KE 1/2016 pääkirjoitus: Uudistumisella ja joustavuudella eteenpäin

Vuosi sitten pääkirjoituksessa 1/2015 pohdiskelin analytiikka- ja laboratoriokentän myllerrystä. Tällä hetkellä ollaan piirun verran viisaampia. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran selvitysten mukaan nykyiset laboratoriopalvelut ovat pääosin riittäviä Suomessa. Alihankinnalla, uusilla hyvillä käytännöillä ja laboratorioiden sekä asiakkaiden joustavuudella voidaan varmistaa laboratoriopalvelujen riittävyys tulevaisuudessakin.
Tässä lehdessä Eviran ylitarkastaja Taija Rissanen toteaa kuitenkin, että toimivan yhteistyön jatkumiseksi harventuva ja muuttuva laboratoriokenttä vaatii joka tapauksessa asiakkailta uusia toimintatapoja kuten laboratoriopalveluille asetettavien kriteereiden määrittelyä, näytteenoton entistä tarkempaa suunnittelua, näytteiden lähettämistä ja pakkaamista.

Työtä helpottavat äskettäin ilmestyneet Eviran uusi ohje kemiallisista tutkimuksista elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ja Pohjoismainen elintarvikkeiden metodiikkakomitean menettelyohje Nro 12, joka sisältää sekä näytteenoton käytännön menettelytapoja että tilastollisia näytteenottosuunnitelmia.
Ylitarkastaja Marika Jestoin mukaan Eviran ohje antaa työkaluja vaarojen tunnistamiseen ja riskiperusteisen näytteenottotarpeen arvioimiseen. Laatupäällikkö Tuula Pirhonen ja tutkija Leena Lilleberg Evirasta kirjoittavat, että NMKL:n näytteenotto-ohje on tarkoitettu näytteenoton suunnittelijoille, näytteenottajille, laboratoriohenkilöstölle ja hallinnossa toimiville: kaikille, jotka ovat mukana elintarvikkeiden analysoinnissa ja tekemässä päätöksiä analyysitulosten perusteella.

Perinteisiä menetelmiä korvaavat, nopeat ja kustannustehokkaat analyysimenetelmät tuovat myös helpotusta kentälle. Esimerkkinä uusista menetelmistä on NMR-metabolomiikka, jolla voidaan jäljittää hunajan alkuperä.
Kaiken raamittaa toimiva elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi. Toisaalta hyvä laatu ja turvallisuus perustuvat oikein mitoitettuun puhtaanapitoon ja hygienian hallintaan. Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja Timo Niemisen mukaan jokaisella riskillä voidaan ajatella olevan optimitaso, jossa riskin suuruus ja sen pienentämisen kustannukset ovat tasapainossa.

Valvontaa ja analysointia tarvitaan joka elämän sektorilla, jotta löytää suunnan uudistumiseen. Kehittyvä Elintarvike -lehden toimitus on omalta puoleltaan pyrkinyt valvomaan toimintaansa muuttuvan maailman keskellä. Pienen analyysin jälkeen päätimme hieman uudistaa lehden ulkoasua, sisältöä ja paperin laatua. Toivomme myös, että lehden lukijat hyödyntävät entistä paremmin lehden varsin monipuolisia kotisivuja. Odotamme palautettasi. Onnistuiko uudistus?

Raija Ahvenainen-Rantala
päätoimittaja, TkT