32 Ympäristöjärjestelmä tarkensi Baco Oy:n työskentelytapoja

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää varten Baco Oy:n piti muun muassa tarkentaa lajitteluohjeita, hankkia uusia säilytysastioita, merkitä jäteastioita uudelleen, järjestää ongelmajätteille ja kemikaaleille asianmukainen varasto, päivittää pelastussuunnitelma ja järjestää ympäristökoulutusta.

Primula-konserniin kuuluva Baco Oy on johtava fast food -leipomotuotteiden, kuten hampurilais- ja hot dog -sämpylöiden valmistaja. ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän hankkiminen oli Bacolle luontainen jatko vuonna 2000 saadulle ISO 9001 -laatujärjestelmälle. Ympäristöjärjestelmä tehtiin yhteistyössä Lassila & Tikanojan kanssa.
ISO 14001 sopii yrityksemme arvomaailmaan, koska haluamme tehdä osamme ympäristön säästötalkoissa ja profiloitua toimialamme ykköseksi. Laatu- ja ympäristöstandardit ovat luonnollinen osa toimintajärjestelmäämme, laatujärjestelmäpäällikkö Katarina Harjunpää ja tekninen päällikkö Heikki Tikka Baco Oy:stä toteavat.
Toiminnan standardointi ja sille saadut sertifikaatit ovat kuluttajille osoitus yrityksen sitoutumisesta kansainvälisiin tuotantotapoihin, mikä puolestaan takaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden.
— Ympäristönhuoltosuunnitelma kattaa Bacon tuotanto-, toimisto- ja varastokiinteistöt. Suunnitelmassa on otettu huomioon jätelaki ja jätehuoltomääräykset sekä mahdollisimman suuri hyötykäyttöaste ja tulevat velvoitteet. Elintarviketeollisuuden tiukat hygieniavaatimukset aiheuttivat haasteita, joihin pystyimme myös vastaamaan, Lassila & Tikanojan ympäristönhuollon asiantuntija Johanna Krabbe sanoo.
Yritys on erikoistunut kiinteistöjen ja laitosten ympäristönhuoltoon ja ylläpitoon. Toimintaan kuuluu asiakkaiden konsultointi ja koulutus standardointi- ja sertifiointihankkeissa.

Sertifikaatista lisäarvoa ja kustannushyötyä

— Järjestelmästä on meille toiminnallista hyötyä, koska nyt meillä on selkeät ohjeet ja pelisäännöt. Markkinoinnissa ISO 14001:tä voi käyttää argumenttina. Taloudellista hyötyä saamme energiansäästöstä. Tehokas lajittelu vähentää jätteiden määrää ja sitä kautta kuljetuskustannuksia ja kaatopaikkamaksuja. Voi sanoa, että ympäristöjärjestelmä auttaa koko tehtaan riskien hallinnassa, Heikki Tikka tiivistää ympäristöjärjestelmän hyödyt.
Bacon henkilökunta on suhtautunut erittäin positiivisesti järjestelmän käyttöönottoon ja koulutukseen.
— Bacossa järjestettiin useita koulutustilaisuuksia, joissa huomasi, että työntekijät olivat innokkaita ja tiedonjanoisia, Johanna Krabbe kiittää.

Yhteistyössä suunnitelmat, oppaat ja koulutus

Ympäristöjärjestelmä valmistui runsaassa puolessa vuodessa Johanna Krabben, Heikki Tikan ja Katarina Harjunpään yhteistyönä.
— Elintarvikeyritysten jätehuollossa on omat erityispiirteensä. Esimerkiksi Bacon taikinajäte kuljetetaan Kirkkonummelle nautojen ruoaksi, leipäjäte menee sipoolaiseen sikalaan. Myös tämä on jätteiden hyötykäyttöä, muistuttaa Johanna Krabbe.
— L&T laati ympäristönhuoltosuunnitelman, ongelmajäteoppaan, lajitteluohjeet ja hankki järjestelmän edellyttämiä jäteastioita. Koulutusta järjestettiin henkilökunnalle muun muassa lajittelusta ja erikoisteemoista kuten ympäristöauditoinnista, Katarina Harjunpää kertoo.
Koulutusta tarvitaan koko ajan lisää, koska lait ja määräykset muuttuvat.
— Nykyaikaisen, ympäristöä huomioivan toiminnan yhtenä kulmakivenä on seuranta. Sen avulla voidaan asioita parantaa ja kehittää edelleen, Krabbe toteaa.

Lisätietoja:
Katarina Harjunpää
Laatujärjestelmäpäällikkö
Baco Oy
katarina.harjunpaa (at) baco.fi

Heikki Tikka
Tekninen päällikkö
Baco Oy
heikki.tikka (at) baco.fi

Johanna Krabbe
Ympäristöhuollon asiantuntija
Lassila & Tikanoja
johanna.krabbe (at) lassila-tikanoja.fi