36 Vastuullinen keittiö ruokakulttuurin edistämisohjelma vuoden 2010 teema

Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma (Sre) herättelee suomalaisia miettimään mitä, millä seurauksilla ja millä mielellä he syövät. Vuonna 2009 puhuttiin syömisen tunnelmasta ja erityisesti yhdessä syömisestä. Vuoden 2010 aikana pohditaan syömisen seurauksia ja kestävää kehitystä. Tämä vuosi onkin vastuullisen keittiön teemavuosi.

Nykyinen elämäntapamme on muutoksessa, kestävän kehityksen mukaisista valinnoista on tulossa trendikästä ja haluttavaa, mutta myös välttämätöntä. Ruoka muodostaa yksityisen kulutuksen ympäristövaikutuksista kolmanneksen.

Monet suomalaiset ovat viimeisen vuoden aikana oivaltaneet ruoan merkityksen osana kestävän kehityksen kokonaisuutta. Meistä useat potevat kuitenkin huonoa omaatuntoa siitä, ettemme tee riittävän vastuullisia valintoja päivittäin. Siksi Sre on päättänyt käynnistää kampanjan kestävän syömisen puolesta. Vuoden aikana halutaan erityisesti helpottaa kuluttajan arkisia ruokavalintoja. Teeman valintaa tukevat myös hallituksen vuonna 2009 tekemät kannanotot asian puolesta, mm. Valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä julkisista valinnoista sekä ilmasto ja energiapoliittinen selonteko

Ympäristöpassi keittiöammattilaisille

Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma on teemavuotensa mukaisesti tuomassa työkaluja kestävän kehityksen tietojen ja taitojen lisäämiseksi sekä kuluttajalle että ammattikeittiöihin. Alan pioneeri ja kestävän ammattikeittiön asiantuntija EkoCentria toteuttaa ideoimansa Ympäristöpassi -hankkeen Sre:n tuella.

Ympäristöpassi edistää julkisen sektorin ruokapalveluhenkilöstön ja elintarvikehankinnoista vastaavien kestäviä toimintatapoja, nostaa alan toimijoiden ympäristöosaamisen tasoa sekä lisää tietoa kestävien valintojen mahdollisuuksista ruokapalveluissa.

Ympäristöpassi pilotoidaan hankkeessa mukana olevien kuntien ruokapalveluhenkilöstön, alan ammatillisen oppilaitoksen opettajien ja opiskelijaryhmien kanssa. Ympäristöpassi-toimintamallin toteuttaminen sisältää verkkopohjaisen osaamistestin sekä tukimateriaali-aineiston.

Ympäristöpassin on tarkoitus jäädä pysyväksi työkaluksi. Se nivotaan esimerkiksi osaksi alan koulutusta, ja sen voi jatkossa suorittaa myös muilla tavoin.
Sre jatkaa työtä arvostuksen kohottamiseksi, nostaa vuoden aikana sesonkeja, puhuu lähi- ja luomuruoan puolesta sekä panostaa kouluruokailun parantamiseen.

Viime vuonna aloitetut ruokakulttuurin alueelliset tapahtumat jatkuvat tämän vuoden puolella. Alkuvuodesta tiedotetaan vastuullisuusteeman mukaisista toimista sekä mm. siitä, miten ruokapuhe elää netissä.

Marja Innanen
pääsihteeri
Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma
marja.innanen(at)mmm.fi
www.sre.fi

********************
Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman hankkeet 2009–2010

KESTÄVYYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIKEITTIÖISSÄ

Ympäristöpassi -hanke, jota vetää EkoCentria.

KOULURUOKAILUN KEHITTÄMINEN

SMACK – med smak för livet
Vaikutetaan ruokalistaan, henkilöstöön ja vanhempiin ja käytetään kokeellista, makuihin ja aisteihin perustuvaa Sapere-menetelmää. Hankkeen toteuttaa Finlandssvenska Marthaförbundet.

Kouluruoka tutuksi lasten ja nuorten vanhemmille

Vanhempainilloissa järjestetään ruokajuhla, joka voidaan konseptoida ja levittää tulevaisuudessa koko maahan. Sillä pyritään ohjaamaan lasten ja nuorten ruokatottumuksia parempaan suuntaan. Hankkeesta vastaa Tampereen Ateria.

Hyvän mielen ruoka

Hyvän mielen ruokailtoja alakoululaisten vanhemmille. Kärkenä on kasvisten kulutuksen lisääminen ja vanhempien vastuu lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hankeaineistot tehdään yhteistyössä Kotimaiset Kasvikset ry:n, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen Terveyttä kasviksilla -kampanjan kanssa. Hankevetäjänä on Maa- ja kotitalousnaisten Keskus.

Maistuvaa ja terveellistä ruokaa koululaisille

Sydänliiton hanke tarjoaa ruokapalveluiden ammattilaisille keinoja valmistaa maukasta ja terveellistä ruokaa ja puhuttelee aikuisia kunnon ruoan ja yhdessä syömisen arvostamiseksi. Tässä hyödynnetään Sitran rahoittaman Järkipalaa-hankkeen tuloksia ja keinoja.

MAKUKOULU-KONSEPTIN LEVITTÄMINEN

Sapere -menetelmän levittäminen päivähoitoon

Pikkulapsille soveltuvassa menetelmässä lapset tutustuvat erilaisiin ruokiin, niiden alkuperään ja ruokakulttuuriin. Hankkeen toteuttaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Makukoulun ABC – Makukoulun levittäminen alakouluihin

Hankkeen tavoitteena on saada makukoulu pysyväksi osaksi alakoulujen kasvatustyötä. Hankkeen toteuttaa Kotitalousopettajien liitto.

Makukoulu-konseptin levittäminen koulujen kerhotoiminnassa

Kerhokeskuksen hankkeen tavoitteena on tuoda makukoulu ja sapere -menetelmä osaksi koulujen kerhotoimintaa.

RUOAN JA SEN TEKIJÖIDEN ARVOSTUKSEN KASVATTAMINEN

The Veges

The Veges -televisio-ohjelma on innovatiivinen, jännittävä ja Suomessa uusi 4–12-vuotiaille suunnattu konsepti. Lasten ruokaohjelman teemoina ovat peruskeittotaidot, terveelliset valinnat sekä yhdessä tekeminen ja syöminen. Lisäksi laajennetaan ymmärrystä valintojemme vaikutuksesta ympäristöömme. Hankkeen toteuttaa Film Magica.

Koulumarjahanke 2009–2010

Hanke vie oppilaat marjametsiin ja nostaa esiin marjat osana suomalaista ruokakulttuuria. Hankkeen toteuttaa Arktiset Aromit ry.

Sämpyläsäpinät – viljaketju elämään tuoksulla ja tunteella

Päiväkodeissa ja kouluissa järjestettävissä leivontatapahtumissa lapset leipovat itse sämpylöitä ja oppivat samalla viljaketjusta. Hankkeen toteuttaa Maa- ja kotitalousnaisten Keskus.