KE 3/2010, s. 34 MoniQA -verkosto lujittanut yhteistyötä laadun ja turvallisuuden hallinnassa

EU:n rahoittama viisivuotinen MoniQA -huippuosaamisen verkosto (Networks of Excellence, NoE, 2007–2012) on edennyt yli puolen välin. MoniQAssa harmonisoidaan elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden seurannassa käytettyjä menetelmiä.

MoniQA tähtää alan johtavien tutkimuslaitosten, teollisuuden ja pk-yritysten integraatioon. Sen tavoitteena on vähentää niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa käytettyjen elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun analyyttisten tutkimusmenetelmien kirjavuutta.

MoniQA-verkostoa koordinoi tohtori Roland Ernest Poms ICC:stä (International Association for Cereal Science and Technology, Wien, Itävalta). Verkostossa on tällä hetkellä mukana yli 400 asiantuntijaa 35 maasta.

Laaja-alaista toimintaa

Ensimmäisinä kolmena vuotena MoniQA-verkostossa on keskitytty luomaan ja vahvistamaan yhteistyötä jäsenten välillä, tuottamaan konkreettista hyötyä jäsenille ja eri sidosryhmille erilaisten ”tuotteiden” avulla, joita ovat mm. uutisraportit, artikkelit ajankohtaisista elintarviketurvallisuuteen liittyvistä aiheista ja tietokannat.

MoniQA-verkoston yhteistyö on ollut toimivaa ja hedelmällistä. Verkoston aikaansaannoksia ovat mm:

- ISO-työryhmän järjestäminen yhdessä AOCS:n, ICC:n, ISO:n ja CENin kanssa.

- 64 matka-apurahan myöntäminen mm. MoniQA-kursseille ja konferensseihin osallistumista varten. Lisäksi on myönnetty 7 tutkijavaihtoapurahaa.

- Ensimmäisten harmonisoitujen suositusten ja ohjeiden tuottaminen liittyen elintarvikeallergeenien ELISA-pohjaiseen määrittämiseen.

- Liiketoimintasuunnitelma MoniQA-toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi EU-rahoituksen päätyttyä.

- Sopimus vuosittaisten koulutustyöpajojen järjestämisestä Codex Alimentarius -delegaateille.

- Kuuden MoniQA Food Scientists’ training -koulutustyöpajan järjestäminen eri puolilla Eurooppaa.

- MoniQA-tietokantojen käyttäjäystävällisyyden parantaminen.

- Laajentunut yhteistyöverkosto erilaisten EU-projektien ja -aloitteiden kanssa.

- Tieteellisen ICC-MoniQA-julkaisun Quality Assurance and Safety of Crops and Foods lanseeraminen.

- Ajankohtaisten tieteellisten artikkelien julkaiseminen globaaliin elintarviketurvallisuuteen liittyvistä uusista haasteista.

- Ensimmäisen kansainvälisen tieteellisen MoniQA-konferenssin järjestäminen Roomassa lokakuussa 2008. Mukana oli noin 200 osallistujaa.

Tietokannat avataan sidosryhmille

MoniQA -verkosto jatkuu vielä kolme vuotta. Lähitulevaisuudessa on mm. seuraavanlaista toimintaa: – Toisen kansainvälisen tieteellisen MoniQA-konferenssin Emerging and persistent food hazards: Analytical challenges and socioeconomic impact järjestäminen Krakovassa 8–10.6.2010 (lisätietoa aiheesta: http://krakow.moniqa.org/) – MoniQAn menetelmätietokannan avaaminen eri sidosryhmille. MoniQAssa on kehitetty tietokanta elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden ympärille. Tietokannasta löytyy tietoa mm. eri hyödykkeiden EU:ssa havaituista kontaminaateista (EU Rapid Alert System, RASSF), niihin liittyvistä lainsäädännöistä, sekä näytteenotto- ja analyysimenetelmistä. Tietokannasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua sen käyttäjiksi MoniQAn kotisivulla (www.moniqa.org) kohdassa ”the MoniQA Methods Database in Seven Easy Steps”. – Lisätietoa menetelmätietokannasta saa sivulta www.moniqa.org/database; kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen moniqa@moniqa.org, ja projektin liityntäjäseneksi (associate partner) voi ilmoittautua sivulla www.moniqa.org/associates.

Maria Saarela
johtava tutkija
VTT
http://www.moniqa.org/

Aikaisemmin Kehittyvä Elintarvike -lehdessä 3/2007, s. 39.

Muut teemajutut samasta lehdestä :