KE 3/2010, s. 31 Elintarviketurvallisuus ja omavalvonta tutuiksi yli kielirajojen Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeessä valmistetaan maahanmuuttajille suunnattua, elintarvikehygieniasta ja omavalvonnasta kertovaa DVD-elokuvaa. DVD toteutetaan eri kielillä. Lisäksi samoista aiheista järjestetään tulkattua koulutusta yrityksille, joissa työskentelee maahanmuuttajia.

Agropolis Oy:n ja Hämeen ammattikorkeakoulun hanke Maahanmuuttajien elintarvikeosaamisen parantaminen toteutetaan EU:n ja Hämeen ELY-keskuksen osarahoittamana. Tarkoituksena on syventää ulkomaalaistaustaisten yrittäjien ja henkilöstön elintarvikehygienia- ja omavalvontaosaamista heidän omalla kielellään sekä helpottaa heidän ja elintarvikeviranomaisten välistä yhteydenpitoa.

Syksyllä 2009 Kanta-Hämeessä tehdyn selvityksen perusteella tietoja kaivataan mm. elintarvikelainsäädännöstä ja elintarvikevalvonnasta, elintarvikkeiden käsittelystä, työ- ja käsihygieniasta, puhtaanapidosta sekä omavalvonnan eri osa-alueista. Tulkkausta toivottiin yli 20 kielelle.

Hankkeessa järjestetään syksyllä kaksi maksullista omavalvontaan ja elintarvikehygieniaan pureutuvaa, tulkattua koulutusta Forssan seudulla. Ne tulkataan todennäköisesti venäjäksi. Osallistujat saavat koulutustodistukset, jotka voidaan liittää yrityksen omavalvontaan.

DVD-elokuvan kuvauksista ja teknisestä toteutuksesta vastaa HAMKin Valkeakosken yksikkö. Toivotuimmat kielet ovat turkki ja kiina. DVD-materiaalia voidaan hyödyntää Kanta-Hämeen alueen maahanmuuttajataustaisten yritysten ja henkilöstön omavalvontakoulutuksessa ja omavalvontaan perehdytyksessä. Materiaali on hankkeeseen osallistuville yrityksille maksuton. Myös alueen elintarvikevalvonta voi käyttää materiaalia apuna omassa työssään. Kun hanke päättyy vuoden 2010 lopussa, DVD- materiaalia voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Erja Hujanen, erja.hujanen(at)agropolis.fi

Muut teemajutut samasta lehdestä :