30 Tutkittu ja terveellinen kaura

Kaura, perinneruokaako? Sitäkin, mutta terveystietoinen kuluttaja tuntee kauran ennen kaikkea hyvänä kuitulähteenä nykyaikaisissa elintarvikkeissa.

Kauran ainesosista tunnetaan parhaiten ß-glukaani. Tieteellisissä tutkimuksissa sen on osoitettu alentavan veren kolesterolipitoisuutta, tasapainottavan suoliston toimintaa ja parantavan veren sokeritasapainoa.
ß-glukaani lisää suolen sisällön viskositeettia ja hidastaa ravinteiden, kolesterolin ja sappihappojen imeytymistä ruoansulatuskanavassa. Rasvoja ja sappihappoja imeytyy verenkiertoon vähemmän, jolloin enemmän kolesterolia kuluu sappihapposynteesiin.
Samanaikaisesti ß-glukaanin vaikutuksesta ja hidastuneen insuliinin erityksen ansiosta myös maksan kolesterolituotanto pienenee, mikä osaltaan auttaa kokonaiskolesterolia pysymään matalana.
Paksusuolessa mikrobit hajottavat ß-glukaanin. Hajoamistuotteena syntyvät liukoiset hiilihydraatit edistävät hyödyllisten suolistomikrobien kasvua. Lisäksi syntyy lyhytketjuisia rasvahappoja, muun muassa voihappoa, joka on suolen limakalvon solujen tärkein ravintolähde. Tämä edistää terveiden solujen kasvua suolen seinämän limakalvolla. ß-glukaani vähentää myös ummetusta, ja sen arvellaan vähentävän myös riskiä sairastua paksusuolensyöpään.
Veren sokeritasapainoa ß-glukaani parantaa estämällä glukoosiarvoja hypähtämästä aterian jälkeen liian korkealle ja hidastamalla niiden madaltumista takaisin ateriaa edeltäneelle tasolle tai sen alapuolelle.

Hyvä hiilihydraattilähde liikkujille ja laihduttajille

— Mahdollisuudet nauttia kauratuotteita monipuolistuvat koko ajan. Kauraleseet soveltuvat raaka-aineiksi erilaisiin terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elintarvikkeisiin, kuten leipätuotteisiin, kekseihin, pastoihin, muroihin, mysleihin ja monenlaisiin välipalatuotteisiin, Suomen Viljava Oy:n kauraliiketoiminnan johtaja Markku Patajoki sanoo.
Urheilijoille ja kuntoilijoille kauratuotteet ovat erinomainen hiilihydraattilähde, sillä energia vapautuu niistä hitaasti elimistössä. Paljon harjoittelevan urheilijan suositellaan nauttivan hiilihydraatteina noin 60 % ravintonsa sisältämästä kokonaisenergiamäärästä. Kuitusuositus urheilijoille on 35 grammaa vuorokaudessa.
Riittävästi ß-glukaania sisältävistä kauratuotteista on apua myös painon hallinnassa. ß-glukaani hidastaa sekä mahalaukun tyhjenemistä että ravinteiden imeytymistä ohutsuolessa, ja siten pidentää kylläisyysvaihetta. Lisäksi rasva-aineenvaihdunta muuttuu siten, että enemmän rasvaa poistuu ulosteen mukana elimistöstä.

Suomalainen kaura korkealaatuista

Markku Patajoen mukaan suomalainen kaura on korkealaatuista raaka-ainetta, jonka puhtautta ja tasalaatuisuutta arvostetaan myös maailmalla. Niin kaura- kuin muussakin liiketoiminnassaan Suomen Viljava Oy soveltaa toimintamallia, joka varmistaa raaka-aineena käytettävän viljan jäljitettävyyden.
Kaurakuidun erottamiseen Suomen Viljava käyttää teknologiaa, joka säilyttää ß-glukaanin ehyenä. ß-glukaani on pitkä ketjumainen molekyyli, jonka rakennetta ei saa rikkoa, jotta se vaikuttaisi elimistössä suotuisalla tavalla.
— Ruoka-annoksen on sisällettävä ß-glukaania vähintään 0,75 grammaa, jotta sillä olisi terveyttä edistävä vaikutus. Siksi kaurakuitu tiivistetään poistamalla siitä sivukomponentteja. Luonnollisesti lopputuloksena on saatava paitsi terveellinen, myös turvallinen, maukas ja miellyttävä tuote. Kaikki nämä edellytykset asettavat kauran prosessoinnille tiukat laatuvaatimukset, Patajoki toteaa.

Marjo Uusikylä
Toimittaja
Info Plus
infoplus (at) co.inet.fi

Lähdeviitteet saatavissa Uura-Liina Pöyhöseltä Suomen Viljavasta, uura-liina.poyhonen (at) suomenviljava.fi