36 Sydänmerkki-ruokaa palvelutiskistä

Stockmann toi markkinoille tammikuussa 2008 palvelutiskistä myytävän, kaikille hyvinvoinnistaan huolehtiville suunnatun tuotesarjan, jossa on kiinnitetty huomiota energian, rasvan, kovan rasvan, suolan ja kolesterolin sekä kuidun määrään. Stockmann Meals Wellbeing on ensimmäinen palvelutiskistä myytävä valmisruokasarja, jonka seitsemän tuotetta ovat saaneet Sydänmerkki-tunnuksen käyttöoikeuden.

Sarjan tuotekehityksen tavoitteeksi määriteltiin tuottaa kaupallisia tuotteita eri tuoteryhmissä (mm. pääruoat, salaatit) pyrkimyksenä tuotteiden erinomainen maku ja ravitsemuksellinen laatu. Uuden tuotesarjan valikoimaa lähdettiin rakentamaan valitsemalla mukaan tuotteita jo olemasta olevasta reseptiikasta sekä kehittämällä sarjaan uusia tuotteita Stockmannin omissa keittiöissä.
Yksittäisen tuotteen ravitsemuksellisen laadun arvioinnissa nojauduttiin Sydänmerkki-järjestelmän kriteereihin ja viitearvoihin kyseisen tuoteryhmän osalta. Tuotekehityksen tuloksena tuotesarjaan saatiin seitsemän tuotetta, jotka täyttävät valmisruoalle asetetut Sydänmerkki-kriteerit. Ennen vuotta 2008 Sydänmerkki myönnettiin vain pakatuille tuotteille.

Terveellinen valinta helppo tehdä

Sydänmerkki helpottaa terveellisten valintojen tekemistä etenkin palvelutiskillä, jossa tuoteinformaatiota on usein vain niukasti tarjolla ja ratkaisut tuotteiden välillä tehdään useimmiten vasta paikan päällä kulloinkin tarjolla olevan valikoiman mukaan. Kuluttajan näkökulmasta myös selkeä tuotesarja erottelee terveellisemmät tuotteet palvelutiskin muusta tarjonnasta ja tekee terveellisemmän vaihtoehdon valinnan nopeaksi ja helpoksi.
Terveysnäkökulma on merkittävä tekijä kuluttajien elintarvikevalinnoissa, ja terveellisyyteen liittyy merkittävä kysyntäpotentiaali. Valmisruoan suosio jatkaa kasvuaan, minkä vuoksi tuotekehitys uusien terveellisten ja houkuttelevien vaihtoehtojen valmistamiseksi on tärkeää tulevaisuuden kannalta myös yhteiskunnallisesti. Asiakkaalla on oltava mahdollisuus tehdä oman hyvinvointinsa kannalta terveellisiä ruokavalintoja päivittäin.

Terveellisyyteen panostetaan yhä enemmänz

Valmisruoan käyttömäärällä ja käyttötiheydellä on suuri merkitys sille, mikä on tuotteen merkitys ruokavalion kokonaisuudelle. Tämä tekee yksittäisen tuotteen ravitsemuksellisen laadun arvioimisesta haastavaa.
Suuret elintarvikevalmistajat ja kauppaketjut maailmalla ovat lanseeranneet tuotteilleen omia ravitsemuksellisen laadun kriteereitään. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa elintarviketuottajat ja kauppaketjut ovat innostuneet terveellisempien elintarvikkeiden valmistamisesta ja markkinoinnista kuluttajille. Maan suurimmilla kauppaketjuilla onkin omat terveellisemmät tuotesarjansa (esim. Tesco Healthy
Living, Sainsbury´s Be good to yourself) perustuen erilaisiin ravitsemuksellisiin kriteereihin.
Tulevaisuudessa valmisruokienkin ravintoainesisältöä tulee ohjaamaan pitkälti EU:n ravintosisältöprofiili, sillä uuden EU:n lainsäädännön myötä ravitsemus- ja terveysväitteiden esittäminen tuotteissa tulee edellyttämään vaaditunlaisen ravintosisältöprofiilin täyttymisen.

Sydänmerkistä tuotekehityksen suuntaviivat

Valmisruokien ravitsemuksellisen laadun arvioinnin eräänä työkaluna voidaan käyttää yleisesti hyväksyttyjä ja tunnettuja kansallisia merkintäjärjestelmiä, kuten Sydänmerkki -järjestelmää. Vastaavan tyyppisiä järjestelmiä on jo toiminnassa monissa muissakin maissa, kuten Australiassa (Tick -merkki), Kanadassa (Health Check -merkki) ja Ruotsissa (Nyckelhålet -merkki).
Pakatuille valmisruoille Sydänmerkki -kriteerit ovat olleet olemassa järjestelmän käynnistämisestä vuodesta 2000 alkaen. Sydänmerkki-valmisruokien määrä on lisääntynyt voimakkaasti kuluneen vuoden aikana, ja vuoden 2008 alusta alkaen Sydänmerkki -järjestelmä laajeni myös pakkaamattomiin tuotteisiin. Laajennus koskee sellaisia irtomyynnissä olevia tuotteita, joille on järjestelmässä määritelty myöntämisperusteet, eli Sydänmerkki voidaan myöntää myös kaupan palvelutiskiltä myytävälle valmisruoalle.
Palvelutiskiltä myytävän valmisruoan on Sydänmerkin saadakseen täytettävä tuoteryhmäkohtaiset kriteerit (Taulukko). Valmistajilta edellytetään vakioitujen ruokaohjeiden käyttämistä ja käytettävien raaka-aineiden tarkkaa mittaamista, jotta voidaan varmistua Sydänmerkin saaneiden tuotteiden ravintosisällön paikkansapitävyydestä.
Sydänmerkki palvelutiskillä edellyttää lisäksi kaupan sitoutumista asiakkaiden informoimiseen. Palvelutiskistä myytävät Sydänmerkki-tuotteet tulee merkitä selkeästi hintamerkintöihin ja asiakkaiden saatavilla tulee olla lisätietoa käytetyistä ainesosista sekä tuotteiden ravintoarvosta.

Anne-Mari Ottelin
ravitsemusasiantuntija
Stockmann Oyj
anne-mari.ottelin (at) stockmann.com

KAINALO: Kotiruokaa vastaavaa valmisruokaa

Home meal replacement (HMR) -tuotteiden, ominaisuuksiltaan ja laadultaan kotiruokaa vastaavien valmisruokatuotteiden, historia alkoi Yhdysvalloissa.
Suomessa perinteisiä valmisruokateollisuuden tuotteita on ollut tarjolla 1960-luvulta lähtien. HMR-tuotteiden pioneereja olivat grillatut broilerit, joita myytiin eräissä vähittäismyymälöissä jo 70-luvun puolella, mutta varsinaisesti valmiin kotiruoan ajatus rantautui Suomeen vasta 1990-luvun lopussa.
Kuluttajien ruokatottumusten ja ostokäyttäytymisen muuttuessa valmiiden ruokien käytöstä on tullut hyväksyttävämpää ja yhä yleisempää, joka näkyy myös HMR-tuotteiden lisääntymisessä ja valikoiman laajentumisena.
Nykyisin lähes jokaisessa palvelutiskin omaavassa ruokakaupassa on tarjolla itse valmistettua ruokaa tai sinne tuoreena toimitettua ruokaa, josta asiakas voi valita haluamansa kokonaisuuden ja määrän. Tulevaisuudessa perhekoon pieneneminen ja väestön ikääntyminen lisäävät edelleen tarvetta korvata kotona valmistettuja aterioita valmiilla tuotteilla, joka lisää HMR-tuotteiden kysyntää.
Kiireisen arjen keskellä valmisruuat ovat helppo valinta. Yhä useampi syö niitä päivittäin, jolloin yksilön kannalta ei olekaan enää yhdentekevää, mitä ruoka sisältää. Toisaalta tuotteiden ravitsemuksellisen laadun kehittämisellä on myös kansanterveydellinen merkitys.
Kuluttajien terveystietoisuus onkin selkeä trendi, johon myös vähittäiskaupat valmisruokatiskeineen haluavat muun ruoka- ja ateriateollisuuden mukana vastata ja antaa kuluttajille mahdollisuuden valita itselleen sopivat tuotteet.