44 Pakkausinnovaatioiden avulla menestykseen

Kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa pakkausala joutuu vastaamaan lukuisiin tiukkoihin haasteisiin. Muuttuvien ja entistä pirstaleisimpien markkinoiden vaatimukset on kyettävä kohtaamaan yhä nopeammin, joustavammin ja kannattavammin. Tätä taustaa vasten ruodittiin pakkausmerkintäasioita ja uusia innovaatioita kahdessa Suomen Pakkausyhdistyksen (SPY) järjestämässä tilaisuudessa keväällä 2004.

Uusimpia innovaatioita pakkausalalla ovat RFID -teknologia, älypakkaukset ja digipainatus. Myös materiaalipuolella, niin polymeereissä kuin kuitupohjaisissakin materiaaleissa, tapahtuu koko ajan kehitystä. Kuulijan paikalla istuvana vahvistuikin käsitys siitä, että uusien materiaalien kehitykseen liittyvää nano-tasolle menevää perustutkimusta todella tarvitaan uusien teknologiahyppäysten löytämiseksi pakkausalalla. Muun muassa RFID- ja älypakkausteknologia, eli erilaiset pakkauksen kunnosta ja tuotelaadusta kertovat indikaattorit, tulee yhdistää samaan teknologiaan. Tämä ei onnistune ilman uusia materiaaleja.

Biomateriaalitkin kiinnostavat yrityksiä, mm. kartongin päällystyksessä, mutta toistaiseksi ne ovat liian kalliita. Niin sanotuissa syötävissä pakkauksissa ei ole myöskään tapahtunut läpimurtoa. Aihettahan on tutkittu Suomessakin useammassa tutkimuslaitoksessa jo yli kymmenen vuotta.

SPY:n tilaisuudessa keskusteltiin myös termistä ”syötävä pakkaus”. Jos se on erillinen kääre tai pussi elintarvikkeen ympärillä, tarvitsee tuote vielä hygieenisen suojan. Tällaisilla materiaaleilla ei liene olemassa kovin suurta kysyntää. Sen sijaan ns. päällysteknologialla, jolloin syötävä kerros on osa tuotetta (esimerkkinä suklaakuorrutus jäätelöpuikon päällä), on huomattavasti suuremmat teknologiset mahdollisuudet.

RFID -teknologia kehittyy

Etätunnistimilla eli RFID -tunnistimilla (radio frequency identification) on kehityspäällikkö Kristiina Metson (EAN Finland Oy) ja tuotepäällikkö Petteri Strömbergin (UPM Rafsec) mukaan avautumassa suuret markkinat erityisesti sähköisessä tuotekoodauksessa (electronic product code, EPC), kunhan hinnat putoavat ja standardointi ja suorituskyky kehittyvät. EPC tulee vähittäiskaupassa ensin käyttöön jakelussa ja logistiikassa. Nähtäväksi jää, kuinka kauan menee, että EPC korvaa viivakoodietiketit kokonaan.

Digipainatus edistää täsmäviestintää

Tuotepakkaus on myös viestinnän ”käyttöliittymä”, totesi toimitusjohtaja Mauri Reinilä Kotkan Kirjapainosta. Tällä hetkellä pakkaus viestinnän välineenä on vielä tietoteknisesti vähän kehittynyt ja hyödynnetty, mutta jatkossa pakkauksista tulee yksilöitä. Tänä päivänä ollaan menossa yhä enemmän kappalemääristä kohti asiakkuuksia. Pakkauskotelo on saamassa aivan uuden merkityksen esimerkiksi tuotelanseerauksissa, messuilla ja näytöksissä, myynninedistämisessä ja koemarkkinoinnissa.

Digipainatus mahdollistaa kaiken tämän. Digipainatuksella pakkaukseen sisällytettävä viesti saadaan mahdollisimman lähellä suoritusta, jolloin viestistä tulee tarkempi ja se uppoaa kohderyhmään paremmin.

StoraEnso ja Kotkan Kirjapaino ovat tehneet yhteistyötä digipainatuksen tuomiseksi pakkausalalle. StoraEnso on tutkinut ja kehittänyt sitä, ja Kotkan Kirjapaino on ollut mukana käytännön toteutuksessa. Digipainatuksen kapasiteetti on lisääntynyt, ja se ei enää ole ongelma kuten aikaisemmin.

Polymeeritekniikka tuo uusia mahdollisuuksia

Professori Jukka Seppälä (Helsingin Teknillinen korkeakoulu) loi uutta uskoa siihen, että polymeeritekniikan puolella on mahdollisuus vielä löytää ja on jo löydettykin uusia materiaaleja, joita ei vielä ole käytössä elintarvikkeiden pakkausmateriaaleissa. Ne saattaisivat avata aivan uusia ulottuvuuksia, kun funktionaalisia ja älykkäitä materiaaleja kehitetään.
Uusilla polymerointitekniikoilla, erityisesti ”elävällä polymeroinnilla” voidaan tehdä uusia rakenteita ja uusia ominaisuuksia vanhoista lähtöaineista. Elävien polymerointitekniikoiden soveltamisessa onkin maailmalla menossa tällä hetkellä boomi.

Polyolefiineistakin on saatu kehitettyä aivan uusia laatuja. Niiden adheesiota, maalattavuutta ja läpäisevyysominaisuuksia on muutettu kytkemällä niihin funktionaalisia ryhmiä. Uusilla katalyysimenetelmillä yhdistettynä uuteen prosessointitekniikkaan saadaan aikaiseksi räätälöityjä materiaaleja.

Seppälä korosti, että polymeroinnissa käytettävät katalyytit ovat nanotehtaita. Polymeereihin muodostettava adaptiivisuus ja älykkyys ovat paljolti sidoksissa nanotekniikoiden hallintaan.

Raija Ahvenainen-Rantala