29 Käypä hoito -suositus lasten ruoka-allergioista valmistumassa

Lapsilla ruokailuun liitetyt oireet ovat tavallisia. Sekä perusterveydenhuollossa että lasten erikoissairaanhoidossa on paljon lapsia tutkimuksissa ja hoidossa tällaisten oireiden vuoksi. Osalla on ruoka-allergia. Parinkin kyselytutkimuksen mukaan valtakunnallista ohjeistoa kaivataan.

Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen toimikunta on aikaisemmin laatinut ohjeita koskien pienten lasten maitoallergiaa, mutta varsinaista valtakunnallista hoitosuositusta ei ole ollut. Uusi lasten ruoka-allergioiden käypä hoito -suositusluonnos lähtee lausuntokierrokselle alkusyksystä. Se julkaistaan Aikakauskirja Duodecimissa, internetissä osoitteessa www.duodecim.fi/kh sekä Lääkärin CD:llä todennäköisesti loppuvuodesta 2003.

Suositusta laativan työryhmän puheenjohtajana on toiminut dosentti Timo Vanto TYKS:n lastenklinikalta. Muut jäsenet ovat olleet professori Erika Isolauri (Turun yliopisto), ravitsemusterapeutti Marja Kalavainen (KYS), dosentti Kirsti Kalimo (TYKS), LL Krista Korhonen (Liedon terveyskeskus), dosentti Mika Mäkelä (Iho- ja Allergiasairaala), dosentti Soili Mäkinen-Kiljunen (Iho- ja Allegiasairaala), professori Erkki Savilahti (HYKS Lasten ja Nuorten sairaala), dosentti Kristiina Turjanmaa (TAYS), ravitsemusterapeutti Helena Voutilainen (Iho- ja Allergiasairaala) sekä sihteerinä dosentti Minna Kaila.

Ensimmäinen käypä hoito -suositus julkaistiin vuonna 1997 keliakiasta. Kotimaiset asiantuntijat laativat suosituksia Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin vetämässä kansallisessa hankkeessa. Kuluvana vuonna suositusten kokonaismäärä saavuttaa 50 suosituksen rajan. Kaikki suositukset ovat vapaasti luettavissa osoitteessa www.duodecim.fi/kh. Ne löytyvät myös terveydenhuollon portaalista osoitteesta www.terveysportti.fi.

Lisätietoja: Minna Kaila, Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, minna.kaila (at) duodecim.fi