KE 1/2016, s. 34: FSSC 22000 sertifioinnit yleistyvät vauhdilla

FSSC 22000 on Suomessa ylivoimaisesti johtava elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi. Globaalisti FSSC 22000 on osittain kuitenkin vielä haastajan asemassa.

Vuonna 2004 perustettu FSSC -säätiö (Foundation for Food Safety Certification) on onnistunut missionsa mukaisesti edistämään ISO -standardipohjaisten elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien kehittämistä ja sertifiointia globaalisti koko elintarvikkeiden toimitusketjussa. Tammikuussa 2016 jo 11 444 organisaatiota 154 maassa oli saavuttanut FSSC -säätiön julkaiseman FSSC 22000 -standardin mukaisen sertifioinnin (Food Safety System Certification). Suomessa se oli 135 elintarvikeketjun organisaatiolla.
FSSC 22000 tulee olemaan johtava elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi lähimmän kolmen vuoden sisällä, jos viimeisten vuosien kasvuvauhti jatkuu samansuuruisena. Jo nyt FSSC 22000 on globaalisti suurin maiden määrällä mitattaessa. BRC:n (BRC Global Standard for Food Safety) vastaava luku on 123 maata ja IFS (IFS Food Standard) sertifiointeja löytyy puolestaan 96 maasta. BRC on vielä suurin 23 000 sertifioinnillaan, mutta IFS on jo jäänyt FSSC 22000:n taakse 11 000 sertifioinnillaan.

FSSC 22000:lla on GFSI:n tunnustus
Kansainvälinen elintarviketurvallisuusstandardeja benchmarkkaava GFSI (Global Food Safety Initiative) tunnusti FSSC 22000:n täysin vuonna 2010. GFSI -tunnustuksella on iso merkitys, koska monet suuret vähittäiskauppaketjut ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä minkä tahansa GFSI -benchmarkingin läpäisseen elintarviketurvallisuusstandardin. Tämä vapauttaa elintarvikevalmistajan useammalta eri standardiin pohjautuvalta elintarviketurvallisuussertifioinnilta.
FSSC 22000, BRC ja IFS ovat standardeja, joiden on arvioitu täyttävän kansainvälisesti tunnistetut elintarviketurvallisuuden perusvaatimukset. European Food and Drink Association (CIAA), American Groceries Manufacturing Association (GMA) ja suuri määrä kansainvälisesti toimivia elintarvikejättejä ovat antaneet tukensa FSSC 22000:lle. Suomessa vähittäiskaupan ja teollisuuden omille toimittajilleen kohdistamat sertifiointisuositukset ja -vaatimukset ovat vauhdittaneet FSSC 22000 yleistymistä.
FSSC 22000 sisältää ISO 22000 -vaatimukset elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmälle, ISO/TS 22002-1:2009 (Technical Specification) -vaatimukset elintarviketurvallisuuden hallinnan tukiohjelmille (PRP) ja joukon FSSC 22000:n kotisivuilla julkaistuja lisävaatimuksia. FSSC 22000 -standardien kehittämisessä on onnistuttu huomioimaan koko elintarvikeketjun muuttuvat vaatimukset ja tarpeet. ISO/TS 22002:sta löytyvät omat näkökulmat ja vaatimukset myös ammattikeittiöille, maataloudelle ja elintarvikepakkausten valmistamiselle. Lista kasvaa vielä tämän vuoden aikana.

Sertifioinnista monenlaisia hyötyjä
Moni organisaatio on kehittänyt ja sertifioinut FSSC 22000:n elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmänsä asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Järjestelmän onnistunut kehitystyö ja käyttöönotto maksavat parhaimmillaan nopeasti itsensä takaisin, koska se antaa monenlaisia hyötyjä ja uusia kaupallisia mahdollisuuksia.
FSSC 22000:n analyyttinen lähestymistapa luo kehitysmahdollisuuksia, tukee jatkuvaa parantamista, antaa hyvän mahdollisuuden integroida elintarviketurvallisuuden-, laadun-, ympäristöasioiden- ja työturvallisuuden hallinta samaan toimintajärjestelmään, vauhdittaa lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta, parantaa läpinäkyvyyttä ja viestintää koko elintarvikeketjussa sekä antaa erikokoisille organisaatioille mahdollisuuden kansainväliseen sertifiointiin.
FSSC 22000 keskittyy muita GFSI -tunnustettuja standardeja vahvemmin johdon sitoutumisen varmistamiseen, järjestelmän vaikuttavuuden tukemiseen ja toiminnan tason varmistamiseen todentamisen, kelpuutuksen, tulosten analysoinnin sekä erilaisin jatkuvan parantamisen menettelyin. Kaikki tämä kannustaa organisaatiota saavuttamaan paremman toiminnan tason ja paremmat tulokset.

FSSC 22000 vastaa tulevaisuuden haasteisiin
Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardien kehitystyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Muutokset kohdistuvat FSSC 22000 -standardien rakenteeseen, yksityiskohtiin, laajuuteen ja toimialakohtaisiin erityispiirteisiin. Maaliskuussa 2015 julkaistiin FSSC 22000-Q -kriteeristö, joka antaa organisaatiolle mahdollisuuden sisällyttää sertifiointiin myös elintarvikkeiden laadunhallinta.
Tällä hetkellä on vielä aikaista arvioida, millaisen vastaanoton laadunhallintakriteeristöllä vahvistettu FSSC 22000 saa elintarvikeorganisaatioilta. Kiinnostusta voi laskea se, että vuoden 2015 syksyllä uudistui sekä laadunhallintaan keskittyvä ISO 9001 että ympäristöfokuksen sisältävä ISO 14001. Näiden standardien julkaisun yhteydessä otettiin käyttöön myös uusi hallintajärjestelmästandardien rakenne, joka tulee myös seuraavaan ISO 22000 -standardiversioon. ISO 22000 -standardin päivitystyö on jo käynnistetty, ja luonnosversion odotetaan valmistuvan kesällä 2016. Valmiin standardin julkaisu on aikataulutettu vuoden 2017 alkupuolelle.
FSSC 22000:n lisävaatimukset ovat perinteisesti päivittyneet vuosittain. Muutoksia on odotettavissa myös vuonna 2016. GFSI -ohjeistuksen seitsemäs versio julkaistaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Pian tämän jälkeen on tavoitteena julkaista FSSC 22000:n neljäs versio.
Uudet vaatimukset kohdistuvat tällä tietoa ennalta ilmoittamattomiin auditointeihin ja ruokaväärennöksiin. Ennalta ilmoittamattomat auditoinnit on tarkoitus kytkeä FSSC 22000:n kolmivuotiseen sertifiointisykliin. Ennen lopullista päätöstä suunnitellut muutokset testataan pilotin avulla.
Ruokaväärennösten hallintaan vaadittavia menettelyitä ovat muun muassa haavoittuvuuden arviointi ja hallintasuunnitelman laatiminen. Haavoittuvuuden arviointi voidaan toteuttaa eritasoisena kohdistuen esimerkiksi raaka-aineisiin, tuotteisiin, brändiin, toimitiloihin, maahan tai yritykseen.
Vuonna 2016 on myös odotettavissa, että FSSC 22000 laajenee kattamaan myös varastoinnin ja jakelun, joille tulee omat erityisvaatimukset. FSSC 22000 -standardien kehityshistoria, nykytila ja kehityssuunnitelmat antavat vahvan lupauksen siitä, että FSSC 22000 pystyy vastaamaan elintarvikkeiden toimitusketjujen elintarviketurvallisuushaasteisiin myös tulevaisuudessa.

Asko Mäyry
toimitusjohtaja, ETM, MBA
ABC Solutions Oy
asko.mayry(at)abcsolutions.fi