44 EU panostaa kuitupakkausten kehittämiseen

Kuluvan vuoden kesäkuussa käynnistyi laaja eurooppalainen SUSTAINPACK -tutkimusprojekti, jossa kehitetään uudentyyppisiä, kestävän kehityksen periaatteilla toteutettavia kuitupohjaisia pakkausratkaisuja elintarvikekäyttöön.

VTT osallistuu tähän EU:n 6:nnen puiteohjelman integroituun hankkeeseen, jonka nimi kokonaisuudessaan on Innovation And Sustainable Development In The Fibre Based Packaging Value Chain. Hanke kuuluu Nanoteknologia ja -tieteet, älykkäät multifunktionaaliset materiaalit, uudet tuotantoprosessit ja laitteet -tutkimusohjelmaan. Integroidut hankkeet ovat 6:nnrn puiteohjelman suuria tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on lisätä Euroopan kilpailukykyä yhdistämällä hyvien tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja tulosten hyödyntäjien taidot Euroopassa.
Kyseessä on suurin EU:n koskaan rahoittama pakkausalan tutkimusprojekti. Tämän neljä vuotta kestävän ja 30 miljoonan euron projektin koordinaattori on STFI-Packforsk Ruotsista, ja siihen osallistuu kaikkiaan 35 partneria 13 EU-maasta. Partnereina on yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden lisäksi edustettuna metsäteollisuus, pakkauksia valmistava teollisuus, painatuslaitteita valmistava teollisuus sekä kauppa.
Projektin taustalla on näkemys, että uusiutuvia luonnonvaroja hyväksikäyttävät kuitupohjaiset pakkaukset yleistyvät elintarvikesovelluksissa tulevina vuosina. Tavoitteiltaan haasteellisen projektin aihepiiri on laaja ja projekti vaatii runsaasti tutkimuspanostuksia.

Hankkeella monipuoliset tavoitteet

SUSTAINPACK -projektin päätavoitteena on kehittää uudentyyppisiä, kuitupohjaisia pakkausratkaisuja lähinnä elintarvikekäyttöön. Elintarvikepakkaukselle asetetut vaatimukset edellyttävät kehitettäviltä pakkauksilta mm. taloudellisuutta, tehokasta mekaanista suojaa, materiaalin hyvää muotoiltavuutta sekä materiaaliin sisällytettyjä suojakerroksia mm. kaasuja, rasvaa ja valoa vastaan. Lisäksi pakkauksissa tarvitaan menetelmiä pakkauksen sisältämän tuotteen tietojen hyödyntämiseen ja kykyä kommunikoida pakatun tuotteen laatuvaihteluista.
Tutkimuksen suuntaamiseksi oikein projektissa selvitetään laajasti markkinoiden tarpeet ja odotukset kuitupakkauksilta. Kaupallistamisen edistämiseksi projektissa toteutetaan myös demonstraatioita kehitettävistä ja kehitetyistä pakkausratkaisuista. Projekti koostuu kuudesta toisiaan täydentävästä osaprojektista keskittyen:
• Teknologiakartoitukseen
• Kuitujen muokkaukseen mm. kartongin mekaanisten ominaisuuksien parantamiseksi
• Kuitupohjaisten komposiittirakenteiden kehittämiseen
• Kartongin pinnoitukseen mm. materiaalin kaasusuojausominaisuuksien parantamiseksi
• Kuitupohjaisen materiaalin muotoiltavuuden lisäämiseen
• Kommunikoivien, kuitumateriaaliin liitettävien pakkausratkaisujen kehittämiseen
VTT osallistuu aktiivisesti osaprojekteihin 1 ja 6. Jälkimmäisessä VTT kehittää uusia, materiaaliin sisällytettyjä tai painettavia älypakkausratkaisuja mm. tuotteen kunnon, alkuperän tai aitouden havainnoimiseksi ja tiedon automaattiseksi välittämiseksi jakeluketjussa.

Kotimainen tukiverkostoprojekti

VTT on parhaillaan käynnistämässä kansallista tukiverkostoprojektia SUSTAINPACK -projektissa tuotettavan valtaisan tietomäärän mahdollisimman tehokkaan jakelun varmistamiseksi myös kotimaiselle teollisuudelle.
Osallistuvat yritykset voivat olla aktiivisesti vaikuttamassa ja varmistamassa, että VTT:n työ projektissa on yritysten näkökulmasta oikeansuuntaista. Yritykset saavat tietoa projektin kulusta ja tuloksista jatkuvasti sekä mahdollisuuden osaprojektissa 1 rakennettavien demonstraattoreiden toteuttamiseen mielenkiintonsa puitteissa.

Eero Hurme
VTT Biotekniikka

Lisätietoja: Hannu Linna, VTT Tietotekniikka, hannu.linna (at) vtt.fi, Eero Hurme, VTT Biotekniikka, eero.hurme (at) vtt.fi, www.sustainpack.com