KE 3/2010, s. 43 Ekologista tehokkuutta ammattikeittiöiden puhtaanapitoon

Perinteisesti ammattikeittiöitä on totuttu pesemään runsaalla vedellä ja monenlaisilla pesuaineilla, joiden pH-arvot vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan. Mikrokuitusiivouksella voidaan keventää sekä työntekijöitten että ympäristön rasitusta.

Ammattikeittiön siivousprosessin keskeisiä menetelmiä ovat kuivat, nihkeät, kosteat ja märät menetelmät. Lisäksi voidaan luetella lakaisu, harjaus, imurointi, pyyhintä, pesu, höyrypesu, huuhtelu, neutralointi, kuivaaminen, desinfiointi ja tahranpoisto.

Perinteisen käsityksen mukaan vesi on olennainen osatekijä puhdistuksessa. Vesi ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan lian hajottamiseen ja pilkkomiseen tarvitaan puhdistusainetta. Puhdistusaine parantaa lisäksi veden puhdistuskykyä pienentämällä pintajännitystä. Puhdistusta edistää myös mekaniikka eli hankaustyö sekä lämpötila.

Veden ja pesuaineiden käytön vähentäminen siivoustyössä on tullut aiempaa tärkeämmäksi ympäristönäkökulman vuoksi. Ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi siivousmenetelmien kehittämisen yhtenä tavoitteena on vähentää työkyvyttömyyden aiheuttamaa ennenaikaista eläkkeelle jääntiä. Tavoitteen saavuttaminen tuottaa työnantajalle ja työntekijälle useita hyötyjä: työntekijän hyvinvointi, palvelutuotannon jatkumisen varmistaminen ja työkyvyttömyydestä aiheutuvien kustannusten hallinta.

Mikrokuitusiivous vähentää veden käyttöä

Mikrokuitusiivous perustuu mikrokuitumateriaaliin, josta on valmistettu kaikki käytettävät siivousliinat ja siivousmopit. Tärkeimpänä puhdistavana ominaisuutena on mikrokuitu – ei pesuaine, ei vesi, eikä mekaaninen työ.

– Mikrokuidun nihkeys on tärkeä tekijä pintojen puhdistumisessa, ja oikean nihkeyden oppii parhaiten tuottamaan välineeseen kokemuksen kautta, toteavat siivousmenetelmää kokeilleet työntekijät Malmin sairaalan ravintokeskuksessa.
He kertovat havainneensa pintojen puhdistuneen pikku hiljaa eli pinttynyt lika alkaa irrota, kun mikrokuitusiivousta jatketaan. Mikrokuitusiivous on mahdollistanut jopa yhden siivouskerran vähentämisen ravintokeskuksen viikkorutiineissa.

Työntekijät myös kuvaavat menetelmää kevyemmäksi kuin perinteinen runsaalla vedellä tapahtuva pesu, koska heidän ei tarvitse nostella raskaita vesiämpäreitä eikä puristaa käsin siivousliinoja ja moppeja.

Ruotsissa on tehty useita tutkimuksia mikrokuidun puhdistusominaisuuksista. Tutkimustulosten perusteella nihkeä mikrokuituliina puhdistaa pintoja yhtä hyvin kuin pesuaineella tai desinfiointiaineella kostutettu siivousliina. Malmin sairaalan ravintokeskuksessa otetut pintapuhtausnäytteet osoittavat myös, että mikrokuitusiivouksella saavutetaan hyvä puhtaustulos ammattikeittiössä.

Mikrokuitusiivous parantaa ergonomiaa

Käyttämällä oikein säädettyjä varsia työvälineissä säästytään kurkottelulta, kyykistelyltä ja muilta hankalilta työasennoilta. Ergonomia toteutuu mikrokuitusiivouksessa hyvin, kun työntekijä muistaa säätää käytössä olevat välineet oman pituutensa ja työtehtävän mukaisesti.

Ravintokeskuksen työntekijät ovat oivaltaneet työtä helpottavia uusia tapoja, esimerkiksi puhdistettavaan tilaan ensiksi tehtävä kostutuskierros, jossa pinttyneisiin kohtiin sumutetaan suihkepullosta kosteutta ja annetaan hetki vaikuttaa. Puhdistustyö sujuu kevyemmin, kun tahrakohtia ei tarvitse hangata.

Mikrokuitusiivous edistää myös työturvallisuutta ammattikeittiössä. Lattioilla ei lainehdi puhdistusaineita eikä vesilammikoita, joten liukastumisvaara pienenee. Pesuaineiden käyttömäärää voidaan myös vähentää huomattavasti, joten kemiallinen kuormitus pienenee. Mikrokuitumenetelmään siirtyminen tuottaa monia hyötyjä, vaikka alkupääomaa tarvitaankin riittävän moppi- ja liinavalikoiman hankkimiseen.

Leila Korhonen
ruokapalvelupäällikkö
Palmia

Artikkeli perustuu kirjoittajan ja Tuusulan kunnan ruokapalveluohjaaja Kirsi Hanskin ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Työn tarkoituksena oli lisätä valmiuksia ammattikeittiöiden siivousmenetelmien kehittämiseen ekologisempaan ja ergonomisempaan suuntaan.

Muut teemajutut samasta lehdestä :