KE 3/2016, s. 12: Kunnossapito & Työturvallisuus: Ennakoiva kunnossapito tuottaa tuloksia Atrialla

Atria satsaa ennakoivaan kunnossapitoon ja laajaan osaamiseen.

− Oman kunnossapitohenkilöstön työajasta menee noin 40 prosenttia ennakoivaan kunnossapitoon. Tämä on tuonut tulosta ja näkyy korkeana toimitusvarmuutena, toimitusketjun hallinnasta ja teknisistä toiminnoista vastaava johtaja Tapani Potka Atria Suomi Oy:stä sanoo.
Suunnitelman mukainen sekä ajallisesti ja sisällöltään oikein suunniteltu ja mitoitettu ennakkohuolto ja muu kunnossapitotoiminta mahdollistavat osaltaan korkean toimitusvarmuuden ja laitteiden käyttöasteen.
Atria Suomella on töissä kuudella Suomen tehtaallaan 137 huoltoasentajaa, joista 105 työskentelee Nurmossa.
− Asentajat ovat moniosaajia. Esimerkiksi sähkömies ei tee vain sähkötöitä, vaan kaikkia vastuualueellaan olevia kunnossapitotöitä. Tarvittaessa hän osallistuu myös mekaaniseen kunnossapitoon. Henkilöstön ammattitaitoa on tärkeää pitää yllä, Potka ja kunnossapitopäällikkö Markku Flankkumäki Atria-Tekniikka Oy:stä tähdentävät.
Kunnossapidon mittakaavaa suhteuttaa Atrian laitekannan määrä. Käytössä on 19 200 erilaista laitetta kuudella eri paikkakunnalla ja varastossa noin 57 000 erilaista varaosaa. Ennakkohuoltokortteja on noin 24 000. Jatkossa tähän tulevat Nurmoon rakenteilla olevan uuden sikaleikkaamon laitteet.
− Robotteja meillä on lähes 80 yksistään Nurmossa, Flankkumäki lisää.

Kattava kunnossapitojärjestelmä tärkeä
Onnistuneelle kunnossapidolle on ensiarvoisen tärkeää kattava kunnossapitojärjestelmä, jonka kautta hallinnoidaan kunnossapidon toteutusta koko laitekannalle. Parhaillaan selvitetäänkin uuden kunnossapitojärjestelmän mahdollisuuksia ja kartoitetaan järjestelmää.
Tällä hetkellä tärkeimpänä yksittäisenä hankkeena on varmentaa uuden sikaleikkaamon käyttöönotto kunnossapidon näkökulmasta. Lisäksi on jatkuvasti ylläpidettävä ja kehitettävä kunnossapidon käytännön toteutusta.
− Tämä merkitsee jatkuvaa nykytilanteen ylläpitoa sekä hyvin suunniteltuja ja aikataulutettuja huoltoja, Flankkumäki tarkentaa.
Hän sanoo, että kriittisiä varaosia pitää olla aina saatavilla omassa varastossa. Tavoitteena on, että kunnossapidon varastossa on oikeita varaosia oikea määrä. Tällä turvataan käyttövarmuutta ja pidetään varastoon sitoutunut pääoma hallinnassa.
Koneet ja laitteet ovat kehittyneet viime vuosina paljon. Ne ovat nykyisin paremmin huollettavia ja puhdistettavia sekä ergonomisempia ja kestävämpiä.
− Käytännössä yksittäisen laitteen uusimistarve määräytyy useammin uuden tuotteen valmistuksen tai teknisen kehittymisen takia kuin laitteen vanhenemisen vuoksi, Potka sanoo.

Hyvä yhteistyö on välttämätöntä
Kunnossapito onnistuu hyvällä yhteistyöllä. Tapani Potkan mukaan yhteistyö kunnossapidon ja tuotannon kanssa toimii sujuvasti.
− Asioiden käsittelylle on olemassa sovitut menettelytavat, ja tieto liikkuu koko kentän läpi. Kunnossapito ei ole irrallista työtä, vaan kunnossapitäjät ovat osa kokonaisuutta. Kunnossapito varmentaa osaltaan, että koko prosessi pelaa, Potka muistuttaa.
Tuotantolaitteiden peruskunnossapito ja huollot tehdään käytännön arjessa oman väen voimin. Tarvittaessa hyödynnetään ostopalveluyrityksiltä ja laitevalmistajilta saatavaa erikoiskunnossapitoa. Kiinteistöhuollossa hyödynnetään laajemmin ulkoista palvelua. Lopputulokseen vaikuttavat tuotantovolyymit sekä käytettävissä olevat resurssit ja aika kunnossapidon toteuttamiseksi.
− Kunnossapito sovitetaan tuotannon rytmiin, ja huoltoajankohdat sovitaan tuotannon kanssa, Potka ja Flankkumäki kertovat.

Turvallisuus ja terveys ykkösasioita
Atria satsaa myös työturvallisuuteen. Tavoitteena on saada tapaturmien ja läheltä piti -tapausten määrä laskemaan osastokohtaisesti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tässä on tapahtunut merkittävä muutos. Esimerkiksi Atria-Tekniikan osalta tapaturmataajuus (tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden) on laskenut kahdessa vuodessa merkittävästi. Vuonna 2013 luku oli 61 ja 15 jo vuonna 2015.
− Työturvallisuus on ykkösasioita meillä, ja virheistä pitää oppia. Esimerkiksi tekniikan osalta jokaisessa perjantaipalaverissamme työturvallisuusasiat ovat listalla heti ensimmäisenä, Markku Flankkumäki kertoo.
Vaikka laitetoimittajat vastaavat esimerkiksi CE-merkinnöistä, Atrian oma työntekijä tekee koneiden ja laitteiden riskien arvioinnit, lopullinen vastuu kun on käyttäjällä.
Turvallisuusasioiden rinnalla Atria Suomi on panostanut työterveyshuoltoon. Yhtiön johtava työterveyslääkäri Timo Kinnunen palkittiin tänä keväänä Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen Työterveysteko-palkinnolla aktiivisesta työstä työhyvinvoinnin parantamiseksi Atrialla.
Kinnunen on toiminut Atrian työterveyshuollossa vuodesta 2008 lähtien ja tehnyt töitä vuonna 2009 alkaneessa Varhainen välittäminen -hankkeessa, jossa kehitettiin varhaiskuntoutusta. Hankkeen aikana Atrian sairastavuus on laskenut neljä prosenttiyksikköä, työurat ovat pidentyneet ja eläkkeelle jäämisikä on noussut lähes kolme vuotta.

Pirjo Huhtakangas

*******************************************************************

Ammattitaitoa ja järjestelmällisyyttä

Tapani Potka valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1982. Hän on ollut työssään tekemisissä kunnossapidon kanssa vuodesta 1991 lähtien. Vuonna 2000 hän aloitti Atrian teknisenä johtajana.
− Tehtäväkenttä on sen jälkeen laajentunut ja vastuu kasvanut, hän kiteyttää työtilanteen.
Nykyisessä työssään Potka vastaa Atria Suomen teknisten toimintojen lisäksi toimitusketjun hallinnasta logistiikka mukaan lukien, materiaalihankinnoista lihaa lukuun ottamatta sekä investointiprosessien hallinnasta koko konsernissa.
− Kunnossapito perustuu siihen, että ihmiset osaavat asiansa ja toimintatavat ovat sovitut. Meillä on esimerkiksi toimivat palaveri- ja yhteistyökäytännöt, kommunikointi on hyvin avointa ja luottamus syvä, Potka tiivistää.
Atria-Tekniikka Oy:n toiminnot on jaettu neljän päällikön, kunnossapito-, käyttö-, kiinteistö- ja projektipäällikön, vastuulle. Kunnossapitopäällikkö Markku Flankkumäki vastaa kunnossapidon kehittämisestä ja sen toimivuudesta Atrian Suomen Nurmon, Kauhajoen, Forssan, Sahalahden ja Jyväskylän tuotantopaikkakunnilla. Varsinainen tuotantoon sidottu kunnossapitohenkilöstö työskentelee tuotannon alla.
Flankkumäki tuli Atrialle töihin vuonna 1997 ja aloitti kunnossapidon esimiestehtävät vuonna 2000 ja kunnossapitopäällikkönä vuonna 2007. Hän on myös Atria-Tekniikan työturvallisuuspäällikkö.

********************************************************************

Atria Oyj lyhyesti
• Atria-konserni on johtavia ruoka-alan yrityksiä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella.
• Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 1 340 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli keskimäärin 4 300 henkilöä.
• Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen: Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia.
• Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, Food Service -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa.
• Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta.

Muut teemajutut samasta lehdestä :