38 Terveyttä ohjelmoidaan varhaislapsuuden ravitsemuksella

Äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvalmisteet ja lastenruoat ovat lapsille tarkoitettuja erityisruokavaliovalmisteita. Niiden tuotekehitystä ohjaa tavanomaisia elintarvikkeita tarkempi lainsäädäntö, joka koskee sekä raaka-aineiden puhtautta että tuotteiden koostumusta.

Lainsäädännön lisäksi tuotekehityksessä on huomioitava ravitsemussuositukset, lapsen muuttuvat ravitsemukselliset tarpeet sekä fysiologiset ja syömiseen liittyvät valmiudet.
Tuotekehityksessä seurataan tarkkaan myös lasten ravitsemuksen ja ravitsemustutkimuksen parissa työskentelevien asiantuntijaryhmien kannanottoja ja tutkimustuloksia. Tavoitteena on tarjota pienelle ihmiselle ensimmäisestä ateriasta lähtien joka päivä maistuvaa, monipuolista ja ravitsemuksellisesti täysipainoista ruokaa kasvun ja kehityksen tueksi.

Suotuisat bakteerit tunnettu pitkään

Äidinmaito on parasta ja ensisijaista ravintoa pienelle lapselle. Se sisältää D-vitamiinia lukuun ottamatta kaikkia lapsen tarvitsemia ravintoaineita. Äidinmaidon mukana imeväinen saa lisäksi monia tärkeitä suojatekijöitä, jotka suosivat terveyttä edistävän bakteerikannan muodostumista suolistossa.
Vastasyntyneen vielä kehittymätön puolustusjärjestelmä on altis infektiotaudeille ja myöhemmin atooppisen reaktiotavan kehittymiselle. Suolistoon muodostuvalla bakteerikannalla on siksi merkittävä rooli puolustusjärjestelmän kypsymisessä. Terveellä, äidinmaitoa saavalla lapsella jopa 90 prosenttia suoliston bakteereista on hyödyllisiä bifidobakteereita.
Äidinmaitoa saavan imeväisen suoliston bifidobakteerivoittoisuus todettiin ensimmäisen kerran jo 1800-luvun lopussa, mutta vasta noin 50 vuotta sitten tutkijat ymmärsivät äidinmaidon prebioottisten oligosakkaridien yhteyden suolistomikrobistoon.
Tutkimuksissa havaittiin myös, että äidinmaitoa ja korviketta saaneiden lasten suolistomikrobistot erosivat toisistaan. Äidinmaidonkorviketta saaneiden lasten suolistossa oli vähemmän bifidobakteereita ja laajempi kirjo muita bakteereita. Näiden havaintojen pohjalta Nutrician prebiootteihin liittyvä tutkimustoiminta käynnistyi noin 15 vuotta sitten.

Vaikutuksiltaan äidinmaidon kaltainen prebioottiseos

Äidinmaidon prebioottisten oligosakkaridien analyysien, kokeellisten laboratoriotutkimusten ja eläinkokeiden avulla luotiin Nutrician patentoima prebioottiseos Immunofortis“. Seos sisältää 90 % lyhytketjuisia galakto-oligosakkarideja ja 10 % pitkäketjuisia frukto-oligosakkarideja. Seoksen molekyylikoon jakauma on äidinmaidon oligosakkaridien kaltainen, samoin kliinisissä tutkimuksissa todetut vaikutukset.
Prebiootit muokkaavat suoliston bakteerikoostumusta edulliseen suuntaan, huolehtivat suoliston limakalvon kunnosta, estävät haitallisten bakteerien pääsyä elimistöön, tukevat lapsen puolustusjärjestelmän kehittymistä ja ohjaavat sitä oikeaan suuntaan.
Prebioottien saannin havaittiin tutkimuksissa myös vähentävän infektioita, pienentävän allergioiden kehittymisen riskiä kuvaavia markkereita, vähentävän allergisten iho-oireiden esiintyvyyttä sekä pehmentävän lapsen ulosteen koostumusta. Uuden ainesosan hyväksyminen äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden valmistukseen vaatii hyötyjen lisäksi tieteellistä näyttöä myös turvallisuudesta ja hyvästä siedettävyydestä.

Tutkimuksesta tuotteeksi 1990-luvun lopussa

Kun elintarviketurvallisuusviranomaiset olivat hyväksyneet prebioottiseoksen käytön, lähdettiin ensimmäistä tuotetta tuomaan markkinoille 1990-luvun lopussa Euroopassa. Ensimmäinen Suomessa myynnissä oleva tuote lanseerattiin 2003 ja vuonna 2004 aloitettiin tuotekehitys UHT-menetelmällä Turengissa valmistettujen käyttövalmiiden tuotteiden osalta.
Tuotekehityksestä Suomessa yhteistyössä Nutricia Babyn ja Nutrician kansainvälisen tuotekehityksen kanssa vastasi vastaava tuotekehittäjä Pia Ollikainen Valiolta. Prebioottien lisäksi äidinmaidonkorvikkeisiin lisättiin myös muita lisääntyneen tutkimustiedon valossa lapselle hyödyllisiä ainesosia kuten pitkäketjuisia monityydyttymättömiä rasvahappoja ja nukleotideja. Samalla Nutricia ensimmäisenä Suomessa ikävaiheisti korvikkeensa vastaamaan paremmin kehittyvän lapsen ravitsemuksellisia tarpeita eri ikävaiheissa.
– Tutteli-äidinmaidonkorvikkeiden tuotekehitys on jatkunut kautta vuosikymmenten yhteistyössä lastenravitsemuksen asiantuntijoiden kanssa. Äidinmaidon puuttuessa ajan tasalla olevien ja lapsen kasvua parhaalla mahdollisella tavalla tukevien tuotteiden tuotekehitys vaatii asiantuntemusta, taustatutkimusta ja prosessien hallintaa, Pia Ollikainen toteaa.

Puhtaat ja turvalliset raaka-aineet

Äidinmaidonkorvikkeen tuotekehityksessä on kiinnitettävä huomiota myös raaka-aineiden puhtausvaatimuksiin, ravintoaineiden pitoisuuksien säilymiseen, tuotteiden ehdottomaan turvallisuuteen ja tasaiseen laatuun. Tämä vaatii runsaasti taustatyötä ja riittävästi koeajoja ja analyysejä valmiista tuotteista.
Tuotekehitysprosessi alkaa reseptin huolellisesta suunnittelusta ja laskennasta, raaka-ainetoimittajien valinnasta sekä raaka-aineiden koe-erien tilaamisesta. Tämän jälkeen suoritetaan tehtaalla reseptin viimeistelyyn ja tarkistukseen tarvittava määrä pilottimittakaavan koeajoja ja analysoidaan saadut näytteet ravitsemuksellisen, mikrobiologisen ja aistinvaraisen laadun osalta. Pilottien jälkeen ajetaan vielä koeajoja tehdasmittakaavassa ja analysoidaan tuotteiden säilyvyyttä ennen tuotannon käynnistämistä.
– Prebioottien lisäyksessä haasteelliseksi ennakoitiin mahdollista UHT-prosessissa tapahtuvaa Maillardin-reaktiota. Koeajoissa kuitenkin havaittiin, ettei tuote ruskettunut entistä voimakkaammin. Valmistuksessa käytetty, riittävän nopea kuumennus ei onneksi kiihdyttänyt reaktiota, Pia Ollikainen kertoo.
Vuoden 2005 keväällä prebiootit tulivat Nutrician käyttövalmiisiin äidinmaidonkorvikkeisiin ja vieroitusvalmisteisiin, 2006 ensimmäisiin velleihin ja 2007 imeväisille tarkoitettuihin erityisvalmisteisiin.

Sinikka Saikkonen
ravitsemusasiantuntija, ETM
Nutricia Baby Oy
sinikka.saikkonen (at) nutriciababy.fi

Viitteet saatavissa kirjoittajalta tai toimituksesta.

KAINALO: Uudet ravitsemussuositukset lisäruokien aloittamisesta

Eurooppalainen lasten ravitsemuksen asiantuntijaelin ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) julkaisi alkuvuodesta uudet ravitsemussuositukset lisäruokien aloittamisesta terveillä eurooppalaisilla pikkulapsilla.
Sen suositukset on tarkoitettu paitsi eurooppalaisen lainsäädännön ja paikallisten suositusten pohjaksi myös ohjeeksi lasten ravitsemuksen kanssa työskenteleville terveydenhuollon asiantuntijoille ja elintarvikealan yrityksille.
Lisäruokien oikea-aikainen aloittaminen on tärkeää sekä riittävän energian ja ravintoaineiden saannin, normaalin kasvun ja kehityksen että myöhempien terveyshyötyjen kannalta. Lisäruokien tarjoaminen edistää ruoansulatuskanavan kypsymistä, kehittää syömään oppimiseen ja puheen kehitykseen tarvittavaa suun hienomotoriikka sekä tukee sietokyvyn kehittymistä elimistölle vaarattomille ruoan antigeeneille.
Lisäruoat totuttavat lasta myös uusiin makuihin ja edistävät monipuolisten ja terveellisten ruokatottumusten omaksumista. Toisaalta liian aikainen tai myöhäinen lisäruokien aloittaminen voi lisätä allergioiden, keliakian tai diabeteksen riskiä.

Oikea-aikaisuus ja monipuolisuus tärkeää

Lisäruokien aloittamista suositellaan äidinmaidon rinnalla 4–6 kuukauden iässä. Entisten ns. yleisesti allergisoivien ruoka-aineiden (mm. kalan, kananmunan ja sitrushedelmien) välttämistä tai aloituksen siirtämistä varmuuden vuoksi ei suositella. Tutkimuksissa välttämisruokavalioista ei ole havaittu olevan hyötyä allergioiden tai ihottumien ehkäisyssä.
Lasten kasvisruokavaliota tulee täydentää päivittäisellä noin 5 desilitran annoksella äidinmaitoa tai äidinmaidonkorviketta sekä maitovalmisteiden käytöllä. Vegaaniruokavaliota asiantuntijat eivät suosittele imeväisille ja leikki-ikäisille lapsille.
Uudet suositukset ovat hyvin linjassa suomalaisten sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2004 julkaisemien imeväis- ja leikki-ikäisten lasten ravitsemussuositusten kanssa.