä tuotannon säilyttämisen kotimaassa. Kansainvälinen kilpailu on kovaa jo lähialueilla. Aasiassa kustannukset alkavat lähestyä Suomen tasoa, joten sikäläiset yritykset panostavat tehokkuuteen. Nyt on aika toimia Suomessakin, Varis ja Pitkänen hoputtavat.
He arvioivat, että suomalaisyritykset ovat viiden vuoden päästä jo todella pitkällä IoT-ratkaisujen soveltamisessa.
− Vuonna 2020 kärkiyritykset ovat mukana teollisessa internetissä, he tarkentavat.

Pirjo Huhtakangas

*******************************************************************

3D-käyttöliittymä helpottaa tuotannon seurantaa

Roiman joensuulainen yhteistyökumppani Process Genius Oy on kehittänyt tuotannon reaaliaikaiseen seurantaan sekä myynnin tehostamiseen 3D-käyttöliittymäpalveluja vuodesta 2012 alkaen yhdessä asiakkaidensa kanssa.
− Ajatuksena on, integroidaan asiakkaan eri järjestelmistä kaikki relevantti tieto yhteen visuaaliseen ympäristöön. Käyttäjän ei tarvitse hakea päivittäisessä työssään tarvitsemaansa tietoa useasta eri järjestelmästä, vaan kaikki löytyy yhdestä ja samasta käyttöliittymästä. Palvelu ei vaadi erillisiä asennuksia, vaan käyttäjä pääsee omaan profiiliinsa käsiksi miltä tahansa laitteelta omilla tunnuksillaan. Käyttöliittymän suunnittelussa on keskitytty vahvasti intuitiivisuuteen ja käytettävyyden helppouteen: käyttäjältä ei vaadita aikaisempaa kokemusta ohjelmistojen käytöstä, operatiivinen johtaja Antti Häkkilä kertoo.
Hän tarkentaa, että käyttäjä voi pureutua visuaalisessa ympäristössä tarkempiin kokonaisuuksiin maailman karttatasolta tuotantolaitoksen yksittäiseen laitteeseen asti, ja kussakin tasossa on integroitu siihen liittyvä data ja dokumentaatio.

Monia hyötyjä
Visuaalinen 3D-käyttöliittymä auttaa monella tavalla. Aikaa säästyy tiedon etsimisessä, kun tarvittava tieto saadaan yhdestä käyttöliittymästä. Laitosympäristön turvallisuutta saadaan parannettua, sillä virtuaalimallissa voidaan esittää muun muassa mahdolliset hälytykset, vaaralliset alueet ja muut turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset aikaisempaa paremmin. Toiminta tehostuu, kun poikkeamat nähdään reaaliajassa ja niihin pystytään reagoimaan nopeasti.
− Myös etäseuranta onnistuu. Käyttäjä voi seurata vaikkapa kotisohvaltaan tabletilla, mitä esimerkiksi omalla tehtaalla tapahtuu juuri sillä hetkellä, Häkkilä lisää.
Laitevalmistajille suunnatulla palvelulla saadaan tehostettua myynnin ja markkinoinnin toimintoja.
− Idea on sama, eli visualisoimme laitevalmistajan asiakasympäristön ja integroimme siihen laitevalmistajan tuotteet ja niihin liittyvän materiaalin. Tällöin myyjällä on kaikki tarvittava informaatio hallussaan ja helposti esitettävissä asiakaskäynnillä. Meillä on hyviä referenssejä, joissa muun muassa alkupään myyntisykliä on saatu kutistettua useasta viikosta 15 minuuttiin, Häkkilä kertoo.
Hän näkee 3D-tekniikan ja teollisen internetin tulevaisuuden näkymät loistavina.
− Visualisointi kaikilla tasoilla tekee tuloaan osana teollisen internetin buumia. Tietoa on päivä päivältä enemmän tarjolla, ja visualisoinnin avulla siitä saadaan parhaat hyödyt irti. Uusi sukupolvi on myös tottunut pelimaailmaympäristöihin ja niitä vastaaviin käyttöliittymiin, Häkkilä huomauttaa.
Työelämä tulee mullistumaan väistämättä. Laitteet ja laitokset ovat entistä älykkäämpiä, ja työtehtäviä ja omaa arkea helpottavia, uusia sovelluksia tulee markkinoille päivittäin.

Pirjo Huhtakangas

Muut teemajutut samasta lehdestä :