8 Suurimmat terveysriskit?

Kehittyvä Elintarvike -lehti kysyi ravitsemuksen ammattilaisilta, mitkä ovat suurimmat terveysriskit ja parhaat keinot välttää niitä. Näin he vastasivat:

Pia Charpentier
Toiminnanjohtaja, psykologi
Elämän Nälkään Ry
Syömishäiriökeskus

1) Mitkä ovat suurimmat terveysriskit Suomessa/Euroopassa?
Terveyttä haittaavat elämäntavat, esim. ravitsemus (ravintoköyhien ruoka-aineiden runsas käyttö; jatkuva laihduttelu), liikunta (liian vähäinen liikunta; liiallinen, pakonomainen liikunta), “nautinto“aineiden väärinkäyttö/ liiallinen käyttö (tupakka, päihteet, sokeri/makeutusaineet) sekä negatiivinen ajattelumalli: itsensä vähättely, tyytymättömyys itseen, itsen/muiden jatkuva syyttely

2) Mitkä ovat parhaat keinot välttää näitä riskejä?
Itsestä huolehtiminen, itsensä arvostaminen, kasvatuksessa lapsen itsetunnon tukeminen.

3) Mistä olet henkilökohtaisesti eniten huolestunut ja mistä löytyvät lääkkeet ko. pulman ratkaisemiseksi?
Työssäni vastaan tulevat pääasiassa syömiseen ja negatiiviseen ajattelumalliin liittyvät ongelmat. Ongelmiin voidaan vaikuttaa mm. antamalla tietoa nuorten kanssa työskenteleville (opettajat, kouluterveydenhoitajat, urheiluvalmentajat, ohjaajat) vanhempia unohtamatta. Tiedon tulee sisältää myös konkreettisia toimintamalleja ongelmatilanteisiin. Tiedonjakamistapoina ovat luennot, keskustelut ja kirjallinen materiaali. Yksinkertaista ratkaisua ei valitettavasti ole.

4) Miten elintarviketuotanto voi edesauttaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?
Keskittymällä ruoan jalostamisessa terveellisyyteen ja laatuun. Lisäaineilla kyllästetyt laihdutustuotteet ohjaavat ihmisiä epäterveellisiin ruokatottumuksiin. Laihdutustuotteet toimivat hyvin tilapäisessä painonpudotuksessa, mutta uskomaton määrä ihmisiä käyttää dieettituotteita lähinnä itsensä huijaamiseen ja syömiseen liittyvien ongelmiensa ylläpitämiseen. Elintarviketuotanto osaltaan pitää yllä naisten uskomusta oman vartalonsa epäsopivuudesta uskottelemalla erityisesti mainonnassaan tuotteittensa tuovan hoikkuuden kautta onnea. Toivoisin elintarviketuotannon ottavan osaltaan eettisen vastuun vakavia ongelmia aiheuttavien mielikuvien ylläpitämisestä.

5) Hyötyvätkö lihavat ja sairaat kevyttuotteista, terveysvaikutteisista elintarvikkeista ja elintarvikkeiden täydentämisestä?
Lihavuuden nykyhoito tarpoo suossa heikkojen hoitotulosten vuoksi. Liikalihavuuteen liittyy usein monenlaisia psyykkisiä komponentteja, jotka jätetään hoitamatta. Hiljattain on onneksi tullut uusia, myös mielen huomioon ottavia lihavuuden hoitomalleja. Paino-ongelmien (todellisten ja kuviteltujen) kanssa painiskelevat ovat alttiita tarttumaan “ihmeratkaisuihin”, jollaisia kevyttuotteiden usein annetaan ymmärtää olevan. Toiveena on laihtumisen aikaansaaminen muuttamatta ruokailutottumuksia, mutta jos terveellinen syöminen on sokerin muuttamista aspartaamiksi, perunalastujen ja makkaran vaihtaminen kevyemmiksi, ei voida puhua ruokatottumusten terveellistymisestä. Kärjistäen voisi sanoa, että kevyttuotteiden avulla syömisongelmaiset voivat edelleen käyttää ruokaa psyykkisten ongelmiensa (epätoivoisena) ratkaisukeinona ja välttää varsinaisten ongelmiensa käsittelemisen. Ihminen pysyy parhaiten terveenä syömällä kunnollista, monipuolista ja puhdasta ruokaa kehon tarpeiden mukaan, joten epätervettä syömistä tukevat erikoisvalmisteet eivät yleisesti edistä terveyttä. Somaattisesti sairailla voi toki olla erityistarpeita, joihin tietyt erityisvalmisteet ovat varmasti hyödyllisiä.

6) Miten huolehdit omasta terveydestäsi?
Pyrin liikkumaan riittävästi ja syömään monipuolisesti — unohtamatta pientä herkuttelua silloin tällöin.

*************
Ulla Leino
Toiminnanjohtaja, MMM
Leipätiedotus

1) Mitkä ovat suurimmat terveysriskit Suomessa/Euroopassa?
Heikko-osaisuuden kasautuminen. Jos ei ole koulutusta, ei ole kiinnostusta oman terveyden ylläpitoon eikä tehdä järkeviä valintoja. Sairastuttua ei mennä lääkäriin ja/tai ei noudateta ohjeita, koska niitä ei koeta omalla kohdalla tärkeiksi. Ravitsemuksen osalta on hörhötietoa runsaasti liikkeellä. Sen torjuminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Ihmiset uskottelevat mielellään itselleen mukavia asioita, eivätkä ole kovin valmiita “parannuksen tekoon”, varsinkaan, jos se vaatii vaivannäköä tai luopumista jostain.

2) Mitkä ovat parhaat keinot välttää näitä riskejä?
Terveystiedon välittäminen “hauskasti”, irti tiukkapipoisuudesta, että ihmiset kiinnostuvat. Vaatii paljon työntekoa, henkilökohtainen vaikuttaminen parasta. Terveystiedon aloittaminen kouluissa on hyvä asia, koska kodeissa ei ilmeisesti juuri sitä enää anneta. Opettajakunnan kirjavuus pitäisi kuitenkin eliminoida.

3) Mistä olet henkilökohtaisesti eniten huolestunut ja mistä löytyvät lääkkeet ko. pulman ratkaisemiseksi?
Yleinen infoähky. Kun kaiken pitää olla myyvää, lehdet repivät tiedonsirpaleista vetäviä otsikoita, joiden alta ei välttämättä paljastu oikea asia, mutta ihmisten ajatukset saadaan sekaisin. Myös funktionaalisia argumentteja on käytetty väärin. Ihmisten käsitykset hämärtyvät tietotulvassa, kun karkitkin ovat terveysvaikutteisia. Lääkkeitä pulman ratkaisemiseksi en tiedä, tienneekö kukaan.

4) Miten elintarviketuotanto voi edesauttaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?
Verotus voisi olla yksi keino. Terveelliset tuotteet (vähärasvaiset, vähäsokeriset, täysjyväiset) voisivat olla halvempia.

5) Hyötyvätkö lihavat ja sairaat kevyttuotteista, terveysvaikutteisista elintarvikkeista ja elintarvikkeiden täydentämisestä?
Kyllä, jos osaavat käyttää oikein, mutta kevyttuotteiden kohdalla on ongelmana niiden maitto. Jos ne eivät tarpeeksi muistuta vanhaa makua, niitä käytetään helposti kaksinkertaisesti. Tällöin hyöty häviää. Lisäksi kevyttuotteissa rasvan metsästyksen ansiosta konsistenssia on rakennettu sokerilla ja makeilla elementeillä, jolloin tullaan viimeaikaiseen keskusteluun glykeemisestä indeksistä ja 2 tyypin diabeteksen kehittymisen vaarasta.

6) Miten huolehdit omasta terveydestäsi?
Yritän parhaani mukaan opetella siirtymään suorittamisesta olemiseen ja elämästä nauttimiseen. Hyvät sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä. Kokonaisvaltainen liikunta, kuten puutarhan hoito, rauhoittaa myös mielen. Hyvä ruoka voi yhtä hyvin olla terveellistä kuin epäterveellistä. Vaatii vain ennakkoluulottomuutta kokeilla ja opetella valmistamaan.

********************
Hannu Mykkänen
Professori, PhD
Kliinisen ravitsemustieteen laitos
Kuopion yliopisto

1) Mitkä ovat suurimmat terveysriskit Suomessa/Euroopassa?
Ravitsemukselliselta kannalta liiallinen energian saanti (tai nykyään ehkä enemmänkin liian vähäinen energian kulutus) ja siitä aiheutuva lihavuus, yleisemmin ruokahuollossa mikrobiologiset riskit. Ongelmat lienevät samoja Suomessa ja Euroopassa/EU-maissa.

2) Mitkä ovat parhaat keinot välttää näitä riskejä?
Lihavuutta voidaan ehkäistä syömällä oikein (ei välttämättä vähemmän) ja liikkumalla enemmän, mikrobiologisia riskejä tunnistamalla riskialttiit ruoat ja ruoanvalmistusmenetelmät, opastamalla ja informoimalla sekä “kansalaisten peruskoulutuksella”.

3) Mistä olet henkilökohtaisesti eniten huolestunut ja mistä löytyvät lääkkeet ko. pulman ratkaisemiseksi?
Ks. edellä

4) Miten elintarviketuotanto voi edesauttaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?
Suomalainen elintarviketuotanto on varsin hyvä: tietotaso korkealla ja vastuuntunto hyvä. Huolta aiheuttavat ehkä pienemmät yritykset, joissa on vähemmän koulutettua työvoimaa ja pienet resurssit.

5) Hyötyvätkö lihavat ja sairaat kevyttuotteista, terveysvaikutteisista elintarvikkeista ja elintarvikkeiden täydentämisestä?
Hyötyvät, mikäli osaavat käyttää tuotteita oikein.

6) Miten huolehdit omasta terveydestäsi?
“Suutarin lapsilla….”

*****************’
Ilkka Rauramo
Pääsihteeri, lääket. kir. tri
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

1) Mitkä ovat suurimmat terveysriskit Suomessa/Euroopassa?
Suomessa ylensyönti, mukavuudenhalu ja väestön ikääntyminen. Eurooppaa kokonaisuutena en niin hyvin tunne, mutta uskoisin että ongelmat ovat samansuuntaiset.

2) Mitkä ovat parhaat keinot välttää näitä riskejä?
Oikean tiedon lisääminen, hömpän erottaminen asiasta, painonhallintaan liittyvät asiat. Eliniän pitenemistä ei voi ehkäistä, mutta omatoimisuuden pituutta lisäävät toimenpiteet ovat merkittäviä, esimerkiksi säännöllisen, riittävän (terveys)liikunnan saaminen jokapäiväiseksi. Terveydenhuoltohenkilöstön aktiivinen valistus ja kannustus tehdä oikeita valintoja.

3) Mistä olet henkilökohtaisesti eniten huolestunut ja mistä löytyvät lääkkeet ko. pulman ratkaisemiseksi?
Mallioppiminen on haaste. Kun vanhemmat ovat ylipainoisia, niin ominaisuus siirtyy helposti lapsille ruokailutottumusten ja ruuan määrien osalta.

4) Miten elintarviketuotanto voi edesauttaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?
Välittämällä tietoa ja tarjoamalla tuotteita tuotteen suuruisissa pakkauksissa. Minua ei kiinnosta ostaa ilmaa, pakkausteknisesti kyseessä on myös ekologia. Mielestäni kalorimäärän ilmoittaminen kaikissa tuotepakkauksissa olisi hyvä. Ravintolat, mm hampurilaispaikat, voisivat ilmoittaa tuotteiden kalorimäärät ruokalistoissaan. Mistähän löytyy ensimmäinen rohkea?

5) Hyötyvätkö lihavat ja sairaat kevyttuotteista, terveysvaikutteisista elintarvikkeista ja elintarvikkeiden täydentämisestä
Toivon, että lihavat hyötyisivät kevyttuotteista. Määrä kuitenkin on ratkaisevin tekijä. Sairaatkin voivat hyötyä kevyttuotteista, esimerkiksi vähäsuolaisista tuotteista. On kuitenkin paljon tauteja, joissa uskon ravinnon merkityksen olevan vähäinen tai sitä ei ole lainkaan.

6) Miten huolehdit omasta terveydestäsi?
Hyöty/terveysliikkumalla, kuntoliikuntaakin harrastan, pysyttelemällä kohtuupainoisena, laiskottelemalla (tapahtuu turhan harvoin).

**********************
Riitta Stirkkinen
Toiminnanjohtaja, ETM, KtaO
Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry

1) Mitkä ovat suurimmat terveysriskit Suomessa/Euroopassa?
Ylipaino ja sen mukanaan tuomat liitännäissairaudet, kuten sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

2) Mitkä ovat parhaat keinot välttää näitä riskejä?
Kohtuullinen elämä: ruokaa, juomaa, liikuntaa ja muita elämän nautintoja riittävästi ja sopivassa suhteessa toisiinsa.

3) Mistä olet henkilökohtaisesti eniten huolestunut ja mistä löytyvät lääkkeet ko. pulman ratkaisemiseksi?
Olen eniten huolestunut lasten ja nuorten terveydestä. Erityisesti lapset pulskistuvat. Myös hampaiden reikiintyminen näyttäisi pitkän suotuisan kehityksen jälkeen taas kääntyneen kasvuun. Lääkkeet löytyvät ennen muuta kotoa. Vastuu lasten ja nuorten terveydestä on vanhemmilla ja huoltajilla. Lisäksi tarvitaan toimivaa yhteistyötä kodin, päiväkodin, koulujen, urheiluseurojen ja muiden harrastusmahdollisuuksien välillä laadukkaita terveyspalveluita unohtamatta.

4) Miten elintarviketuotanto voi edesauttaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?
Pitämällä korkeatasoisen suomalaisen peruselintarviketuotannon kunnossa (laatu ja hinta) sekä tuottamalla järkeviä terveyttä edistäviä tuotteita. Äärimmäisen tärkeää olisi palata takaisin kohtuullisiin (normaaleihin?) pakkaus- ja annoskokoihin. Maksit, mäyräkoirat ja muut supertuplajättipakkaukset makeisissa, sipseissä ja juomissa ovat täysin turhia.

5) Hyötyvätkö lihavat ja sairaat kevyttuotteista, terveysvaikutteisista elintarvikkeista ja elintarvikkeiden täydentämisestä?
Terveysvaikutteiset ja täydennetyt elintarvikkeet eivät itsessään paranna kenenkään terveyttä tai sairautta. Osana monipuolista ruokavaliota ne toimivat parhaiten. Kuluttajia on kuitenkin opastettava käyttämään niitä oikein, sillä muuten niistä saatava terveyshyöty menee helposti hukkaan.

6) Miten huolehdit omasta terveydestäsi?
Kun fysiikka on kunnossa, psyykekin jaksaa paremmin.

********************
Auli Suojanen
yksikön johtaja, MMT
Elintarvikevirasto

1) Mitkä ovat suurimmat terveysriskit Suomessa/Euroopassa?
Jos kysytään ravintoon liittyviä terveysriskejä, vastaus on ravitsemukselliset riskit, jotka näkyvät lihavuutena, sydän- ja verisuontitauteina, 2. tyypin diabeteksena, syöpinä ja osteoporoosina. Ruoan lisäksi liikunnan vaikutus on tärkeä. Länsi-Euroopassa ongelmat ovat samoja, lihavuus eritoten. Osteoporoosia ei ole tutkittu vielä monessa maassa. Itä-Euroopassa sydäntaudit ovat nousussa, karies, struumakin lienee ongelma. Ongelmat seuraavat Länsi-Euroopan ongelmia, mutta ovat jäljessä.

2) Mitkä ovat parhaat keinot välttää näitä riskejä?
Yhteiskunta ottaa vastuun kuluttajien/kansalaisten kouluttamisesta ravitsemusasioissa, hyvän aterian malleja suurtalousruokailuun, ja yhteiskunta muilla päätöksillä tukee kuluttajien terveyttä edistäviä ratkaisuja.

3) Mistä olet henkilökohtaisesti eniten huolestunut ja mistä löytyvät lääkkeet ko. pulman ratkaisemiseksi?
Diabetes ja lihavuus. Tiedon kerääminen ja niistä tiedottaminen. Mahdollisesti lihavuuden ehkäisykampanja kuten Pohjois-Karjala projekti.

4) Miten elintarviketuotanto voi edesauttaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?
Kehittämällä terveyttä edistäviä elintarvikkeita ja markkinoimalla niitä kuluttajille ynnä pidättäytymällä rasvaisten, suolaisten yms. elintarvikkeiden voimakkaasta markkinoinnista.

5) Hyötyvätkö lihavat ja sairaat kevyttuotteista, terveysvaikutteisista elintarvikkeista ja elintarvikkeiden täydentämisestä?
Kyllä, jos ymmärtävät kokonaisuuden. Kevyttuotteet ovat olleet kauimmin markkinoilla ja niiden ymmärretään olevan vähäenergisempiä vaihtoehtoja. Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden viidakko on vaikea. Täydentämiseen tarvittaisiin paremmat viestit kuluttajille, koska on sekä kansanravitsemuksen kannalta tarpeellista täydentämistä (jodi ja D-vitamiini), vaihtoehdon tarjoavaa täydentämistä (kalsium soijavalmisteista, C-vitamiini omenamehuissa) että täysin kaupallista täydentämistä (12 vitamiinin mehut, makeisten vitaminointi yms).

6) Miten huolehdit omasta terveydestäsi?
Koetan liikkua riittävästi, varata vapaa-aikaa itselleni, syödä suositusten mukaan ja estää painonnousua.

********************
Ulla Tähtinen
tuotekehityspäällikkö, FM
Lännen Tehtaat Oyj Apetit

1) Mitkä ovat suurimmat terveysriskit Suomessa?
Sydän- ja verisuonitaudit ja enenevässä määrin aikuisiän diabetes. Myös osteoporoosista ennustetaan tulevan kansantauti Euroopassa.

2) Mitkä ovat parhaat keinot välttää näitä riskejä?
Tärkeintä on kokonaisvaltainen elintapojen hallinta, terveellinen, runsaasti kasviksia sisältävä ruokavalio ja säännöllinen liikunta.

3) Mistä olet henkilökohtaisesti eniten huolestunut ja mistä löytyvät keinot ko. pulman ratkaisemiseksi?
Olen huolissani erityisesti nuorten ruokailutavoista. Lisäksi he liikkuvat vähemmän kuin aiemmat ikäpolvet. Yhteiskunnalliset valistuskampanjat tulisi kohdistaa juuri nuoriin, koska he eivät vielä itse osaa kantaa huolta omasta terveydestään.

4) Miten elintarviketuotanto voi edesauttaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?
Elintarvikkeen tuotekehityksessä voidaan ottaa huomioon ravitsemustekijät ja siten edistää terveellistä ruokavaliota. Tärkeää on asiallisen tuotetietouden antaminen pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa. Yhteiskunnallinen valistus ja elintarviketuotannon tiedottaminen pitäisi olla yhdenmukaista.

5) Hyötyvätkö lihavat ja sairaat kevyttuotteista, terveysvaikutteisista elintarvikkeista ja elintarvikkeiden täydentämisestä?
Terveysvaikutuksia haettaessa ihminen on nähtävä kokonaisuutena. Terveys on monen osatekijän summa. Yksittäiset tekijät ruokavaliossa eivät pysty parantamaan jo tapahtunutta vahinkoa. Tietenkin aina kannattaa valita terveellisempi vaihtoehto.

6) Miten huolehdit omasta terveydestäsi?
Liikun paljon ja syön ainakin 500 grammaa kasviksia päivässä.