KE 4/2010, s. 31 Maatalouslaskenta 2010 käynnistyy syyskuussa

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike kerää valtakunnallisessa maatalouslaskennassa tietoja maatilojen ja puutarhojen rakenteesta ja toiminnasta. Maatalouslaskenta 2010 on kaikki Suomen noin 65 000 maatilaa ja puutarhayritystä kattava tilastollinen tutkimus. Maatalouslaskennan tietosisällöstä noin 65 prosenttia saadaan suoraan olemassa olevista rekistereistä, mutta kolmannes tiedoista kerätään viljelijöille suunnattavalla internet-kyselyllä ja täydentävällä puhelinhaastattelulla.

Vuosi 2010 on Suomessa maatalouslaskennan juhlavuosi, jolloin tulee kuluneeksi 100 vuotta maatalouslaskentojen aloittamisesta. Juhlavuotena maatalouslaskennan tiedonkeruu uudistuu. Nyt maatalouslaskennan kyselyyn on ensimmäistä kertaa mahdollista vastata internetissä. Tavoitteena on, että yli puolet viljelijöistä vastaa internetin kautta.

Tiedonkeruu toteutetaan syyskuun 2010 ja helmikuun 2011 välisenä aikana, ja tulokset julkaistaan vuoden 2011 loppupuolella Matilda-maataloustilastopalvelun sivustolla.

Tiedonkeruu ei ole viranomaisvalvontaa, vaan sillä kerätään yleishyödyllistä tietoa. Viljelijöiden antamat tiedot suojataan niin, ettei yksittäisiä tietoja pysty jäljittämään.

Vuoden 2010 maatalouslaskennan projektipäällikkö Jaana Kyyrä kertoo, että maatalouslaskenta toteutetaan samanaikaisesti useimmissa EU-maissa. Suurin osa Maatalouslaskennan kysymyksistä on kaikille EU-maille yhteisiä, mutta osa perustuu kansallisiin tietotarpeisiin. Erityisesti Suomea kiinnostavia kysymyksiä ovat sukupolvenvaihdos, tilojen internet-yhteydet ja tietokoneet sekä energian käyttö maatiloilla. Vuoden 2010 laskennassa on uutena tuotantomenetelmätutkimus, jossa kerätään EU:n laajuisesti tuotantoeläinten hyvinvointiin ja ympäristönsuojeluun liittyvää tietoa.

Tiken tilastojohtaja Johanna Laiho-Kauranne näkee maataloustilastojen merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Uusia tietotarpeita luovat muun muassa maatalouden kehittämiseen, ruuan riittävyyteen, maatalouden ympäristövaikutuksiin, elintarviketurvallisuuteen, energian käyttöön ja uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät haasteet. Tilastoja tarvitaan myös seuraamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Lisätietoja:
www.maatalouslaskenta.fi

Muut teemajutut samasta lehdestä :